226 Ik heb Gods rechtvaardigheid gezien

1 Toen er voor Christus’ zetel over me werd geoordeeld, ontwaakte ik plotseling. Toen ik onderdeel uitmaakte van de religie, was een te groot deel van mijn geloof in de Heer onzuiver. Hoewel ik alles opgaf en vele jaren voor de Heer zwoegde, ontbrak het me aan ware kennis van de Heer en zat ik vol opvattingen en inbeeldingen. Ik dacht dat God genadig en barmhartig was, dat ik het verdiende om genade te ontvangen vanwege mijn geloof in de Heer. Jarenlang volgde ik het voorbeeld van Paulus door te lijden en een prijs te betalen voor de Heer. Toen ik gevangen werd gezet en de ergste pijnen uitstond, werd ik geen Judas. Alles was om de kroon van de heerlijkheid te verdienen en de zegeningen van het hemelse koninkrijk te ontvangen. Te midden van de openbaringen en het oordeel van Gods woorden wierp ik mezelf op de grond neer.

2 Het oordeel van Gods woorden onthult de verdorven natuur van de mensheid. Hoewel onze zonden vergeven worden, is onze satanische natuur diep in ons verankerd. Hoewel ik hard werk voor de Heer, wordt mijn satanische gezindheid vaak blootgelegd. Ik ben arrogant, ik ben zelfgenoegzaam, ik lieg; het enige wat ik wil is mezelf onderscheiden. Het doen van kleine goede daden is er alleen voor om gezegend te worden, maar niet om de waarheid te beoefenen. Zichzelf uitputten en ontberingen doorstaan voor God komt neer op handel drijven met God. Mijn gebeden tot God zijn louter bedrog; ik vrees God niet. Hoe zou ik, die zo smerig en verdorven ben, het waard zijn om in het aanschijn van God te leven? Ik dank God dat Hij me niet in de steek laat; dit is waarlijk Zijn liefde.

3 Nadat ik het oordeel onderga, zie ik dat God heilig en rechtvaardig is. God bepaalt het einde van mensen op basis van de vraag of zij de waarheid bezitten. Gods rechtvaardige gezindheid is voluit te zien ten tijde van Zijn oordeel. Ik heb Gods gezindheid geproefd. Deze bestaat niet alleen uit barmhartigheid, maar ook uit oordeel. Vroeger spraken mijn satanische gezindheden overvloedig uit alles wat ik zei en deed. Elke dag bad ik tot God en beleed ik mijn zonden, maar ik had geen waar berouw. Het was Gods oordeel dat mijn verdorven gezindheid reinigde. Gods heiligheid en rechtvaardigheid zijn zo lieflijk en verdienen het om door de mens geprezen te worden. Ik zal mijn plicht goed vervullen en God voor eeuwig liefhebben en gehoorzamen.

Vorige: 225 Het is God die mij gered heeft

Volgende: 227 Ik kan niet zonder Gods tuchtiging en oordeel

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek