De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde IV

(1994 tot 1997, 2003 tot 2005)