We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

‘Doorbreek de strik’ Film clip - Kan geloof in de Bijbel geloof in God vervangen?

Filmclips   865  

Inleiding

‘Doorbreek de strik’ (4) Nederlandse christelijke film clip - Kan geloof in de Bijbel geloof in God vervangen?

De religieuze voorgangers en ouderlingen beroepen zich op wat Paulus in de Bijbel zegt: “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd”. Ze geloven dat de Bijbel uitsluitend woorden van God bevat en doen wat ze kunnen om de Bijbel te verheerlijken en ervan te getuigen, waarbij ze de Bijbel en God op één lijn stellen. Ze geloven dat de Bijbel de Heer vertegenwoordigt en dat geloven in de Heer gelijkstaat aan geloven in de Bijbel. Is het echt zo dat de hele Bijbel door Gods inspiratie is ontstaan? Is de Heer, God, in de Bijbel? Heeft Gods werk de Bijbel voortgebracht of heeft de Bijbel Gods werk voortgebracht? Kan de Bijbel de Heer werkelijk vertegenwoordigen? Deze korte video zal u het juiste pad wijzen.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen