We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Deel drie

De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde

(Juni 1992 tot augustus 2014)

Inleiding

De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde I

(Juni 1992 tot oktober 1992)

1Het pad … (1)
2Het pad … (2)
3Het pad … (3)
4Het pad … (4)
5Het pad … (5)
6Het pad … (6)
7Het pad … (7)
8Het pad … (8)
9Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben
10Over de stappen van Gods werk
11De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen
12Religieuze diensten moeten worden gezuiverd
13In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen
14Het is heel belangrijk om te zorgen voor een goede relatie met God
15Een normaal geestelijk leven brengt mensen op het goede pad
16Beloften aan hen die vervolmaakt zijn
17De slechten zullen zeker worden gestraft
18Hoe een gepaste gesteldheid binnen te gaan
19Hoe te dienen in harmonie met Gods wil
20Hoe je de werkelijkheid kunt kennen
21Betreffende het normale geestelijke leven
22Een bespreking van het kerkelijk leven en het echte leven
23Over dat iedereen zijn functie vervult
24Over het gebruik door God van de mens
25Wanneer je de waarheid eenmaal begrijpt, moet je die in de praktijk brengen
26Iemand die redding ontvangt, is bereid om de waarheid in praktijk te brengen
27Waarmee een geschikte herder moet zijn toegerust
28Over ervaring
29De geboden van het nieuwe tijdperk
30Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen
31Hoe is je relatie met God?
32Richt je meer op de realiteit
33Het onderhouden van de geboden en het praktiseren van de waarheid
34Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is
35Alleen het in praktijk brengen van de waarheid is werkelijkheid bezitten
36Gods huidige werk kennen
37Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt?
38Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven
39De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid
40Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God gebruikt worden
41Ontsnap aan de invloed van de duisternis, en je zult door God gewonnen worden
42Bij het geloof moet men zich richten op werkelijkheid, je bezighouden met religieuze rituelen betekent geen geloof
43Alleen zij die het huidige werk van God kennen mogen God dienen
44Oprechte liefde voor God is spontaan
45Over de praktijk van het gebed
46Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor
47Mensen wier gezindheid is veranderd, zijn zij die zijn binnengegaan in de realiteit van Gods woorden
48Over je hart stil maken voor God
49Wees je bewust van Gods wil om volmaaktheid te bereiken
50God maakt diegenen volmaakt die naar Zijn hart zijn
51Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen
52Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord
53Alles wordt volbracht door het woord van God
54Degenen die God waarlijk beminnen zijn diegenen die zich absoluut kunnen onderwerpen aan Zijn werkelijkheid
55Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan
56Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen
57Alleen houden van God is werkelijk geloven in God
58Een korte toespraak over ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’
59Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen
60Hoe Petrus Jezus leerde kennen
61Alleen door het ervaren van loutering kan de mens ware liefde bezitten
62Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven
63Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden
64Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan
65Een waarschuwing aan degenen die de waarheid niet in praktijk brengen
66Je moet je toewijding aan God in stand houden
67Ben je tot leven gekomen?
68Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God
69Alle mensen die God niet kennen, zijn mensen die zich tegen God verzetten