Gezang Gods woorden ‘Gods gezag en macht geopenbaard in het vlees’ Gospelmuziek

Gezang Gods woorden ‘Gods gezag en macht geopenbaard in het vlees’ Gospelmuziek

860 |25 mei 2019

I

God is naar de aarde gekomen om te zorgen dat

“het Woord dat vlees wordt,” zogenaamd Gods woord uit het vlees komt.

Daarna zullen al Zijn woorden waar worden in het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk

om de feiten te worden, die iedereen kan zien, en kan aanschouwen met zijn eigen ogen.

Dit is de diepe betekenis van het vlees worden van God.

Dat wil zeggen dat het werk van de Geest wordt bereikt door het vlees en het woord.

Dat is de ware betekenis van “het vlees geworden Woord, het Woord is verschenen in het vlees”.

II

Alleen God kan zeggen wat de Geest denkt,

en alleen God in het vlees kan voor de Geest spreken.

Gods woord verschijnt, in de vlees geworden God en iedereen wordt hierdoor geleid,

niemand valt hier buiten en iedereen leeft binnen deze grens.

Door deze uiting krijgen mensen begrip;

zonder deze uiting

kan niemand zelfs maar dromen om een woord van de hemel te ontvangen.

Dit is het gezag getoond door het vlees worden van God,

zodat iedereen overtuigd zal zijn.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren