De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

323 Zij die God liefhebben zullen Gods koninkrijk betreden

Snelheid

323 Zij die God liefhebben zullen Gods koninkrijk betreden

Couplet 1

In het koninkrijk, in het koninkrijk!

Alle overwinnaars zullen dienen als priesters of als volgers,

afhankelijk van hun rol en getuigenis.

In het koninkrijk, in het koninkrijk!

De groep van priesters zal komen van hen die triomferen,

die triomferen in de beproeving.

In het koninkrijk, in het koninkrijk!

Refrein

Allen die God echt liefhebben

blijven uiteindelijk in het koninkrijk,

en God zal niemand die echt van Hem houdt slecht behandelen.

Couplet 2

De groep priesters zal zich vormen

wanneer het werk van het evangelie voltooid is,

verspreid door het hele universum.

In het koninkrijk, in het koninkrijk!

De mens zal leven met God wanneer die tijd komt,

en daar zal de mens zijn taak vervullen.

In het koninkrijk, in het koninkrijk!

Refrein

Allen die God echt liefhebben

blijven uiteindelijk in het koninkrijk,

en God zal niemand die echt van Hem houdt slecht behandelen.

Couplet 3

In de groep priesters zullen er hogepriesters en priesters zijn.

De rest zullen de zonen en het volk van God zijn.

In het koninkrijk, in het koninkrijk!

Hun status wordt bepaald aan de hand van hun getuigenis.

Het werk van God zal stoppen als de status van de mens vaststaat.

In het koninkrijk, in het koninkrijk!

Refrein

Allen die God echt liefhebben

blijven uiteindelijk in het koninkrijk,

en God zal niemand die echt van Hem houdt slecht behandelen.

Refrein

Allen die God echt liefhebben

blijven uiteindelijk in het koninkrijk,

en God zal niemand die echt van Hem houdt slecht behandelen.

Couplet 4

Wanneer de mens is ingedeeld, teruggekeerd naar hun plaats,

is dat het teken van de voltooiing van Gods werk.

Dat is het resultaat, dat is het resultaat

van Gods werk en de mens' beoefening.

Dat is de kristallisatie

van de visies van Gods werk en de mens' medewerking.

Uiteindelijk zal de mens rust vinden in het koninkrijk van God.

In het koninkrijk, in het koninkrijk!

Couplet 5

En God zal ook terugkeren naar Zijn woonplaats om te rusten.

Dit is het resultaat van 6000 jaar

van samenwerking tussen God en de mens.

In het koninkrijk, in het koninkrijk!

Refrein

Allen die God echt liefhebben

blijven uiteindelijk in het koninkrijk,

en God zal niemand die echt van Hem houdt slecht behandelen.

Naar ‘Gods werk en de praktijk van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Alleen degenen die gereinigd zijn, gaan de rust in

Volgende:Als de bliksem uit het oosten komt

Gerelateerde media

 • Het heelal weerklinkt met lof voor God

  I Vol met liederen en dansen, de wereld is vol lof. We dansen, de maan glimlacht, sterren springen; lof vult het heelal. Almachtige God, Christus van …

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

 • Gods gezag en macht geopenbaard in het vlees

  I God is naar de aarde gekomen om te zorgen dat “het Woord dat vlees wordt,” zogenaamd Gods woord uit het vlees komt. Daarna zullen al Zijn woorden wa…

 • Gezindheid veranderingen vereisen het werk van de Heilige Geest

  I Het werk en de aanwezigheid van de Heilige Geest beslissen of je oprecht zoekt, niet de oordelen van anderen, noch hun meningen. Maar meer dan dit, …