Het bedreigen van familieleden als strategie van de CCP om christenen onder druk te zetten

Het bedreigen van familieleden als strategie van de CCP om christenen onder druk te zetten

655 |13 januari 2019

Teneinde christenen te dwingen verraad te plegen aan de kerk, God te verraden en hun kansen te verspelen om door God te worden gered, deinst de Chinese Communistische Partij er niet voor terug om familieleden van christenen te bedreigen en in te spelen op de gevoelens van christenen. Zo willen ze hen dus dwingen om verraad te plegen aan God. Zullen de snode plannen van de Chinese Communistische Partij uiteindelijk succesvol blijken? Hoe kunnen christenen, in deze strijd tussen goed en kwaad, op God vertrouwen om de verleidingen van Satan te weerstaan en standvastig getuigenis te blijven geven voor God?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren