De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Nederlandse christelijk lied ‘Gehechtheid aan God’ prijs de Heer

Serie muziekvideo’s   1057  

Inleiding

Nederlandse christelijk lied ‘Gehechtheid aan God’ prijs de Heer

Oh Heer,

Ik heb zoveel genoten van uw genade.

Waarom voel ik me altijd leeg vanbinnen?

Heb ik de waarheid en het leven dan niet bereikt?

Het lezen van deze woorden kan je vragen beantwoorden.

“Christus van de laatste dagen brengt het leven,

en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid.

Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen

en het enige pad waardoor

de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd.

Als je niet de weg van het leven zoekt die door

Christus van de laatste dagen wordt voorzien,

dan zul je nooit de goedkeuring van Jezus verkrijgen

en zul je nooit gekwalificeerd worden om de poort van het koninkrijk van de hemel binnen te gaan,

want je bent zowel een marionet

als een gevangene van de geschiedenis” (De door het Lam geopende Boekrol).

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, heeft alle waarheden uitgedrukt

om de mensheid te zuiveren en te redden,

waarmee Hij de mens het pad schenkt naar het eeuwige leven.

Door Gods werk te aanvaarden en te gehoorzamen, Zijn woorden in de praktijk te brengen en te ervaren,

kan de mens de waarheid begrijpen en het leven verkrijgen.

God koos mij uit alle menigten, regelde dat ik aan Zijn zijde kwam.

Zijn ware, lieve woorden warmden mijn hart. Met de waarheid uitgerust, leef ik in eindeloos geluk.

Zijn vertrouwde stem, mooie gezicht, zijn vanaf het begin nooit veranderd.

In Gods huis proef ik Zijn zoete liefde, dus ik blijf dichtbij en wil niet gaan.

Zonder God werd het leven te zwaar.

Ik strompelde voort en leed veel pijn.

Zijn bescherming leidt mij op mijn weg.

Nu met Gods woord, ben ik tevreden.

De wereld verandert met de tijd. Maar niets kan mijn hart van God scheiden.

Een eeuwige belofte, de eed blijft gelijk. Cycli van leven en dood, ik ben terug bij Hem.

Hij zaaide leven in mijn hart. Zijn woord voedt me, brengt beproeving en loutering.

Vervolging en lijden maken mijn leven sterker. Mislukking zal me harden.

God is altijd aan mijn zijde. Hij offert zonder enige klacht.

Ik gooi verdorvenheid af en word gereinigd. Ik zal altijd bij God blijven, altijd, altijd.

God is altijd aan mijn zijde. Hij offert zonder enige klacht.

Ik gooi verdorvenheid af en word gereinigd. Ik zal altijd bij God blijven, altijd, altijd.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden