We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Hoe komt het dat er fouten in de Bijbel staan? - Christelijke film ‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ Clip

Filmclips   854  

Inleiding

Christelijke film ‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ Clip 5 - Hoe komt het dat er fouten in de Bijbel staan?

Veel mensen geloven dat de Bijbel helemaal is geïnspireerd door God, geheel van de Heilige Geest komt, en geen enkele fout woord bevat. Is een dergelijke visie in overeenstemming met de feiten? De Bijbel is geschreven door meer dan 40 auteurs. De inhoud is vastgelegd en samengesteld door de mens en niet direct geopenbaard door de Heilige Geest. Het was moeilijk om het invoegen van menselijke ideeën en fouten te voorkomen, aangezien het werd vastgelegd en samengesteld door de mens.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen