Wat heeft mijn geest bedrogen?

Door Xu Lei, provincie Shandong Op een dag ontving ik een uitnodiging van mijn leidinggevende om een vergadering van collega’s bij te wonen. Normaal is dit een blijde gebeurtenis, maar zodra ik eraan dacht in wat voo…

2019-08-29 23:59:15

Het is niet eenvoudig een oprecht persoon te zijn

Door Zixin, provincie Hubei Nadat ik het eindtijd-werk van Almachtige God had aanvaard door het lezen van Gods woorden en het luisteren naar preken, begon ik te begrijpen hoe belangrijk het is om ernaar te streven een e…

2019-08-29 23:58:07

Er is een manier om arrogantie te verhelpen

Door Xiaoche, provincie Henan Arrogantie is mijn essentiële zwakheid. In het verleden toonde ik regelmatig mijn gezindheid tot arrogantie, altijd dacht ik dat ik beter was dan anderen. Vooral wanneer ik artikelen aanpas…

2019-08-29 23:56:14

De enige manier om rampspoed te vermijden

Door Chaotuo, provincie Hubei Sinds de aardbeving in Sichuan op 12 mei ben ik altijd angstig en bang geweest dat ik op een dag door een ramp getroffen zou worden. Vooral omdat ik heb gezien dat rampen steeds erger wo…

2019-08-29 23:21:47

Satanische filosofie is verraderlijk en schadelijk

Enige tijd geleden regelde de kerk dat ik om werkredenen bij een gastgezin zou inwonen. Toen ik voor de eerste keer samenkwam met de broeder en zuster van het gastgezin, zeiden ze: “Wij zijn erg bang om te bidden in de g…

2019-08-29 21:45:12

Buitenstaanders discrimineren is te kwaadaardig

In februari 2007 ontving de kerk een werkarrangement met de titel ‘Bewater en bevoorraad de nieuwe gelovigen om hen te helpen zo snel mogelijk wortel te schieten’. Het beklemtoonde dat “Ze moeten al degenen die effectief…

2019-08-29 21:42:49

Een kort gesprek over de bron van ‘s werelds duisternis en het kwaad

Toen ik nog op school zat, werd mijn vader ziek en stierf hij. Na zijn dood zorgden nonkels aan beide kanten van de familie niet voor ons – mijn moeder zonder inkomen, mijn twee zussen en ik – ook al had mijn vader hen v…

2019-08-29 21:41:03

Gods woorden leiden ons op onze weg

Gods woorden zeggen: “Als God mensen ontmaskert, is het niet Zijn bedoeling hen te elimineren, maar ze te laten groeien” (‘Alleen door Gods woorden in praktijk te brengen kan er een verandering van gezindheid optreden’ i…

2019-08-27 19:03:53

Vervolging en tegenspoed hielpen mij te groeien

Vroeger wist ik alleen dat Gods wijsheid werd uitgedragen op basis van Satans intriges, dat God een wijze God is en dat Satan in theorie altijd Gods verslagen vijand zal zijn, maar werkelijk begrip en inzicht ontbraken m…

2019-08-27 18:57:10

Gods woorden hebben mijn foute ideeën en standpunten veranderd

Door Peihe, provincie Hubei Ik heb altijd geloofd dat mijn man en ik “met ons gezicht naar de aarde en onze rug naar de zon” leefden, omdat we niet voldoende hadden gestudeerd toen we jong waren en omdat we over geen en…

2019-08-26 16:41:38

Jezelf echt kennen alleen door de waarheid te begrijpen

Door Wenwen, provincie Jilin Als je het mij vraagt, dacht ik altijd dat zolang uiterlijke daden goed op anderen overkwamen en mensen er geen verdorvenheid in konden zien, het als verandering werd beschouwd. Daarom heb i…

2019-08-26 16:39:36

Uit de nevel tevoorschijn komen

Door Zhenxi, provincie Henan Tien jaar geleden, in de tijd dat ik voorganger was, deed ik altijd wat ik zelf wilde en handelde ik roekeloos, ten gevolge van mijn zelfingenomen natuur, waardoor ik de regelingen op het ge…

2019-08-26 16:39:11

Wie kent het moederhart van God?

Door Qingxin, provincie Henan Vroeger begreep ik Gods werk van het redden van de mensheid niet. Ik dacht dat zolang iemand verdorvenheid in zijn werk liet zien of overtredingen beging die het werk van de kerk schade toe…

2019-08-26 16:37:59

Gods woorden hebben een einde gemaakt aan mijn noties

Door Xiao Rui, provincie Sichuan Op een keer, toen ik het evangelie aan het verkondigen was, kwam ik religieuze leiders tegen die valse getuigenis aflegden om zo het werk te hinderen en te ontwrichten. Ze belden ook de …

2019-08-26 16:35:44

Ik zag mijn ware gestalte helder

Door Ding Xiang, provincie Shandong Op een vergadering van kerkleiders die ik eens bijwoonde, zei een pas gekozen kerkleider: “Ik heb niet genoeg gestalte. Ik vind dat ik niet geschikt ben om deze plicht te vervullen. I…

2019-08-26 16:23:18

Er is geen speciale behandeling in de kerk

Door Liu Xin, provincie Shandong Na al die jaren God gevolgd te hebben, had ik mijn plicht ver weg van huis gedaan en voelde ik dat ik wat lijden had doorstaan en een zekere prijs betaald had, dus langzamerhand begon …

2019-08-26 16:10:45

Wat is de aard van Gods liefde?

Door Siqiu, provincie Heilongjiang Telkens wanneer ik de volgende passage van Gods woord zie, “Als je altijd heel trouw en liefdevol bent geweest jegens mij, maar toch de kwelling ondergaat van ziekte, de beperkingen va…

2019-08-26 16:01:26

Ik gebruik laag kaliber niet langer als een excuus

Door Lin Ran, provincie Henan In het verleden was het zo dat elke keer dat ik bij het uitvoeren van mijn taak tegen wat moeilijkheden aanliep of mijn werk slecht deed, ik dacht dat dit kwam omdat mijn kaliber te laag wa…

2019-08-26 15:37:29

Werp het masker af en begin het leven opnieuw

Door Chen Dan, provincie Hunan Aan het einde van vorig jaar, omdat ik het evangeliewerk in mijn regio niet van de grond kreeg, plaatste Gods familie een broeder van een andere regio over om mijn werk over te nemen. Ik w…

2019-08-26 15:30:13

Ik heb Gods verlossing ervaren

Door Cheng Hao, provincie Hunan De taak die mijn vrouw en ik in de kerk moesten vervullen was het prediken van het evangelie.. Kort geleden werd mijn vrouw bevorderd tot teamleidster van een evangeliegroep, maar door mi…

2019-08-26 15:28:12

Het is niet gemakkelijk om jezelf echt te kennen

Door Zhang Rui, provincie Zhejiang Ik vernam uit Gods woorden dat God van eerlijke mensen houdt en bedrieglijke mensen haat en dat alleen eerlijke mensen Zijn lof zullen ontvangen. Dus probeerde ik een eerlijk mens te z…

2019-08-26 15:25:43

Enigszins een begrip van wat gered worden inhoudt

Al de jaren dat ik God heb gevolgd, heb ik mijn familie en de genoegens van het vlees opgegeven en ben ik hele dagen alleen maar bezig geweest om mijn plicht in de kerk te vervullen. Dus ik geloofde dat, zolang ik mijn w…

2019-08-26 15:24:05

Zeven jaren van beproeving hebben mijn ware aard geopenbaard

Door Chen Hui, provincie Heilongjiang In 1994 aanvaardde ik samen met mijn moeder Gods werk van de laatste dagen. Toen ik te weten kwam hoe God opnieuw in het vlees was verschenen om het reddingswerk te verrichten, was …

2019-08-26 14:53:45

Ik heb geleerd hoe ik andere mensen juist moet behandelen

Door Siyuan, Frankrijk Op een dag kwam broeder Chen van onze kerk bij mij. Hij zei dat hij in zijn vrije tijd het afleggen van een getuigenis wilde oefenen en een deel van zijn kracht aan het evangeliewerk wilde wijden.…

2019-08-26 14:51:41

Door Gods hart te begrijpen, kunnen misvattingen uit de weg worden geruimd

Door Chen Gang, provincie Hebei Gods woorden luiden: “Gods suprematie, grootheid, heiligheid, verdraagzaamheid, liefde, enzovoorts – al deze verschillende aspecten van Gods gezindheid en wezen worden telkens wanneer Hij…

2019-08-26 14:46:24

De Heilige Geest werkt volgens bepaalde principes

Er is een tijd geweest dat ik, ondanks het onophoudelijk eten en drinken van Gods woord, nooit het licht voelde. Ik had hierover tot God gebeden maar ook daarna werd ik nog steeds niet verlicht. Daarom dacht ik: ‘Er is v…

2019-08-21 13:50:53

Jaloersheid – de geestelijke chronische ziekte

Een zuster en ik werkten samen aan het herzien van artikelen. Toen we samenkwamen, besefte ik dat het niet uitmaakte of het nu ging om zingen, dansen, het ontvangen van Gods woord of het communiceren van de waarheid, ze …

2019-08-21 13:48:49

Oordelen op basis van uiterlijkheden is gewoonweg belachelijk

In het verleden beoordeelde ik mensen vaak op hun uiterlijk en voelde ik vooral veel respect voor aantrekkelijke, ontwikkelde en welbespraakte mensen. Ik dacht dat dat verstandige mensen waren, dat ze anderen begrepen en…

2019-08-21 13:47:00

Ik vind de weg om God te kennen

In werkelijkheid leefde ik een bijzonder gezegend leven zonder het op prijs te stellen! Oh God! Dank u voor de onthulling en dat u mij wegleidde van mijn verkeerde manier van kennen, en dat u me de weg toonde om God te l…

2019-08-21 13:43:35

De woorden van God hebben mij gewekt

Wanneer God spreekt over: “een marionet en een verrader die de grote witte troon ontvlucht” dacht ik vroeger altijd dat Hij verwees naar degenen die deze fase van het werk in de laatste dagen wel aanvaarden maar zich ver…

2019-08-21 13:37:17

Het belang van samenwerking in het dienen

Onlangs heeft de kerk werkvoorschriften uitgevaardigd waarin wordt aangegeven dat kerkelijke leiders op alle niveaus een partner moeten aanstellen (een medewerker die met hem of haar samenwerkt). Nadat het kerkbestuur to…

2019-08-21 13:30:54

Je kunt mensen niet beoordelen op basis van hun uiterlijk

In mijn hart geloofde ik altijd dat mijn vader een goed mens was. Maar op een dag vernam ik plots dat mijn vader uit de kerk was gewezen. Ik was op dat moment helemaal verbijsterd en kon het niet begrijpen. In mijn hart …

2019-08-21 13:22:39

Ik zie de waarheid van mijn verdorvenheid

Tussen de woorden waardoor God de mens openbaart, trof ik deze passage aan: “Er is eerder gezegd dat deze mensen de nakomelingen van de grote rode draak zijn. Om duidelijk te zijn: ze belichamen in feite de grote rode dr…

2019-08-14 00:58:59

Ik laat me niet meer blinddoeken door goede bedoelingen

Op een keer, terwijl ik mijn plicht vervulde, merkte ik dat een broeder trachtte zijn zusters te behagen, wat in mijn ogen een demonstratie was van het kwade aspect in zijn gezindheid.

2019-08-05 20:51:47

Alleen door de waarheid te begrijpen kan men inzicht krijgen

Enige dagen geleden verving onze kerk een leider. Omdat ik niet begreep door welk principe de kerk zich laat leiden bij het vervangen van personeel, kwam er een opvatting bij mij op:

2019-08-05 20:49:35

Alleen door zelf de waarheid binnen te gaan, kan ik anderen echt helpen

Door Du Fan, provincie Jiangsu Onlangs hield een kerk een stemming om een nieuwe leider te kiezen, maar de leider die de vergadering voorzat, handelde tegen de principes van de kerk en hield de stemming op haar eigen ma…

2019-03-08 20:57:20

Ik heb genoten van een rijkelijk feestmaal

Door Xinwei, provincie Zhejiang 25 en 26 juni 2013 waren onvergetelijk. We maakten een enorme gebeurtenis mee in onze regio, waarbij de meeste regionale leiders en medewerkers door de grote rode draak werden gegrepen. S…

2019-03-08 19:57:20

Waarom heb ik het pad van de farizeeërs gelopen?

Door Suxing, provincie Shanxi Ik ben een arrogante en verwaande persoon, en status is mijn achilleshiel. Al vele jaren word ik in mijn geloof gekneveld door reputatie en status en ik heb mezelf daar niet van kunnen bevr…

2019-03-08 18:57:20

Ketenen afwerpen

Door Momo, provincie Anhui Voordat ik in God geloofde, ongeacht wat ik aan het doen was, wilde ik nooit achteropraken. Ik was bereid om elke ontbering te aanvaarden, zolang dat betekende dat ik boven alle anderen zou u…

2019-03-08 17:57:20

Ik ben bereid de supervisie van allen te accepteren

Door Xianshang, provincie Shanxi Een tijd geleden, telkens wanneer ik hoorde dat de hoogste leiders naar onze kerk zouden komen, voelde ik me ongemakkelijk. Ik onthulde mijn gevoelens niet naar buiten toe, maar in mijn …

2019-03-08 16:57:20

Ik ben inderdaad een nakomeling van de grote rode draak

Door Zhang Min, Spanje Gods woord zegt: “Er is eerder gezegd dat deze mensen de nakomelingen van de grote rode draak zijn. Om duidelijk te zijn: ze belichamen in feite de grote rode draak” (‘Hoofdstuk 36’ van Interpreta…

2019-03-08 15:57:20

Mijn levensprincipes hebben mij beschadigd achtergelaten

Door Changkai, provincie Liaoning Het vaakgebruikte gezegde ‘Iedereen legt zijn bepakking op een gewillig paard’ ken ik persoonlijk maar al te goed. Mijn echtgenoot en ik waren bijzonder argeloze mensen: wanneer het za…

2019-03-08 14:57:20

Dit is de waarheid in de praktijk brengen

In het verleden werd ik aan een zuster gekoppeld om aan een aantal plichten te vervullen. Omdat ik arrogant was en verwaand, en omdat ik de waarheid niet zocht, had ik tegenover deze zuster een aantal vooroordelen die ik…

2019-03-08 13:57:20

Er schuilt een groot geluk in eerlijkheid

Van kleins af aan heb ik altijd van mijn ouders geleerd: “Je moet niet het hart hebben om anderen kwaad te doen, maar je moet waakzaam zijn om zelf niet te worden gekwetst.” Daarnaast heb ik zelf veel mensen bedrogen zie…

2019-03-08 12:57:20

Wees streng voor jezelf om anderen te disciplineren

Nadat ik dit allemaal besefte, begon ik aandacht te besteden aan mijn eigen binnengaan en eerst mijn eigen problemen op te lossen toen er dingen gebeurden.

2019-03-08 11:57:20

Gods speciale liefde ervaren

Door Jiayi, provincie Anhui Van nature ben ik bijzonder arrogant; wat ik ook doe, ik ben altijd vindingrijk en origineel om mijn vernuft te tonen en zo schsend ik vaak werkregelingen om dingen op mijn eigen manier te do…

2019-03-08 10:57:20

De geheimen verborgen achter de zoektocht

Door Li Li, provincie Shandong Niet lang geleden werd ik verkozen tot middelhoge leider door mijn broeders en zusters. Op een dag, toen ik samen was met mijn collega’s, kon ik het niet helpen te denken: ik moet het goed…

2019-03-08 09:57:20

De ware oorzaak van ondoeltreffend werk

Door Xinyi, provincie Shaanxi Tijdens mijn recente bezoeken aan de kerken hoorde ik vaak leiders en medewerkers zeggen dat sommige mensen negatief en zwak werden en geen motivatie meer hadden om te blijven zoeken, nad…

2019-03-08 08:57:20

De ervaring van het beoefenen van de waarheid

Niet zo lang geleden hoorde ik “Preken en Gemeenschap over de Intrede in het Leven”, waaruit ik opmaakte dat enkel zij die de waarheid beoefenen de waarheid kunnen bekomen om uiteindelijk degenen te worden die de waarhei…

2019-03-08 07:57:20

Een Echt Partnerschap

Door Fang Li, provincie Henan Onlangs dacht ik dat ik een harmonieus partnerschap was aangegaan. Mijn partner en ik konden alles bespreken, soms vroeg ik hem zelfs om op mijn tekortkomingen te wijzen, en we hadden nooit…

2019-03-08 06:57:20

Het werkelijke gezicht van een zogenaamd goed persoon

Door Kemu, provincie Henan Voor mezelf heb ik altijd gedacht dat ik over een goede menselijkheid beschik. Ik dacht dit omdat mijn buren me vaak complimenteerden tegenover mijn ouders, omdat ze vonden dat ik verstandig w…

2019-03-08 05:57:20

De echte betekenis van rebellie tegen God

Door Zhang Jun, provincie Liaoning In het verleden geloofde ik dat ‘rebellie tegen God’ betekende God verraden, de kerk verlaten, of je plichten laten vallen. Ik dacht dat dit soort gedrag rebellie betekende. Om die red…

2019-03-08 04:57:20

Wat is het werkelijk aanvaarden van waarheid?

Door Xiaohe, provincie Henan In het verleden, telkens als ik de woorden las die door God werden geopenbaard over hoe de mensen geen waarheid aanvaarden, geloofde ik niet dat die woorden op mij van toepassing waren. Ik …

2019-03-08 03:57:20

Al wat God zegt, is hét oordeel over de mens

Door Xunqiu, provincie Henan Vroeger dacht ik dat God de mens enkel oordeelde en tuchtigde wanneer Hij de intrinsieke verdorvenheid van de mens openbaarde of met harde, oordelende woorden sprak over het einde van de m…

2019-03-08 02:57:20

Ik leerde om met anderen te werken

Door Liu Heng, provincie Jiangxi Door de genade van God, nam ik de taak van kerkleider op me. Ik was toen heel enthousiast, en stelde de volgende resolutie voor God: ongeacht wat ik meemaak, ik zal mijn verantwoordelijk…

2019-03-08 01:57:20

Het mooiste geschenk dat God me heeft gegeven

Door Yixin, provincie Hebei Voorheen hoorde ik mijn broeders en zusters vaak zeggen: “Alles wat God doet is goed, het is alles wat mensen nodig hebben.” Ik gaf dit toe en stemde ermee in, maar ik begreep het niet vanuit…

2019-03-08 00:57:20

Het is zo belangrijk het werk van de Heilige Geest te gehoorzamen

Door Xiaowei, stad Shanghai Een tijdje geleden, ondanks dat ik altijd wel enige inspiratie en voordeel ontving wanneer een zuster waarmee ik samenwerkte de verlichting die ze had bereikt tijdens het eten en drinken va…

2019-03-07 23:57:20

Gods woord gebruiken als een spiegel

Nadat ik Gods werk van de laatste dagen had aanvaard, en het woord van God had gegeten en gedronken, werd het me overduidelijk dat het heel belangrijk is dat ik mezelf begrijp.

2019-03-07 22:57:20

Argeloze mensen zijn niet noodzakelijk eerlijke mensen

Door Cheng Mingjie, provincie Shaanxi Ik beschouw mezelf als een extroverte en openhartige persoon. Wanneer ik spreek met mensen, dan ben ik rechtdoorzee; ik zeg al wat ik wil zeggen – ik ben niet het type dat eromheen …

2019-03-07 21:57:20

Nu begrijp ik pas wat het leven binnengaan betekent

Door Yulu, Portugal Begin 2017 vervulde ik een leiderschapstaak in de kerk. Na enige tijd trainen kreeg ik van enkele broeders en zusters een advies: Ze zeiden dat ik maar weinig begrip had voor hun situatie en moeili…

2019-03-07 20:57:20

Waarom ben ik nog niet veranderd na zoveel geloofsjaren?

Ik begreep dat de reden waarom ik niet was veranderd ondanks dat ik God al vele jaren volgde, was omdat ik in God had geloofd, maar niet had gezocht om mijn gezindheid te veranderen; had enkel aandacht besteed aan hoe an…

2019-03-07 19:57:20

Een verandering ten goede op de weg van geloof in God

Door Zhuanbian, stad Shanghai Hoewel ik God al vele jaren had gevolgd, had ik bijna geen vooruitgang geboekt met mijn binnengaan in het leven en dit maakte me zeer bezorgd. Vooral toen ik luisterde naar een opname van…

2019-03-07 18:57:20

Gods werk is zo wijs

Door Shiji, provincie Anhui Tijdens de periode dat ik als leider in de kerk werkte, deelde mijn leider vaak voorbeelden van de mislukkingen van anderen waarvan we konden leren. Bijvoorbeeld: sommige leiders bespraken …

2019-03-07 17:57:20

Na het verliezen van mijn status

Telkens als ik hoorde over mensen die als leider werd vervangen en hoe ze zich dan terneergeslagen voelden, zwak of verongelijkt, dan keek ik op hen neer. Ik dacht dat het gewoon een kwestie was van verschillende mensen …

2019-03-07 16:57:20

De hoogmoed voor de val

Omdat het nodig was voor het werk werd ik overgeplaatst naar een ander werkgebied. Op dat moment was ik God zeer dankbaar. Ik voelde dat ik veel gebreken had, maar dankzij Gods goddelijke promotie kreeg ik de kans om mij…

2019-03-07 15:57:20

Waarom trucs gebruiken bij het dienen van God?

Door Hu Qing, province Anhui Toen ik Gods woorden zag die zeiden: “Degenen die als leiders dienen willen altijd vindingrijker zijn, altijd met kop en schouders boven de rest uitsteken en nieuwe trucjes bedenken zodat Go…

2019-03-07 14:57:20

Het zien van mijn ware gezicht

Omdat het voor het werk van de kerk nodig was, werd ik toegewezen aan een andere plaats om daar mijn plicht te vervullen. Het evangeliewerk stond op die plaats destijds op een laag pitje en de omstandigheden van broeders…

2019-03-07 13:57:20

Zoek geen nieuwe trucjes wanneer je God dient

Ik was net verkozen om de verantwoordelijkheid van kerkleider op me te nemen. Maar na een periode van hard werk verloor niet alleen het evangelisch werk van de kerk behoorlijk haar glans, maar leefden ook mijn broeders e…

2019-03-07 12:57:20

Ik besefte dat ik het pad van de farizeeën bewandelde

Door Wuxin, provincie Shanxi In eerdere communicaties hebben we altijd gepraat over de paden die werden bewandeld door Petrus en Paulus. Er wordt gezegd dat Petrus aandacht besteedde aan het kennen van zichzelf en God e…

2019-03-07 11:57:20

De essentie van het misbruik van macht voor persoonlijke wraak

Door Zhou Li, provincie Shandonge Een tijd geleden moesten er districten binnen ons gebied in kaart gebracht worden en volgens onze principes voor de selectie van leiders was er één broeder die een vrij geschikte kan…

2019-03-07 10:57:20

Dit soort dienst is werkelijk verachtelijk

Door Ding Ning Heze Stad, Provincie Shandong Afgelopen dagen heeft de kerk een verandering in mijn werk geregeld. Toen ik deze nieuwe opdracht kreeg, dacht ik: Ik moet een laatste kans grijpen om een samenkomst bije…

2019-03-07 09:57:20

Wat achter de leugen ligt

Door Xiaojing, provincie Shandong Telkens als ik de woorden van God zag die ons uitnodigde om eerlijke mensen te zijn en zuiver te spreken, dacht ik: “Ik heb geen probleem met zuiver spreken. Is dit niet gewoon een kwes…

2019-03-07 08:57:20

Het geheim dat diep in mijn hart leeft

Door Wuzhi, provincie Shandong In de lente van 2006 verloor ik mijn positie als leider, en werd ik teruggestuurd naar waar ik vandaan kwam, omdat ik werd aangezien als een te grote ‘jaknikker’. Toen ik pas terugkwam, we…

2019-03-07 07:57:20

Dit is een echt goed mens

Door Moran, provincie Shandong Sinds mijn kindertijd heb ik altijd veel belang gehecht aan hoe andere mensen mij zagen en inschatten. Ik wilde opgehemeld worden door anderen voor al wat ik deed en ik ging nooit met iem…

2019-03-07 06:57:20

Satan verslaan in de strijd

Door Chang Moyang, provincie Henan De woorden van de Almachtige God zeggen: “Als je tegen het vlees ingaat, zul je onvermijdelijk een strijd van binnen voeren. Satan zal proberen en ervoor zorgen dat de mensen hem volge…

2019-03-07 05:57:20

De ketenen van de Geest afschudden

Door Wu Wen, provincie Henan Ik was een zwak persoon met een gevoelig karakter. Toen ik niet in God geloofde, voelde ik me vaak bedroefd en bezorgd over de dingen die het leven met zich meebracht. Er waren veel van zulk…

2019-03-07 04:57:20

Hoe ik God verheerlijkte en getuigenis van Hem aflegde was zo absurd

Door Zhang Cheng, provincie Shandong Iedere keer als ik zag dat sommige leiders en medewerkers in de kerk antichrist werden en door God werden geëlimineerd, omdat ze altijd van zichzelf getuigenis aflegden en broeders e…

2019-03-07 03:57:20

Ik ben niet geschikt om Christus te zien

Door Huanbao, provincie Liaoning Sinds ik voor het eerst begon te geloven in Almachtige God heb ik altijd de broeders en zusters bewonderd die de persoonlijke bediening van Christus kunnen ontvangen, die Zijn preken m…

2019-03-07 01:57:20

Ieder woord van God is een uitdrukking van Zijn gezindheid

Door Hu Ke, provincie Shandong Telkens als ik de volgende door God uitgesproken woorden zag, was ik bezorgd: “Elke zin die ik heb gesproken, bevat de gezindheid van God. Jullie zouden er goed aan doen mijn woorden zorgv…

2019-03-07 00:57:20