Christelijk lied ‘Gods liefde en essentie zijn onzelfzuchtig’ (Nederlands)

Christelijk lied ‘Gods liefde en essentie zijn onzelfzuchtig’ (Nederlands)

938 |09 maart 2019

God geeft Zichzelf, Hij geeft Zijn beste kant.

Het beste, allerbeste, geeft Hij.

I

Nimmer onthult Hij of toont Hij Zijn lijden.

God houdt vol en wacht in stilte.

Niet kil of zwak, Hij is niet gevoelloos.

Gods liefde en Zijn kern zijn onzelfzuchtig.

God geeft Zichzelf, Zijn beste kant geeft Hij.

Het beste, allerbeste geeft Hij.

Voor iedereen lijdt Hij, lijdt Hij, stilzwijgend.

En stilletjes geeft Hij ... Hij geeft Zichzelf.

II

Nimmer onthult Hij of toont Hij Zijn lijden.

God houdt vol en wacht in stilte.

Dit is de uiting van Zijn essentie en gezindheid,

van wie Hij waarlijk is: de Schepper van alles.

God geeft Zichzelf, Zijn beste kant geeft Hij.

Zijn beste, allerbeste geeft Hij.

Voor iedereen lijdt Hij, lijdt Hij, stilzwijgend.

En stilletjes geeft Hij ... Hij geeft Zijn beste.

Hij geeft Zijn beste, Hij geeft Zijn beste kant.

God geeft Zichzelf, Zijn beste kant geeft Hij.

Het beste, allerbeste geeft Hij.

Voor iedereen lijdt Hij, lijdt Hij, stilzwijgend en stilletjes geeft Hij.

Stilletjes, stilletjes geeft Hij.

Hij geeft Zijn beste, Hij geeft Zijn beste kant.

uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren