Christelijke muziek ‘Getuigenis geven voor God is de plicht van de mens’ (Nederlands)

Christelijke muziek ‘Getuigenis geven voor God is de plicht van de mens’ (Nederlands)

885 |04 december 2018

I

God schenkt je leven, het is een geschenk dat je van Hem ontvangt.

En dus is het jouw plicht om getuigenis te geven voor Hem.

God geeft jou Zijn glorie, de Israëlieten hadden Zijn leven niet.

En dus moet jij je leven en jeugd aan Hem wijden.

Je hebt Gods glorie, dus moet jij getuigenis geven voor God. Dat is voorbestemd.

II

Het is jouw geluk dat aan jou Gods glorie gegeven is.

En dus is het jouw plicht om over Zijn glorie te getuigen.

Als je alleen in God gelooft om zegeningen te krijgen,

zal Zijn werk niet betekenisvol zijn, en zal jij je plicht niet vervullen.

Je hebt Gods glorie, dus moet jij getuigenis geven voor God. Dat is voorbestemd.

uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren