De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Deel drie

De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde

(I, II, III, IV)

De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde(I)

1De weg … (1)
2De weg … (2)
3De weg … (3)
4De weg … (4)
5De weg … (5)
6De weg … (6)
7De weg … (7)
8De weg … (8)
9Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben
10Over de stappen van Gods werk
11De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen
12De religieuze manier van dienen moet worden verboden
13In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen
14Zorgen voor een goede relatie met God is erg belangrijk
15Een normaal geestelijk leven brengt mensen op het goede pad
16Beloften aan hen die vervolmaakt zijn
17De goddelozen moeten gestraft worden
18Hoe een normale staat binnen te gaan
19Hoe te dienen in harmonie met Gods wil
20Hoe je de werkelijkheid kunt kennen
21Betreffende het normale geestelijke leven
22Een bespreking van het kerkelijk leven en het echte leven
23Over het gebruik door God van de mens
24Breng de waarheid in praktijk zodra jullie die begrijpen
25Iemand die redding ontvangt, is bereid om de waarheid in praktijk te brengen
26Waarmee een geschikte herder moet zijn toegerust
27Over ervaring
28De geboden van het nieuwe tijdperk
29Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen
30Hoe is je relatie met God
31Richt je meer op de realiteit
32Het onderhouden van de geboden en het praktiseren van de waarheid
33Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is
34Alleen het in praktijk brengen van de waarheid is werkelijkheid hebben
35Gods huidige werk kennen
36Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt?
37Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven
38De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid
39Ontsnap aan de invloed van de duisternis en je zult door God gewonnen worden
40Geloven in God moet zich richten op werkelijkheid, niet op religieuze rituelen
41Alleen zij die het huidige werk van God kennen kunnen God dienen
42Oprechte liefde voor God is spontaan
43Over de praktijk van het gebed
44Over je hart stil maken voor God
45Wees je bewust van Gods wil om volmaaktheid te bereiken
46God maakt mensen naar Zijn hart volmaakt
47Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen
48Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord
49Alles wordt volbracht door het woord van God
50Mensen die absoluut gehoorzaam kunnen zijn aangaande Gods praktische kant, die houden echt van God
51Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen
52Alleen houden van God is werkelijk geloven in God
53Een korte toespraak over ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’
54Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen
55Hoe Petrus Jezus leerde kennen
56Alleen door het ervaren van loutering kan de mens God echt liefhebben
57Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven
58Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden
59Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan
60Een waarschuwing aan degenen die de waarheid niet in praktijk brengen
61Je moet je toewijding aan God in stand houden
62Ben je tot leven gekomen?
63Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God
64Allen die God niet kennen, zijn degenen die zich tegen God verzetten
65Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan