Ieder woord van God is een uitdrukking van Zijn gezindheid

Door Hu Ke, provincie Shandong Telkens als ik de volgende door God uitgesproken woorden zag, was ik bezorgd: “Elke zin die ik heb gesproken, bevat de gezindheid van God. Jullie zouden er goed aan doen mijn woorden zorgv…

2019-03-07 00:57:20

Ik ben niet geschikt om Christus te zien

Door Huanbao, provincie Liaoning Sinds ik voor het eerst begon te geloven in Almachtige God heb ik altijd de broeders en zusters bewonderd die de persoonlijke bediening van Christus kunnen ontvangen, die Zijn preken m…

2019-03-07 01:57:20

Hoe ik God verheerlijkte en getuigenis van Hem aflegde was zo absurd

Door Zhang Cheng, provincie Shandong Iedere keer als ik zag dat sommige leiders en medewerkers in de kerk antichrist werden en door God werden geëlimineerd, omdat ze altijd van zichzelf getuigenis aflegden en broeders e…

2019-03-07 03:57:20

Satan verslaan in de strijd

Door Chang Moyang, provincie Henan De woorden van de Almachtige God zeggen: “Als je tegen het vlees ingaat, zul je onvermijdelijk een strijd van binnen voeren. Satan zal proberen en ervoor zorgen dat de mensen hem volge…

2019-03-07 05:57:20

Dit is een echt goed mens

Door Moran, provincie Shandong Sinds mijn kindertijd heb ik altijd veel belang gehecht aan hoe andere mensen mij zagen en inschatten. Ik wilde opgehemeld worden door anderen voor al wat ik deed en ik ging nooit met iem…

2019-03-07 06:57:20

Het geheim dat diep in mijn hart leeft

Door Wuzhi, provincie Shandong In de lente van 2006 verloor ik mijn positie als leider, en werd ik teruggestuurd naar waar ik vandaan kwam, omdat ik werd aangezien als een te grote ‘jaknikker’. Toen ik pas terugkwam, we…

2019-03-07 07:57:20

Wat achter de leugen ligt

Door Xiaojing, provincie Shandong Telkens als ik de woorden van God zag die ons uitnodigde om eerlijke mensen te zijn en zuiver te spreken, dacht ik: “Ik heb geen probleem met zuiver spreken. Is dit niet gewoon een kwes…

2019-03-07 08:57:20

Dit soort dienst is werkelijk verachtelijk

Door Ding Ning Heze Stad, Provincie Shandong Afgelopen dagen heeft de kerk een verandering in mijn werk geregeld. Toen ik deze nieuwe opdracht kreeg, dacht ik: Ik moet een laatste kans grijpen om een samenkomst bije…

2019-03-07 09:57:20

De essentie van het misbruik van macht voor persoonlijke wraak

Door Zhou Li, provincie Shandonge Een tijd geleden moesten er districten binnen ons gebied in kaart gebracht worden en volgens onze principes voor de selectie van leiders was er één broeder die een vrij geschikte kan…

2019-03-07 10:57:20

Ik besefte dat ik het pad van de farizeeën bewandelde

Door Wuxin, provincie Shanxi In eerdere communicaties hebben we altijd gepraat over de paden die werden bewandeld door Petrus en Paulus. Er wordt gezegd dat Petrus aandacht besteedde aan het kennen van zichzelf en God e…

2019-03-07 11:57:20

Zoek geen nieuwe trucjes wanneer je God dient

Ik was net verkozen om de verantwoordelijkheid van kerkleider op me te nemen. Maar na een periode van hard werk verloor niet alleen het evangelisch werk van de kerk behoorlijk haar glans, maar leefden ook mijn broeders e…

2019-03-07 12:57:20

Het zien van mijn ware gezicht

Omdat het voor het werk van de kerk nodig was, werd ik toegewezen aan een andere plaats om daar mijn plicht te vervullen. Het evangeliewerk stond op die plaats destijds op een laag pitje en de omstandigheden van broeders…

2019-03-07 13:57:20

Waarom trucs gebruiken bij het dienen van God?

Door Hu Qing, province Anhui Toen ik Gods woorden zag die zeiden: “Degenen die als leiders dienen willen altijd vindingrijker zijn, altijd met kop en schouders boven de rest uitsteken en nieuwe trucjes bedenken zodat Go…

2019-03-07 14:57:20

De hoogmoed voor de val

Omdat het nodig was voor het werk werd ik overgeplaatst naar een ander werkgebied. Op dat moment was ik God zeer dankbaar. Ik voelde dat ik veel gebreken had, maar dankzij Gods goddelijke promotie kreeg ik de kans om mij…

2019-03-07 15:57:20

Na het verliezen van mijn status

Telkens als ik hoorde over mensen die als leider werd vervangen en hoe ze zich dan terneergeslagen voelden, zwak of verongelijkt, dan keek ik op hen neer. Ik dacht dat het gewoon een kwestie was van verschillende mensen …

2019-03-07 16:57:20

Gods werk is zo wijs

Door Shiji, provincie Anhui Tijdens de periode dat ik als leider in de kerk werkte, deelde mijn leider vaak voorbeelden van de mislukkingen van anderen waarvan we konden leren. Bijvoorbeeld: sommige leiders bespraken …

2019-03-07 17:57:20

Een verandering ten goede op de weg van geloof in God

Door Zhuanbian, stad Shanghai Hoewel ik God al vele jaren had gevolgd, had ik bijna geen vooruitgang geboekt met mijn binnengaan in het leven en dit maakte me zeer bezorgd. Vooral toen ik luisterde naar een opname van…

2019-03-07 18:57:20

Waarom ben ik nog niet veranderd na zoveel geloofsjaren?

Ik begreep dat de reden waarom ik niet was veranderd ondanks dat ik God al vele jaren volgde, was omdat ik in God had geloofd, maar niet had gezocht om mijn gezindheid te veranderen; had enkel aandacht besteed aan hoe an…

2019-03-07 19:57:20

Nu begrijp ik pas wat het leven binnengaan betekent

Door Yulu, Portugal Begin 2017 vervulde ik een leiderschapstaak in de kerk. Na enige tijd trainen kreeg ik van enkele broeders en zusters een advies: Ze zeiden dat ik maar weinig begrip had voor hun situatie en moeili…

2019-03-07 20:57:20

Argeloze mensen zijn niet noodzakelijk eerlijke mensen

Door Cheng Mingjie, provincie Shaanxi Ik beschouw mezelf als een extroverte en openhartige persoon. Wanneer ik spreek met mensen, dan ben ik rechtdoorzee; ik zeg al wat ik wil zeggen – ik ben niet het type dat eromheen …

2019-03-07 21:57:20

Gods woord gebruiken als een spiegel

Nadat ik Gods werk van de laatste dagen had aanvaard, en het woord van God had gegeten en gedronken, werd het me overduidelijk dat het heel belangrijk is dat ik mezelf begrijp.

2019-03-07 22:57:20

Het is zo belangrijk het werk van de Heilige Geest te gehoorzamen

Door Xiaowei, stad Shanghai Een tijdje geleden, ondanks dat ik altijd wel enige inspiratie en voordeel ontving wanneer een zuster waarmee ik samenwerkte de verlichting die ze had bereikt tijdens het eten en drinken va…

2019-03-07 23:57:20

Het mooiste geschenk dat God me heeft gegeven

Door Yixin, provincie Hebei Voorheen hoorde ik mijn broeders en zusters vaak zeggen: “Alles wat God doet is goed, het is alles wat mensen nodig hebben.” Ik gaf dit toe en stemde ermee in, maar ik begreep het niet vanuit…

2019-03-08 00:57:20

Ik leerde om met anderen te werken

Door Liu Heng, provincie Jiangxi Door de genade van God, nam ik de taak van kerkleider op me. Ik was toen heel enthousiast, en stelde de volgende resolutie voor God: ongeacht wat ik meemaak, ik zal mijn verantwoordelijk…

2019-03-08 01:57:20

Al wat God zegt, is hét oordeel over de mens

Door Xunqiu, provincie Henan Vroeger dacht ik dat God de mens enkel oordeelde en tuchtigde wanneer Hij de intrinsieke verdorvenheid van de mens openbaarde of met harde, oordelende woorden sprak over het einde van de m…

2019-03-08 02:57:20

Wat is het werkelijk aanvaarden van waarheid?

Door Xiaohe, provincie Henan In het verleden, telkens als ik de woorden las die door God werden geopenbaard over hoe de mensen geen waarheid aanvaarden, geloofde ik niet dat die woorden op mij van toepassing waren. Ik …

2019-03-08 03:57:20

De echte betekenis van rebellie tegen God

Door Zhang Jun, provincie Liaoning In het verleden geloofde ik dat ‘rebellie tegen God’ betekende God verraden, de kerk verlaten, of je plichten laten vallen. Ik dacht dat dit soort gedrag rebellie betekende. Om die red…

2019-03-08 04:57:20

Het werkelijke gezicht van een zogenaamd goed persoon

Door Kemu, provincie Henan Voor mezelf heb ik altijd gedacht dat ik over een goede menselijkheid beschik. Ik dacht dit omdat mijn buren me vaak complimenteerden tegenover mijn ouders, omdat ze vonden dat ik verstandig w…

2019-03-08 05:57:20

Een Echt Partnerschap

李芳,河南省 最近,我以為我已經建立了和諧的伙伴關係。我和我的伴侶能夠討論所有問題,有時我甚至請他指出我的缺點,而且我們從未有過分歧,因此我認為我們已經建立了和諧的伙伴關係。但是事實證明,真正和諧的伙伴關係根本不像我期望的那樣。 在一天的一次會議上,我的伴侶向我的上司指出了我的一些缺點。他說我傲慢,專橫,自以為是,不接受事實……當我聽到他說我很生氣時,我想:“昨天我問你是否對我有意見,你說不,但是現在,在我們的上司面前,你這麼說!那…

2019-03-08 06:57:20

De ervaring van het beoefenen van de waarheid

Niet zo lang geleden hoorde ik “Preken en Gemeenschap over de Intrede in het Leven”, waaruit ik opmaakte dat enkel zij die de waarheid beoefenen de waarheid kunnen bekomen om uiteindelijk degenen te worden die de waarhei…

2019-03-08 07:57:20

De ware oorzaak van ondoeltreffend werk

Door Xinyi, provincie Shaanxi Tijdens mijn recente bezoeken aan de kerken hoorde ik vaak leiders en medewerkers zeggen dat sommige mensen negatief en zwak werden en geen motivatie meer hadden om te blijven zoeken, nad…

2019-03-08 08:57:20

De geheimen verborgen achter de zoektocht

Door Li Li, provincie Shandong Niet lang geleden werd ik verkozen tot middelhoge leider door mijn broeders en zusters. Op een dag, toen ik samen was met mijn collega’s, kon ik het niet helpen te denken: ik moet het goed…

2019-03-08 09:57:20

Gods speciale liefde ervaren

Door Jiayi, provincie Anhui Van nature ben ik bijzonder arrogant; wat ik ook doe, ik ben altijd vindingrijk en origineel om mijn vernuft te tonen en zo schsend ik vaak werkregelingen om dingen op mijn eigen manier te do…

2019-03-08 10:57:20

Wees streng voor jezelf om anderen te disciplineren

Nadat ik dit allemaal besefte, begon ik aandacht te besteden aan mijn eigen binnengaan en eerst mijn eigen problemen op te lossen toen er dingen gebeurden.

2019-03-08 11:57:20

Er schuilt een groot geluk in eerlijkheid

Van kleins af aan heb ik altijd van mijn ouders geleerd: “Je moet niet het hart hebben om anderen kwaad te doen, maar je moet waakzaam zijn om zelf niet te worden gekwetst.” Daarnaast heb ik zelf veel mensen bedrogen zie…

2019-03-08 12:57:20

Dit is de waarheid in de praktijk brengen

In het verleden werd ik aan een zuster gekoppeld om aan een aantal plichten te vervullen. Omdat ik arrogant was en verwaand, en omdat ik de waarheid niet zocht, had ik tegenover deze zuster een aantal vooroordelen die ik…

2019-03-08 13:57:20

Mijn levensprincipes hebben mij beschadigd achtergelaten

Door Changkai, provincie Liaoning Het vaakgebruikte gezegde ‘Iedereen legt zijn bepakking op een gewillig paard’ ken ik persoonlijk maar al te goed. Mijn echtgenoot en ik waren bijzonder argeloze mensen: wanneer het zak…

2019-03-08 14:57:20

Ik ben inderdaad een nakomeling van de grote rode draak

Door Zhang Min, Spanje Gods woord zegt: “Er is eerder gezegd dat deze mensen de nakomelingen van de grote rode draak zijn. Om duidelijk te zijn: ze belichamen in feite de grote rode draak” (‘Hoofdstuk 36’ van Interpreta…

2019-03-08 15:57:20

Ik ben bereid de supervisie van allen te accepteren

Door Xianshang, provincie Shanxi Een tijd geleden, telkens wanneer ik hoorde dat de hoogste leiders naar onze kerk zouden komen, voelde ik me ongemakkelijk. Ik onthulde mijn gevoelens niet naar buiten toe, maar in mijn …

2019-03-08 16:57:20

Ketenen afwerpen

Door Momo, provincie Anhui Voordat ik in God geloofde, ongeacht wat ik aan het doen was, wilde ik nooit achteropraken. Ik was bereid om elke ontbering te aanvaarden, zolang dat betekende dat ik boven alle anderen zou u…

2019-03-08 17:57:20

Ik heb genoten van een rijkelijk feestmaal

Door Xinwei, provincie Zhejiang 25 en 26 juni 2013 waren onvergetelijk. We maakten een enorme gebeurtenis mee in onze regio, waarbij de meeste regionale leiders en medewerkers door de grote rode draak werden gegrepen. S…

2019-03-08 19:57:20

Alleen door zelf de waarheid binnen te gaan, kan ik anderen echt helpen

Door Du Fan, provincie Jiangsu Onlangs hield een kerk een stemming om een nieuwe leider te kiezen, maar de leider die de vergadering voorzat, handelde tegen de principes van de kerk en hield de stemming op haar eigen ma…

2019-03-08 20:57:20

Eindelijk kan ik een beetje als mens leven

Diep in mijn hart voel ik me zwaar getuchtigd, elke keer wanneer ik de volgende woorden van God zie: “Wrede, meedogenloze mensheid! Het samenzweren, gekonkel en knokken, het bijeen schrapen van reputatie en fortuin, de w…

2019-03-08 21:57:20

Arrogantie moet behandeld worden

“O, God! Uw oordeel is zo werkelijk, vol rechtvaardigheid en heiligheid. Door uw openbaringen over de waarheid van de verdorvenheid van de mensheid ben ik door en door ontmaskerd achtergebleven. Ik denk na over hoe ik me…

2019-03-08 23:57:20

Oordeel is licht

Door Zhao Xia, provincie Shandong Mijn naam is Zhao Xia. Ik ben geboren in een gewone familie. Onder invloed van spreekwoorden als “een man laat zijn naam achter overal waar hij verblijft, net zoals de gans zijn schreeu…

2019-03-09 00:57:20

De rijkdommen van het leven

Door Wang Jun, provincie Shandong De jaren die volgden op het moment dat mijn vrouw en ik het werk van Almachtige God in de laatste dagen, accepteerden stonden in het teken van de onderdrukking door de CCP, de Communis…

2019-03-09 01:57:20

Alleen door de waarheid te begrijpen kan men inzicht krijgen

Enige dagen geleden verving onze kerk een leider. Omdat ik niet begreep door welk principe de kerk zich laat leiden bij het vervangen van personeel, kwam er een opvatting bij mij op:

2019-08-05 20:49:35

Ik laat me niet meer blinddoeken door goede bedoelingen

Op een keer, terwijl ik mijn plicht vervulde, merkte ik dat een broeder trachtte zijn zusters te behagen, wat in mijn ogen een demonstratie was van het kwade aspect in zijn gezindheid.

2019-08-05 20:51:47

Ik zie de waarheid van mijn verdorvenheid

Tussen de woorden waardoor God de mens openbaart, trof ik deze passage aan: “Er is eerder gezegd dat deze mensen de nakomelingen van de grote rode draak zijn. Om duidelijk te zijn: ze belichamen in feite de grote rode dr…

2019-08-14 00:58:59

Je kunt mensen niet beoordelen op basis van hun uiterlijk

In mijn hart geloofde ik altijd dat mijn vader een goed mens was. Maar op een dag vernam ik plots dat mijn vader uit de kerk was gewezen. Ik was op dat moment helemaal verbijsterd en kon het niet begrijpen. In mijn hart …

2019-08-21 13:22:39

Het belang van samenwerking in het dienen

Onlangs heeft de kerk werkvoorschriften uitgevaardigd waarin wordt aangegeven dat kerkelijke leiders op alle niveaus een partner moeten aanstellen (een medewerker die met hem of haar samenwerkt). Nadat het kerkbestuur to…

2019-08-21 13:30:54

De woorden van God hebben mij gewekt

Wanneer God spreekt over: “een marionet en een verrader die de grote witte troon ontvlucht” dacht ik vroeger altijd dat Hij verwees naar degenen die deze fase van het werk in de laatste dagen wel aanvaarden maar zich ver…

2019-08-21 13:37:17

Ik vind de weg om God te kennen

In werkelijkheid leefde ik een bijzonder gezegend leven zonder het op prijs te stellen! Oh God! Dank u voor de onthulling en dat u mij wegleidde van mijn verkeerde manier van kennen, en dat u me de weg toonde om God te l…

2019-08-21 13:43:35

Oordelen op basis van uiterlijkheden is gewoonweg belachelijk

In het verleden beoordeelde ik mensen vaak op hun uiterlijk en voelde ik vooral veel respect voor aantrekkelijke, ontwikkelde en welbespraakte mensen. Ik dacht dat dat verstandige mensen waren, dat ze anderen begrepen en…

2019-08-21 13:47:00

Jaloersheid – de geestelijke chronische ziekte

Een zuster en ik werkten samen aan het herzien van artikelen. Toen we samenkwamen, besefte ik dat het niet uitmaakte of het nu ging om zingen, dansen, het ontvangen van Gods woord of het communiceren van de waarheid, ze …

2019-08-21 13:48:49

De Heilige Geest werkt volgens bepaalde principes

Er is een tijd geweest dat ik, ondanks het onophoudelijk eten en drinken van Gods woord, nooit het licht voelde. Ik had hierover tot God gebeden maar ook daarna werd ik nog steeds niet verlicht. Daarom dacht ik: ‘Er is v…

2019-08-21 13:50:53

Door Gods hart te begrijpen, kunnen misvattingen uit de weg worden geruimd

Door Chen Gang, provincie Hebei Gods woorden luiden: “Gods suprematie, grootheid, heiligheid, verdraagzaamheid, liefde, enzovoorts – al deze verschillende aspecten van Gods gezindheid en wezen worden telkens wanneer Hij…

2019-08-26 14:46:24

Zeven jaren van beproeving hebben mijn ware aard geopenbaard

Door Chen Hui, provincie Heilongjiang In 1994 aanvaardde ik samen met mijn moeder Gods werk van de laatste dagen. Toen ik te weten kwam hoe God opnieuw in het vlees was verschenen om het reddingswerk te verrichten, was …

2019-08-26 14:53:45

Ik voel me zoveel lichter nu ik de ketenen van status heb afgeworpen

Door mijn praktische ervaringen werd ik me er echt bewust van dat het oordeel en de tuchtiging van God het licht is dat ons redt, dat dat de meest ware liefde van God is. Het waren het oordeel en de tuchtiging, het kasti…

2019-08-26 15:00:15

Enigszins een begrip van wat gered worden inhoudt

Al de jaren dat ik God heb gevolgd, heb ik mijn familie en de genoegens van het vlees opgegeven en ben ik hele dagen alleen maar bezig geweest om mijn plicht in de kerk te vervullen. Dus ik geloofde dat, zolang ik mijn w…

2019-08-26 15:24:05

Het is niet gemakkelijk om jezelf echt te kennen

Door Zhang Rui, provincie Zhejiang Ik vernam uit Gods woorden dat God van eerlijke mensen houdt en bedrieglijke mensen haat en dat alleen eerlijke mensen Zijn lof zullen ontvangen. Dus probeerde ik een eerlijk mens te z…

2019-08-26 15:25:43

Ik heb Gods verlossing ervaren

Door Cheng Hao, provincie Hunan De taak die mijn vrouw en ik in de kerk moesten vervullen was het prediken van het evangelie.. Kort geleden werd mijn vrouw bevorderd tot teamleidster van een evangeliegroep, maar door mi…

2019-08-26 15:28:12

Werp het masker af en begin het leven opnieuw

Door Chen Dan, provincie Hunan Aan het einde van vorig jaar, omdat ik het evangeliewerk in mijn regio niet van de grond kreeg, plaatste Gods familie een broeder van een andere regio over om mijn werk over te nemen. Ik w…

2019-08-26 15:30:13

Ik Ben Net Begonnen het Ware Levenspad te Belopen

Door Shi Han, provincie Hebei Ik kom uit een arme boerenfamilie. Van jongs af aan begreep ik dingen, vocht ik nooit met andere kinderen en gehoorzaamde ik mijn ouders. In de ogen van volwassenen was ik een typisch ‘goed…

2019-08-26 15:43:28

Wat is de aard van Gods liefde?

Door Siqiu, provincie Heilongjiang Telkens wanneer ik de volgende passage van Gods woord zie, “Als je altijd heel trouw en liefdevol bent geweest jegens mij, maar toch de kwelling ondergaat van ziekte, de beperkingen va…

2019-08-26 16:01:26

Ik zag mijn ware gestalte helder

Door Ding Xiang, provincie Shandong Op een vergadering van kerkleiders die ik eens bijwoonde, zei een pas gekozen kerkleider: “Ik heb niet genoeg gestalte. Ik vind dat ik niet geschikt ben om deze plicht te vervullen. I…

2019-08-26 16:23:18

Gods woorden hebben een einde gemaakt aan mijn noties

Door Xiao Rui, provincie Sichuan Op een keer, toen ik het evangelie aan het verkondigen was, kwam ik religieuze leiders tegen die valse getuigenis aflegden om zo het werk te hinderen en te ontwrichten. Ze belden ook de …

2019-08-26 16:35:44

Uit de nevel tevoorschijn komen

Door Zhenxi, provincie Henan Tien jaar geleden, in de tijd dat ik voorganger was, deed ik altijd wat ik zelf wilde en handelde ik roekeloos, ten gevolge van mijn zelfingenomen natuur, waardoor ik de regelingen op het ge…

2019-08-26 16:39:11

Jezelf echt kennen alleen door de waarheid te begrijpen

Door Wenwen, provincie Jilin Als je het mij vraagt, dacht ik altijd dat zolang uiterlijke daden goed op anderen overkwamen en mensen er geen verdorvenheid in konden zien, het als verandering werd beschouwd. Daarom heb i…

2019-08-26 16:39:36

Gods woorden hebben mijn foute ideeën en standpunten veranderd

Door Peihe, provincie Hubei Ik heb altijd geloofd dat mijn man en ik “met ons gezicht naar de aarde en onze rug naar de zon” leefden, omdat we niet voldoende hadden gestudeerd toen we jong waren en omdat we over geen en…

2019-08-26 16:41:38

Van start gaan op het pad van het geloof in God

Door Rongguang, provincie Heilongjiang In 1991 begon ik door Gods genade Almachtige God te volgen, vanwege een ziekte. In die tijd wist ik nog niets over geloven in God, maar het verbazingwekkende is dat toen ik de woor…

2019-08-26 16:47:32

Vervolging en tegenspoed hielpen mij te groeien

Vroeger wist ik alleen dat Gods wijsheid werd uitgedragen op basis van Satans intriges, dat God een wijze God is en dat Satan in theorie altijd Gods verslagen vijand zal zijn, maar werkelijk begrip en inzicht ontbraken m…

2019-08-27 18:57:10

Een wedergeboorte

Ik ben geboren in een arme familie op het platteland die achterbleven was in haar manier van denken. Vanaf een jonge leeftijd was ik ijdel en mijn verlangen naar status was bijzonder groot. Na verloop van tijd, door de s…

2019-08-27 19:12:35

Een kort gesprek over de bron van ‘s werelds duisternis en het kwaad

Toen ik nog op school zat, werd mijn vader ziek en stierf hij. Na zijn dood zorgden nonkels aan beide kanten van de familie niet voor ons – mijn moeder zonder inkomen, mijn twee zussen en ik – ook al had mijn vader hen v…

2019-08-29 21:41:03

Buitenstaanders discrimineren is te kwaadaardig

In februari 2007 ontving de kerk een werkarrangement met de titel ‘Bewater en bevoorraad de nieuwe gelovigen om hen te helpen zo snel mogelijk wortel te schieten’. Het beklemtoonde dat “Ze moeten al degenen die effectief…

2019-08-29 21:42:49

Enkel de liefde van God is echt

God zei: “Het Chinese volk, dat al duizenden jaren is verdorven, is blijven bestaan tot nu toe. Allerlei ‘virussen’ blijven zich uitbreiden en verspreiden zich als de pest overal naartoe; alleen al door te kijken naar de…

2019-08-29 21:48:41

De enige manier om rampspoed te vermijden

Door Chaotuo, provincie Hubei Sinds de aardbeving in Sichuan op 12 mei ben ik altijd angstig en bang geweest dat ik op een dag door een ramp getroffen zou worden. Vooral omdat ik heb gezien dat rampen steeds erger wo…

2019-08-29 23:21:47

Door de grote rampspoed heb ik veel gewonnen

Door Rongguang, provincie Henan Ik volgde Almachtige God en omdat ik in Hem geloofde werd ik in de gevangenis gegooid. In die tijd geloofde ik nog niet zo lang en God had me kracht gegeven zodat ik mijn getuigenis fer…

2019-08-29 23:25:19

Er is een manier om arrogantie te verhelpen

Door Xiaoche, provincie Henan Arrogantie is mijn essentiële zwakheid. In het verleden toonde ik regelmatig mijn gezindheid tot arrogantie, altijd dacht ik dat ik beter was dan anderen. Vooral wanneer ik artikelen aanpas…

2019-08-29 23:56:14

Het is niet eenvoudig een oprecht persoon te zijn

Door Zixin, provincie Hubei Nadat ik het eindtijd-werk van Almachtige God had aanvaard door het lezen van Gods woorden en het luisteren naar preken, begon ik te begrijpen hoe belangrijk het is om ernaar te streven een e…

2019-08-29 23:58:07

Wat heeft mijn geest bedrogen?

Door Xu Lei, provincie Shandong Op een dag ontving ik een uitnodiging van mijn leidinggevende om een vergadering van collega’s bij te wonen. Normaal is dit een blijde gebeurtenis, maar zodra ik eraan dacht in wat voo…

2019-08-29 23:59:15