We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

194 Ketenen

1

Ik geef echt om mijn status in het hart van anderen.

Ik vind het fijn als anderen naar mij opkijken en ik geniet van achting.

Ik draag vernedering en werk er hard voor om mezelf op de voorgrond te zetten en de baas te zijn over anderen.

En dit zijn mijn ketenen geworden die me altijd binden.

2

Ik geloof al jarenlang in God maar wil nog steeds zegevieren over anderen en ik mag graag indruk maken.

Vol gebakken lucht predik ik spirituele theorieën om anderen in de val te laten lopen en te bedriegen.

Wat een hypocriet! Lang geleden heb ik Gods gezindheid beledigd waarop God mij haatte en verwierp.

Ik ben in duisternis vervallen en heb de pijn van door roem en voorspoed gebonden zijn goed geproefd.

3

Gods woorden doorboren mijn hart als een scherp tweesnijdend zwaard,

waardoor mijn natuur bloot komt te liggen en de laakbaarheid van mijn ziel wordt open gesneden.

Ik zie dat arrogantie, zelfingenomenheid en machtswellust mijn natuur zijn geworden.

Worstelend voor een positie met alle nodige middelen was ik mijn geweten en mijn rede kwijtgeraakt.

4

Christus is de allerhoogste en edel, toch is Hij nederig en probeert Hij nooit indruk te maken.

Ik ben stof, laag en onbetekenend, en toch ben ik zo verwaand en zelfgenoegzaam.

Nu ik weet dat Gods gezindheid rechtvaardig, heilig en liefelijk is, kan ik mijn schande nergens meer verbergen.

Diep voel ik hoe verdorven ik ben, ik lijk nog niet in het minst op een mens.

5

Ik ervaar het oordeel van Gods woorden en val neer voor God.

Ik ben vastbesloten de waarheid na te streven, een nieuw persoon te worden en Gods hart te troosten.

Door mijn vlees te verzaken en de waarheid te praktiseren wordt mijn satanische gezindheid gezuiverd.

Gods oordeel en tuchtiging hebben mij gered, ik dank en prijs God!

Vorige:Het lied van de vriendelijke waarschuwing

Volgende:Lof voor God van de nakomelingen van Moab

Gerelateerde media

 • Het menselijk leven valt geheel onder Gods soevereiniteit

  I Als iemand alleen gelooft in het lot, maar niet in staat is te weten, als iemand alleen gelooft in het lot, maar niet in staat is te erkennen, als i…

 • Schenk aandacht aan het lot van de mens

  I God dringt er bij mensen van alle etniciteiten, landen en industrieën op aan: Luister naar Gods stem en zie Zijn werk; schenk aandacht aan het lot v…

 • We loven en zingen voor God

  I We horen Gods stem, keren naar Hem toe, de voetstappen volgend van het Lam. We eten en drinken bij het feestmaal van Christus Gods woord, de hele da…

 • Het doel dat je zou moeten hebben in je geloof in God

  I Echt geloof in God betekent Zijn woord als realiteit aannemen in je leven en God kennen door Zijn woord, om Hem waarlijk lief te hebben. Voor de dui…

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!