De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Gods houding ten opzichte van zondaars

We leven in deze vicieuze cirkel en kunnen ons nooit bevrijden uit de boeien van de zonde. Als we op deze manier doorgaan, zal de Heer ons dan werkelijk vergeven en ons ontvangen in het het koninkrijk van de hemel? Hoe b… Volledige tekst

,

Waarom was koning David een man naar Gods hart?

Koning David genoot de fervente steun van de Israëlieten, maar omdat hij Uria liet doden en hij Uria’s vrouw Batseba tot vrouw nam, werd hij door God gestraft. Waarom prees God David dan later als man naar Zijn hart? Volledige tekst

De woorden van de Heilige Geest ‘God Zelf, de unieke II Gods rechtvaardige gezindheid’ Deel één

De woorden van de Heilige Geest ‘God Zelf, de unieke II Gods rechtvaardige gezindheid’ Deel één

Gods woorden in deze video zijn van het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ De inhoud van deze video: Als de mens zich koppig tegen God keert, wordt hij vernietigd door Gods toorn De verdorvenheid van Sodom: het maakt de mens woedend en God razend Sodom wordt vernieti… Volledige tekst

Op welke grondslag bepaalt God iemands eindbestemming?

Nu is de tijd waarin ik het einde voor elke persoon bepaal, niet de fase waarin ik de mens begon te bewerken. Ik teken op in mijn boek, één voor één, de woorden en daden van ieder persoon, evenals van hun weg in het volg… Volledige tekst

Hoe zuivert en redt Gods oordeelswerk de mensheid gedurende de laatste dagen?

God kent veel manieren om de mens te vervolmaken. Hij gebruikt allerlei soorten situaties om de verdorven gezindheid van de mens te behandelen en Hij gebruikt verschillende dingen om de mens bloot te leggen; in één opzic… Volledige tekst