De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Christelijk lied ‘Eeuwige lof en dankbaarheid aan God’ (Officiële muziek video)

Video's met dans en liederen   277  

Inleiding

Christelijk lied ‘Eeuwige lof en dankbaarheid aan God’ (Officiële muziek video)

Almachtige God, Christus van de laatste dagen,

drukt de waarheid uit om de mensheid te reinigen.

We worden verheven voor God.

Hoe vreugdevol is het om van Zijn woorden te genieten.

We komen bijeen en bidden, loven God naar hartenlust.

Door de waarheid te begrijpen, worden we vrijgemaakt.

Gods woorden openbaren mysteries, ze zijn de waarheid.

Ze overwinnen ons hart, volkomen.

Wat is het een uiterst zeldzame zegen

om de weg van eeuwig leven te ontvangen, geschonken door God.

Vrolijk zingen we lofliederen,

in eeuwige lof en dankbaarheid aan Almachtige God!

Gods woorden van oordeel bezitten gezag en macht.

Ze brengen het ware gezicht van de verdorvenheid van de mens aan het licht.

We leren onszelf kennen en bekeren ons oprecht;

we buigen volkomen overtuigd voor God.

We ervaren Gods oordeel en proeven Zijn liefde,

en hoewel we pijn lijden, voelen we innerlijk genegenheid.

We ontdoen ons van ons satanische gezindheid, er treedt reiniging op in onze verdorvenheid.

We loven Gods heiligheid en rechtvaardigheid.

Gods woorden reinigen ons,

ze laten ons de gelijkenis van een nieuwe persoon naleven.

Vrolijk zingen we lofliederen, in eeuwige lof en dankbaarheid aan Almachtige God!

Gods woorden geven ons geloof en kracht;

te midden van tegenspoed en beproevingen gaan we standvastig voorwaarts.

We doorzien Satans bedrieglijke plannen, we keren de grote rode draak de rug toe,

we getuigen welluidend van de heerlijkheid van God.

We hebben God waarlijk lief en voeren onze plicht uit:

het evangelie van het koninkrijk verspreiden en getuigen van God.

Vrolijk zingen we lofliederen, in eeuwige lof en dankbaarheid aan Almachtige God!

We hebben God waarlijk lief en voeren onze plicht uit:

het evangelie van het koninkrijk verspreiden en getuigen van God.

Vrolijk zingen we lofliederen, in eeuwige lof en dankbaarheid aan Almachtige God!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden