De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.
Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven (Fragment I)Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven (Fragment I) Het woord van God ‘Gods uitspraken aan het hele universum De zesentwintigste uitspraak’ (Fragment I)Het woord van God ‘Gods uitspraken aan het hele universum De zesentwintigste uitspraak’ (Fragment I) Gods woorden ‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’ (Fragment I)Gods woorden ‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’ (Fragment I) Gods woorden ‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ (Fragment I)Gods woorden ‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ (Fragment I) Gods woorden ‘De mens kan alleen gered worden onder het management van God’ (Fragment I)Gods woorden ‘De mens kan alleen gered worden onder het management van God’ (Fragment I) Gods woorden ‘Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen?’ (Fragment I)Gods woorden ‘Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen?’ (Fragment I) Gods woord ‘God kennen is de weg naar het vrezen van God en het mijden van het kwaad’ (Fragment I)Gods woord ‘God kennen is de weg naar het vrezen van God en het mijden van het kwaad’ (Fragment I) ‘De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig’ (Fragment III)‘De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig’ (Fragment III) Gods woorden ‘Gods uitspraken aan het hele universum De negenentwintigste uitspraak’ (Fragment I)Gods woorden ‘Gods uitspraken aan het hele universum De negenentwintigste uitspraak’ (Fragment I) Lezing van de woorden van God ‘God Zelf, de unieke I Gods gezag (I) Deel twee’ (Fragment I)Lezing van de woorden van God ‘God Zelf, de unieke I Gods gezag (I) Deel twee’ (Fragment I) Lezing van de woorden van God ‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ (Fragment I)Lezing van de woorden van God ‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ (Fragment I) ‘De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig’ (Fragment IV)‘De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig’ (Fragment IV) Uitspraken van Christus ‘Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord’ (Fragment I)Uitspraken van Christus ‘Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord’ (Fragment I) Lezing van de woorden van Almachtige God (Fragment I)Lezing van de woorden van Almachtige God (Fragment I) Lezing van de woorden van Almachtige God ‘De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid’ (Fragment I)Lezing van de woorden van Almachtige God ‘De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid’ (Fragment I) Lezing van de woorden van God ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ (Fragment II)Lezing van de woorden van God ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ (Fragment II) Lezing van de woorden van Almachtige God ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ (Fragment I)Lezing van de woorden van Almachtige God ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ (Fragment I) ‘De mens kan alleen gered worden onder het management van God’ (Fragment I)‘De mens kan alleen gered worden onder het management van God’ (Fragment I) ‘Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God’ (Fragment I)‘Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God’ (Fragment I) Lezing van de woorden van Almachtige God ‘God is de bron van het leven van de mens’ (Fragment III)Lezing van de woorden van Almachtige God ‘God is de bron van het leven van de mens’ (Fragment III) ‘De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk gebracht’ (Fragment I)‘De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk gebracht’ (Fragment I) Lezing van de woorden van Almachtige God ‘God is de bron van het leven van de mens ’ (Fragment I)Lezing van de woorden van Almachtige God ‘God is de bron van het leven van de mens ’ (Fragment I) Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke III ’ (Fragment IV)Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke III ’ (Fragment IV) Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke III ’ (Fragment III)Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke III ’ (Fragment III) Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke II’ (Fragment I)Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke II’ (Fragment I) Lezing ‘Het zuchten van de Almachtige’ | Uitspraken van Christus (Fragment II)Lezing ‘Het zuchten van de Almachtige’ | Uitspraken van Christus (Fragment II) Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke III’ (Fragment II)Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke III’ (Fragment II) Gods woord ‘Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken’ (Fragment I)Gods woord ‘Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken’ (Fragment I) Gods woord ‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’ (Fragment I)Gods woord ‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’ (Fragment I)

Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke III’ (Fragment II)

Lezingen van Gods woorden   636  

Inleiding

Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke III’ (Fragment II)

