We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.
Christelijk lied ‘Het meest kostbare offer aan God brengen’ (Dutch subtitles)Christelijk lied ‘Het meest kostbare offer aan God brengen’ (Dutch subtitles) Christelijk lied ‘De betekenis van Gods verschijning’ (Dutch subtitles)Christelijk lied ‘De betekenis van Gods verschijning’ (Dutch subtitles) Christelijk lied ‘De hele schepping moet onder Gods heerschappij komen’ (Dutch subtitles)Christelijk lied ‘De hele schepping moet onder Gods heerschappij komen’ (Dutch subtitles) ‘Mensen die Christus van de laatste dagen in de steek laten zullen voor altijd gestraft worden’‘Mensen die Christus van de laatste dagen in de steek laten zullen voor altijd gestraft worden’ Christelijk lied ‘Het bestaan van de volledige mensheid hangt af van God’ (Dutch subtitles)Christelijk lied ‘Het bestaan van de volledige mensheid hangt af van God’ (Dutch subtitles) Christelijk lied ‘De oprechte gevoelens van de Schepper voor de mensheid’ (Dutch subtitles)Christelijk lied ‘De oprechte gevoelens van de Schepper voor de mensheid’ (Dutch subtitles) Christelijk lied ‘Gods nederigheid is zo lieftallig’ (Dutch subtitles)Christelijk lied ‘Gods nederigheid is zo lieftallig’ (Dutch subtitles) Christelijk lied ‘Gods woorden zijn de eeuwige, onveranderlijke waarheid’ (Dutch subtitles)Christelijk lied ‘Gods woorden zijn de eeuwige, onveranderlijke waarheid’ (Dutch subtitles) Christelijk lied ‘Ken God door Zijn soevereiniteit over alle dingen’ (Dutch subtitles)Christelijk lied ‘Ken God door Zijn soevereiniteit over alle dingen’ (Dutch subtitles) Christelijk lied ‘De grote rode draak stort in terwijl Gods volk groeit’ (Dutch subtitles)Christelijk lied ‘De grote rode draak stort in terwijl Gods volk groeit’ (Dutch subtitles) Christelijk lied ‘Vul je leven met Gods woord’ (Dutch subtitles)Christelijk lied ‘Vul je leven met Gods woord’ (Dutch subtitles) Christelijk lied ‘De vastberadenheid die nodig is om de waarheid na te streven’ (Dutch subtitles)Christelijk lied ‘De vastberadenheid die nodig is om de waarheid na te streven’ (Dutch subtitles) Christelijk lied ‘Gods oordeel over alle naties en volken’ (Dutch subtitles)Christelijk lied ‘Gods oordeel over alle naties en volken’ (Dutch subtitles) Christelijk lied ‘De betekenis van Gods beheer van de mensheid’ (Dutch subtitles)Christelijk lied ‘De betekenis van Gods beheer van de mensheid’ (Dutch subtitles) Christelijk lied ‘Tijd’ (Dutch subtitles)Christelijk lied ‘Tijd’ (Dutch subtitles) Christelijk lied ‘Niemand is zich bewust van Gods aankomst’ ( Dutch subtitles)Christelijk lied ‘Niemand is zich bewust van Gods aankomst’ ( Dutch subtitles) Christelijk lied ‘God heeft voorbeschikt hoeveel paden de mens moet volgen’ (live video)Christelijk lied ‘God heeft voorbeschikt hoeveel paden de mens moet volgen’ (live video) Christelijk lied ‘Alles wat God voor de mens doet, is oprecht’ ( Dutch subtitles)Christelijk lied ‘Alles wat God voor de mens doet, is oprecht’ ( Dutch subtitles) Christelijk lied ‘We hebben het geluk Gods komst te verwelkomen’ ( Dutch subtitles)Christelijk lied ‘We hebben het geluk Gods komst te verwelkomen’ ( Dutch subtitles) Christelijk lied ‘God daalt af met oordeel’ ( Dutch subtitles)Christelijk lied ‘God daalt af met oordeel’ ( Dutch subtitles) Christelijk lied ‘Gezegend zijn zij die Gods nieuwe werk aanvaarden’ ( Dutch subtitles)Christelijk lied ‘Gezegend zijn zij die Gods nieuwe werk aanvaarden’ ( Dutch subtitles) Christelijk lied ‘O God! Ik verdien uw liefde echt niet’ ( Dutch subtitles)Christelijk lied ‘O God! Ik verdien uw liefde echt niet’ ( Dutch subtitles) Christelijk lied ‘Alleen God houdt het meest van de mens’ ( Dutch subtitles)Christelijk lied ‘Alleen God houdt het meest van de mens’ ( Dutch subtitles) Christelijk lied ‘Gods liefde voor de mensheid is waarachtig en echt’ ( Dutch subtitles)Christelijk lied ‘Gods liefde voor de mensheid is waarachtig en echt’ ( Dutch subtitles) Praise and Worship ‘De lucht hier is zo blauw’ (Vrouwenkoor)Praise and Worship ‘De lucht hier is zo blauw’ (Vrouwenkoor) Lof- en aanbiddingslied ‘Gods daden vullen de enorme uitgestrektheid van het universum’Lof- en aanbiddingslied ‘Gods daden vullen de enorme uitgestrektheid van het universum’ ‘Gods liefde omringt mijn hart’ Dank de Heer voor Zijn liefde‘Gods liefde omringt mijn hart’ Dank de Heer voor Zijn liefde De beste christelijke muziek 2018 | Hymne ‘Gods liefde brengt ons nader tot elkaar’ Dutch subtitlesDe beste christelijke muziek 2018 | Hymne ‘Gods liefde brengt ons nader tot elkaar’ Dutch subtitles De beste christelijke muziek 2018 ‘Getuigenis van het leven’ Getuigenissen van christenenDe beste christelijke muziek 2018 ‘Getuigenis van het leven’ Getuigenissen van christenen

Christelijk lied ‘God daalt af met oordeel’ ( Dutch subtitles)

Variété voorstellingen   473  

Inleiding

Christelijk lied ‘God daalt af met oordeel’ ( Dutch subtitles)

Terwijl God afdaalt naar de natie van de grote rode draak,

draait God zich naar het universum

en het begint te schudden.

Is er nog één plaats die vrij is van Zijn oordeel?

Of niet leeft in de plaag die Hij ontketent?

Overal waar Hij gaat strooit Hij zaden van onheil,

Dit is een van de manieren waarop ik werk, en zonder twijfel is dit een reddingsactie voor de mens,

en wat ik hem aanreik is nog steeds een soort liefde.

God wenst te zorgen dat meer mensen Hem kennen, Hem zien en Hem dan vereren.

Ze hebben Hem al zo lang niet gezien, maar nu is Hij zo echt.

God wenst te zorgen dat meer mensen Hem kennen, Hem zien en Hem dan vereren.

Ze hebben Hem al zo lang niet gezien, maar nu is Hij zo echt,

maar nu is Hij zo echt.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen