We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

194 Ketenen

1

Ik geef echt om mijn status in het hart van anderen.

Ik vind het fijn als anderen naar mij opkijken en ik geniet van achting.

Ik draag vernedering en werk er hard voor om mezelf op de voorgrond te zetten en de baas te zijn over anderen.

En dit zijn mijn ketenen geworden die me altijd binden.

2

Ik geloof al jarenlang in God maar wil nog steeds zegevieren over anderen en ik mag graag indruk maken.

Vol gebakken lucht predik ik spirituele theorieën om anderen in de val te laten lopen en te bedriegen.

Wat een hypocriet! Lang geleden heb ik Gods gezindheid beledigd waarop God mij haatte en verwierp.

Ik ben in duisternis vervallen en heb de pijn van door roem en voorspoed gebonden zijn goed geproefd.

3

Gods woorden doorboren mijn hart als een scherp tweesnijdend zwaard,

waardoor mijn natuur bloot komt te liggen en de laakbaarheid van mijn ziel wordt open gesneden.

Ik zie dat arrogantie, zelfingenomenheid en machtswellust mijn natuur zijn geworden.

Worstelend voor een positie met alle nodige middelen was ik mijn geweten en mijn rede kwijtgeraakt.

4

Christus is de allerhoogste en edel, toch is Hij nederig en probeert Hij nooit indruk te maken.

Ik ben stof, laag en onbetekenend, en toch ben ik zo verwaand en zelfgenoegzaam.

Nu ik weet dat Gods gezindheid rechtvaardig, heilig en liefelijk is, kan ik mijn schande nergens meer verbergen.

Diep voel ik hoe verdorven ik ben, ik lijk nog niet in het minst op een mens.

5

Ik ervaar het oordeel van Gods woorden en val neer voor God.

Ik ben vastbesloten de waarheid na te streven, een nieuw persoon te worden en Gods hart te troosten.

Door mijn vlees te verzaken en de waarheid te praktiseren wordt mijn satanische gezindheid gezuiverd.

Gods oordeel en tuchtiging hebben mij gered, ik dank en prijs God!

Vorige:Het lied van de vriendelijke waarschuwing

Volgende:Lof voor God van de nakomelingen van Moab

Gerelateerde media

 • Wie is er in staat God te kennen wanneer Hij komt?

  Intro In Gods ogen is de mens de heerser over alle dingen. God heeft hen veel gezag gegeven, en toegestaan om alle dingen op aarde te beheren, het gra…

 • Het menselijk leven valt geheel onder Gods soevereiniteit

  I Als iemand alleen gelooft in het lot, maar niet in staat is te weten, als iemand alleen gelooft in het lot, maar niet in staat is te erkennen, als i…

 • Je hebt zoveel gekregen vanwege geloof

  I Het is in de loop van het oordeel, dat je ziet waar Gods scheppingen eindigen, en dat de Schepper bemind moet worden. Het zit in het overwinnende we…

 • Hoe de verloren redding te herstellen

  I U vroeg me hoelang ik zou volgen; ik zei dat ik mijn jeugd zou geven en U vergezel. Een geruis kwam uit het diepste van mijn hart, liet de aarde dav…

 • Alleen God houdt het meest van de mens

  God wordt vlees in de laatste dagen om de mens te redden, want Hij houdt van hen. Gedreven door Zijn liefde, voert Hij het werk van vandaag uit. Het is gebouwd op liefde. God wordt vlees en verdraagt schande om de gecorrumpeerden te redden. Hij doorstaat zo’n pijn. Want opnieuw en opnieuw, toont Hij Zijn onmeetbare liefde. God wil geen enkele ziel verloren zien gaan. De mens geeft niet om hoe zijn toekomst zal zijn. De mens weet niet hoe hij zijn eigen leven moet koesteren. Maar God wel. Alleen Hij houdt van de mens. Oh ... oh ...