Christelijk lied ‘Aanvaard het oordeel van Christus van de laatste dagen om te worden gezuiverd’

Christelijk lied ‘Aanvaard het oordeel van Christus van de laatste dagen om te worden gezuiverd’

260 |25 april 2020

(Dutch subtitles)

Je weet alleen dat Jezus zal nederdalen tijdens de laatste dagen,

maar hoe precies zal Hij nederdalen?

Kan een zondaar zoals jullie, die net is verlost

en niet is veranderd of vervolmaakt door God,

naar Gods hart zijn?

Voor jou geldt dat jij, die nog steeds je oude zelf bent,

inderdaad gered bent door Jezus

en dat je niet beschouwd wordt als een zondaar vanwege de redding door God,

maar dat bewijst niet dat je niet zondig bent en niet onzuiver bent.

Hoe kun je heilig zijn als je niet veranderd bent?

Van binnen ben je overladen met onzuiverheid, zelfzuchtig en verachtelijk,

maar toch wil je nederdalen met Jezus – dan zou je wel boffen!

Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God:

je bent alleen nog maar verlost,

maar je bent nog niet veranderd.

Om naar Gods hart te zijn,

moet God persoonlijk het werk verrichten,

dat inhoudt dat Hij je verandert en zuivert.

Anders zul jij, die alleen verlost is,

geen heiligheid kunnen verkrijgen.

Op die manier ben je niet gekwalificeerd

om te delen in de goede zegeningen van God

omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens,

en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken.

Daarom ben jij, een zondaar die net is verlost,

niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven.

De tweede incarnatie is niet langer om te dienen als een zondoffer

maar om hen volledig te redden die van zonde waren verlost,

om hen volledig te redden die van zonde waren verlost.

Dit is gedaan, zodat degenen die zijn vergeven,

van hun zonden kunnen worden bevrijd

en volledig gereinigd kunnen worden,

en door het verkrijgen van een veranderde gezindheid

kunnen vrijkomen van Satans duistere invloed

en voor de troon van God kunnen terugkeren.

Alleen op deze manier kan de mens volledig worden geheiligd.

Alleen op deze manier kan de mens volledig worden geheiligd.

Alleen op deze manier kan de mens volledig worden geheiligd.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren