We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

720 Breng God dank voor onze redding

1 Dat God in staat is om te werken in hen die de ‘zieke man van Oost-Azië’ genoemd worden, is Zijn grote kracht. Het is Zijn nederigheid en verborgenheid. Ongeacht Zijn harde woorden of tuchtiging voor ons, zouden we Hem moeten prijzen uit het diepst van ons hart voor Zijn nederigheid en Hem hierom tot het eind toe lief moeten hebben. Mensen die door Satan zijn gebonden voor duizenden jaren, zijn onder zijn invloed blijven leven en hebben hem niet afgeschud. Zij zijn bitter blijven rondtasten en worstelen. Hoe kan iemand in zo’n meedogenloze maatschappij een betekenisvol leven leiden? Waarover mensen vertellen is een leven vol lijden en, gelukkig, heeft God onschuldige mensen gered, door onze levens onder Zijn zorg en Zijn bescherming te nemen zodat onze levens vreugdevol zijn en niet langer vol zorgen. We zijn tot nu toe in Zijn genade blijven leven. Is dat niet Gods zegen? Hoe kan iemand de brutaliteit hebben om buitensporige eisen te stellen aan God?

2 Heeft Hij ons zo weinig gegeven? Zijn jullie nog steeds niet tevreden? Ik denk dat de tijd is gekomen dat wij Gods liefde terug moeten betalen. Hoewel we bloot staan aan een grote hoeveelheid spot, laster en vervolging omdat wij het pad van het geloof in God volgen, geloof ik dat dit betekenisvol is. Het is eervol, niet iets om je voor te schamen en hoe dan ook, de zegeningen die we ontvangen zijn allesbehalve schamel. In ontelbare gevallen van teleurstellingen hebben Gods woorden troost gebracht en voordat we het doorhebben is verdriet in vreugde veranderd. In ontelbare gevallen van nood heeft God zegen gebracht en zijn we voorzien door Zijn woorden. In vele gevallen van ziekte hebben Gods woorden leven gebracht – we zijn bevrijd van gevaar en uit gevaar in veiligheid gebracht. Je hebt al zo veel van deze dingen gekregen zonder dat jij je het realiseerde. Is het mogelijk dat je je dat niet herinnert?

Naar ‘Het pad … (2)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Dienen als contrast is een levenslange zegening

Volgende:God ervaart het lijden van de mensheid

Gerelateerde media