We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Alleen God houdt het meest van de mens

God wordt vlees in de laatste dagen om de mens te redden, want Hij houdt van hen. Gedreven door Zijn liefde, voert Hij het werk van vandaag uit. Het is gebouwd op liefde. God wordt vlees en verdraagt schande om de gecorr… Volledige tekst

De grootste zegen die God schenkt aan de mens

Met de voltooiing van Gods woorden, neemt het koninkrijk vorm aan. Met de mens terugkerend naar normaal, is Gods koninkrijk hier. Mensen van God in het koninkrijk, jullie herwinnen het leven bedoeld voor de mensheid. Volledige tekst

Voor allen zorgt God volmaakt

Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens. Volledige tekst

Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht d… Volledige tekst

God is in de hemel en ook op aarde

God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de bergen en de wateren, zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewand… Volledige tekst

De hele aarde zal jubelen en God loven

De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getuigenis te geven. Zodat niemand twijfel zal hebben. De triomferende Konin… Volledige tekst

God zorgt stil voor iedereen

God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze nodig hebben, moedigt hen aan en begeleidt hen. Volledige tekst

Almachtige God regeert als koning

Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zij… Volledige tekst

Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen di… Volledige tekst

Hoe te zoeken naar Gods voetstappen

Gezien we zoeken naar Gods voetstappen, moeten we zoeken, zoeken naar Gods wil, zoeken naar Gods woorden en uitspraken, zoeken naar Gods woorden en uitspraken. Volledige tekst

De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen d… Volledige tekst

God wil het ware hart van de mens

Mensen vandaag koesteren God niet. Hij heeft geen plaats binnenin hun hart. In de komende dagen, dagen van lijden, zouden zij echte liefde kunnen tonen voor Hem? Zijn Gods daden niet gepast om terug te betalen? Waarom ge… Volledige tekst

God zet Zijn hoop volledig op de mens

Van't begin tot nu, is alleen de mens in staat met God te spreken. Namelijk alleen de mens kan met God spreken, onder alle levende wezens en onder wat Hij schiep. Volledige tekst

Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd. Volledige tekst

Zolang je God niet verlaat

Gods liefde en genade doordringt Zijn managementwerk van 't eerste tot het laatste detail.IOf de mens Zijn goedhartige wil voelt of niet,onvermoeibaar volbrengt Hij 't werk dat Hij moet doen.Of de mens Zijn management be… Volledige tekst

God behandelt de mens als Zijn dierbaarste

God schiep de mens; hetzij de mens ontaard is hetzij ze Hem volgen, God behandelt de mens als dierbaar, je zou kunnen zeggen, als Zijn familie. De mens is geen speelgoed voor Hem. Volledige tekst

God hoopt voor het ware geloof van de mens

God heeft altijd een strenge standaard voor de mens. Als je loyaliteit komt met voorwaarden, wil Hij je zogenaamde geloof echt niet. Volledige tekst

Het resultaat bereikt door God te kennen

Op een dag, voel je dat de Schepper geen raadsel meer is, Hij is nooit verborgen geweest, Hij verborg Zijn gezicht nooit voor jou; Hij staat helemaal niet ver van je af; Volledige tekst

Gods nederigheid is zo lieftallig

God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk vanwege de verdorven mens. Om hen perfect te maken, wordt God mens. Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat naar het hart van de grote draak om hen te redden en te overwinnen, door h… Volledige tekst

Hoe te dienen in harmonie met Gods wil

Om God te kunnen dienen volgens Zijn wil, is het belangrijk allereerst te begrijpen in welk soort mensen God vreugde vindt en welk soort God verafschuwt, welk soort mensen God vervolmaakt, en welk soort mensen toegerust … Volledige tekst

Alleen de Schepper leeft mee met deze mensheid

Vers 1Voor de mens reist de Schepper overal rond;in stilte schenkt Hij hem elke seconde van Zijn leven.Zonder medelijden voor Zichzelf, koestert Hijde mensheid die Hij schiep en geeft hem alles wat Hij heeft.RefreinAllee… Volledige tekst

De vleesgeworden God doet het belangrijkste werk van het redden van de mens

I Het werk van God in het vlees is het grootste van Gods werk.Het werk van God in het vlees, het diepgaandst van al Gods werk.Van de drie fases van Gods werk, zijn deze twee het belangrijkst,deze twee fases van het werk,… Volledige tekst

Mensen kennen God beter door het werk van woorden

IGod van de laatste dagen gebruikt in de eerste plaats het woordom de mens te vervolmaken,geen tekens en wonderen om hem te onderdrukken of te overtuigen,omdat deze Gods macht niet kunnen verklaren.Als God alleen tekens … Volledige tekst

Niemand is zich bewust van Gods aankomst

INiemand is zich bewust van Gods aankomst, niemand verwelkomt Zijn komst.En bovendien, niemand weet alle dingen die Hij zal doen.IIHet leven van de mens blijft onveranderd;het hart blijft hetzelfde, de dagen verlopen als… Volledige tekst

Leef naar Gods woorden om je gezindheid te veranderen

IJe moet eerst de problemen in jezelf oplossen door op God te vertrouwen.Maak een eind aan je ontaarde gezindheid, begrijp je eigen toestand echt.IIWeet wat je moet doen, en praat over wat je niet begrijpt,er geldt maar … Volledige tekst

Door het roepen van de mens geeft God hem wat hij nodig heeft

INadat God de mens geschapen had, hen een geest geschonken had,en zei dat als ze niet naar Hem riepen,zij weg van Zijn geest zouden zijn, en de "hemelse uitzending"zou niet worden ontvangen op aarde.Door het roepen van d… Volledige tekst

Hoe belangrijk Gods liefde voor de mens is

IDe scene uit de Bijbel “Gods gebod aan Adam”is ontroerend en hartverwarmend.Ook al zien we alleen de mens en God,de relatie tussen beiden is zo intiemdat we bewondering gaan voelen.IIZijn overvloeiende liefde, is er voo… Volledige tekst

Volg het nieuwe werk van de Heilige Geest om Gods lof te verkrijgen

IWow ... wow ... wow ... wow ...Het werk volgen van de Heilige Geest betekent dat men Gods wil begrijpt,handelt naar Gods eisen, de God van vandaag volgt,gehoorzaamt aan Zijn huidige vereisten en begint bij Zijn nieuwste… Volledige tekst