Almachtige God zegt: “De waarheden over Gods gezag zijn waarheden die iedere persoon met het hart serieus moet overwegen, ervaren en begrijpen. Deze waarheden drukken een stempel op ieders leven, op ieders verleden, heden en toekomst, op die cruciale kruispunten in het leven die ieder persoon moet passeren, op de kennis die men heeft van Gods soevereiniteit en de houding waarmee men tegenover Gods gezag staat en natuurlijk op ieders uiteindelijke bestemming. Er is dus levenslange energie voor nodig om ze te kennen en begrijpen. Als je Gods gezag serieus neemt, je Gods soevereiniteit accepteert, dan zul je langzamerhand beseffen en begrijpen dat Gods gezag daadwerkelijk bestaat. Maar als je Gods gezag nooit erkent, Zijn soevereiniteit nooit accepteert, dan maakt het niet uit hoe lang je leeft, je zult niets van Gods soevereiniteit begrijpen, zelfs niet maar een klein beetje. Als je niet daadwerkelijk Gods gezag kent en begrijpt, heb je niets om te laten zien aangaande je leven als je aan het einde van de rit bent, zelfs al heb je decennia in God geloofd. Uiteindelijk is wat je weet van Gods soevereiniteit over het lot van de mens nihil. Is dat niet vreselijk verdrietig? Dus het maakt niet uit hoe ver je al op je levenspad hebt gelopen, hoe oud je nu bent, hoe lang de rest van je reis is, erken Gods gezag eerst en neem het serieus, accepteer het feit dat God je enige Meester is. Duidelijke, precieze kennis en begrip verkrijgen over deze waarheden aangaande Gods soevereiniteit over het lot van de mens is voor iedereen een verplichte les. Het is de sleutel tot het kennen van het mensenleven en de waarheid verkrijgen, het is het leven en de basisles, van het kennen van God, waar iedereen elke dag mee te maken heeft, iets wat niemand kan ontwijken. Als sommigen van jullie tussendoorweggetjes willen nemen om dat doel te bereiken, dan zeg ik je dat dit onmogelijk is! Als sommigen van jullie aan Gods soevereiniteit willen ontsnappen, dan is dat zelfs nog onmogelijker! De enige Heer van de mens is God, God is de enige Meester van het lot van de mens en dus is het onmogelijk voor iemand om zijn eigen lot voor te schrijven, onmogelijk om het te overstijgen. Hoe groots iemands capaciteiten ook zijn, het lot van anderen kan men niet beïnvloeden, laat staan orkestreren, regelen, besturen, of veranderen. Alleen de unieke God Zelf schrijft alle dingen voor de mens voor, want alleen Hij bezit het unieke gezag dat soevereiniteit heeft over het lot van de mens; en op die manier is alleen de Schepper de unieke Meester van de mens. Gods gezag maakt dat Hij niet alleen soeverein is over de geschapen mensheid, maar ook over de niet geschapen wezens die mensen niet kunnen zien, over de sterren, de kosmos. Dit is een onbetwistbaar feit, een feit dat waarlijk bestaat en dat geen mens of ding kan veranderen. Als een van jullie nog steeds ontevreden is met de dingen zoals ze zijn, en gelooft dat je enige speciale vaardigheid of bekwaamheid hebt en nog steeds denkt dat je het geluk kunt hebben om je huidige omstandigheden te veranderen of anders eraan te ontsnappen; als je je eigen lot door menselijke inspanning probeert te veranderen en daarmee opvalt bij anderen en er faam en fortuin mee wint, dan zeg ik je dat je het jezelf moeilijk maakt, je vraagt om problemen, je graaft je eigen graf! Op een dag, vroeg of laat, zul je ontdekken dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt en dat het verspilde moeite was. Je ambitie en verlangen met het lot te worstelen en je eigen vreselijke gedrag zullen je op een pad leiden waarvan je niet meer terug kunt keren en daarvoor zul je een bittere prijs betalen. Nu zie je de zwaarte van de consequenties nog niet, maar als je de waarheid dat God de Meester van het lot van de mens is meer en meer diepgaander waardeert en ervaart, zul je er langzamerhand achter komen waar ik het vandaag over heb en wat de echte gevolgen daarvan zijn. Of je daadwerkelijk een hart en geest hebt en iemand bent die de waarheid liefheeft hangt af van je houding ten opzichte van Gods soevereiniteit en de waarheid. Dit bepaalt natuurlijk ook of je Gods gezag ook echt kunt kennen en begrijpen. Als je nog nooit in je leven Gods soevereiniteit en Zijn regelingen bemerkt hebt, laat staan Gods gezag erkent en accepteert, dan ben je volkomen waardeloos en zul je ongetwijfeld Gods verachting en afwijzing over je afroepen, dankzij het pad dat je hebt gekozen en de keuze die je hebt gemaakt. Maar zij die, in Gods werk, Zijn beproeving en Zijn soevereiniteit kunnen accepteren en zich kunnen onderwerpen aan Zijn gezag en langzamerhand Zijn woorden echt gaan ervaren, zij zullen daadwerkelijke kennis van Gods gezag en daadwerkelijk begrip van Zijn soevereiniteit verkrijgen en zij zullen daadwerkelijk onderworpen zijn aan de Schepper. Alleen zulke mensen zullen daadwerkelijk gered zijn. Omdat zij Gods soevereiniteit hebben gekend, omdat zij die hebben geaccepteerd, is hun waardering van en onderwerping aan het feit van Gods soevereiniteit over het lot van de mens echt en nauwkeurig. Wanneer zij met de dood geconfronteerd worden, zullen zij in staat zijn om, net als Job, een onverschrokken gedachte te hebben ten aanzien van de dood, zich te onderwerpen aan Gods orkestraties en regelingen in alle dingen, zonder enige individuele keuze, met geen enkel individueel verlangen. Alleen zo een persoon zal terug kunnen keren naast de Schepper als een echt geschapen mens.”

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden