De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Deel drie

De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde

(Augustus 1992 tot augustus 2014)

Inleiding

De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde I

(Augustus 1992 tot oktober 1992)

1Allen die God niet kennen, zijn degenen die zich tegen God verzetten
2Het pad … (1)
3Het pad … (2)
4Het pad … (3)
5Het pad … (4)
6Het pad … (5)
7Het pad … (6)
8Het pad … (7)
9Het pad … (8)
10Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben
11Over de stappen van Gods werk
12De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen
13De religieuze manier van dienen moet worden verboden
14In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen
15Zorgen voor een goede relatie met God is erg belangrijk
16Een normaal geestelijk leven brengt mensen op het goede pad
17Beloften aan hen die vervolmaakt zijn
18De goddelozen moeten gestraft worden
19Hoe een normale staat binnen te gaan
20Hoe te dienen in harmonie met Gods wil
21Hoe je de werkelijkheid kunt kennen
22Betreffende het normale geestelijke leven
23Een bespreking van het kerkelijk leven en het echte leven
24Over dat iedereen zijn functie vervult
25Over het gebruik door God van de mens
26Breng de waarheid in praktijk zodra jullie die begrijpen
27Iemand die redding ontvangt, is bereid om de waarheid in praktijk te brengen
28Waarmee een geschikte herder moet zijn toegerust
29Over ervaring
30De geboden van het nieuwe tijdperk
31Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen
32Hoe is je relatie met God
33Richt je meer op de realiteit
34Het onderhouden van de geboden en het praktiseren van de waarheid
35Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is
36Alleen het in praktijk brengen van de waarheid is werkelijkheid hebben
37Gods huidige werk kennen
38Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt?
39Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven
40De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid
41Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God gebruikt worden
42Ontsnap aan de invloed van de duisternis en je zult door God gewonnen worden
43Geloven in God moet zich richten op werkelijkheid, niet op religieuze rituelen
44Alleen zij die het huidige werk van God kennen kunnen God dienen
45Oprechte liefde voor God is spontaan
46Over de praktijk van het gebed
47Ken het nieuwste werk van God en treed in het voetspoor van God
48Degenen wiens gezindheid is veranderd, zijn degenen die zijn binnengegaan in de realiteit van Gods woorden
49Over je hart stil maken voor God
50Wees je bewust van Gods wil om volmaaktheid te bereiken
51God maakt mensen naar Zijn hart volmaakt
52Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen
53Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord
54Alles wordt volbracht door het woord van God
55Mensen die absoluut gehoorzaam kunnen zijn aangaande Gods praktische kant, die houden echt van God
56Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan
57Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen
58Alleen houden van God is werkelijk geloven in God
59Een korte toespraak over ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’
60Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen
61Hoe Petrus Jezus leerde kennen
62Alleen door het ervaren van loutering kan de mens God echt liefhebben
63Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven
64Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden
65Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan
66Een waarschuwing aan degenen die de waarheid niet in praktijk brengen
67Je moet je toewijding aan God in stand houden
68Ben je tot leven gekomen?
69Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God