We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

226 Ik heb Gods rechtvaardigheid gezien

1 Toen er voor Christus’ zetel over me werd geoordeeld, ontwaakte ik plotseling. Toen ik onderdeel uitmaakte van de religie, was een te groot deel van mijn geloof in de Heer onzuiver. Hoewel ik alles opgaf en vele jaren voor de Heer zwoegde, ontbrak het me aan ware kennis van de Heer en zat ik vol opvattingen en inbeeldingen. Ik dacht dat God genadig en barmhartig was, dat ik het verdiende om genade te ontvangen vanwege mijn geloof in de Heer. Jarenlang volgde ik het voorbeeld van Paulus door te lijden en een prijs te betalen voor de Heer. Toen ik gevangen werd gezet en de ergste pijnen uitstond, werd ik geen Judas. Alles was om de kroon van de heerlijkheid te verdienen en de zegeningen van het hemelse koninkrijk te ontvangen. Te midden van de openbaringen en het oordeel van Gods woorden wierp ik mezelf op de grond neer.

2 Het oordeel van Gods woorden onthult de verdorven natuur van de mensheid. Hoewel onze zonden vergeven worden, is onze satanische natuur diep in ons verankerd. Hoewel ik hard werk voor de Heer, wordt mijn satanische gezindheid vaak blootgelegd. Ik ben arrogant, ik ben zelfgenoegzaam, ik lieg; het enige wat ik wil is mezelf onderscheiden. Het doen van kleine goede daden is er alleen voor om gezegend te worden, maar niet om de waarheid te beoefenen. Zichzelf uitputten en ontberingen doorstaan voor God komt neer op handel drijven met God. Mijn gebeden tot God zijn louter bedrog; ik vrees God niet. Hoe zou ik, die zo smerig en verdorven ben, het waard zijn om in het aanschijn van God te leven? Ik dank God dat Hij me niet in de steek laat; dit is waarlijk Zijn liefde.

3 Nadat ik het oordeel onderga, zie ik dat God heilig en rechtvaardig is. God bepaalt het einde van mensen op basis van de vraag of zij de waarheid bezitten. Gods rechtvaardige gezindheid is voluit te zien ten tijde van Zijn oordeel. Ik heb Gods gezindheid geproefd. Deze bestaat niet alleen uit barmhartigheid, maar ook uit oordeel. Vroeger spraken mijn satanische gezindheden overvloedig uit alles wat ik zei en deed. Elke dag bad ik tot God en beleed ik mijn zonden, maar ik had geen waar berouw. Het was Gods oordeel dat mijn verdorven gezindheid reinigde. Gods heiligheid en rechtvaardigheid zijn zo lieflijk en verdienen het om door de mens geprezen te worden. Ik zal mijn plicht goed vervullen en God voor eeuwig liefhebben en gehoorzamen.

Vorige:Het is God die mij gered heeft

Volgende:Ik kan niet zonder Gods tuchtiging en oordeel

Gerelateerde media

 • Zij die getuigen voor God moeten hun gezindheid veranderen

  I De verandering van de menselijke gezindheid komt tot stand door Gods diverse werk. Zonder zo’n verandering kan de mens niet van God getuigen of leve…

 • Gods boodschap

  I Het verleden is al lang voorbij, klamp je er niet aan vast. Je hebt gisteren voet bij stuk gehouden. Geef God nu je loyaliteit. Dit is wat je moet w…

 • God behandelt de mens als Zijn dierbaarste

  God schiep de mens; hetzij de mens ontaard is hetzij ze Hem volgen, God behandelt de mens als dierbaar, je zou kunnen zeggen, als Zijn familie. De mens is geen speelgoed voor Hem.

 • Hoe te dienen in harmonie met Gods wil

  Om God te kunnen dienen volgens Zijn wil, is het belangrijk allereerst te begrijpen in welk soort mensen God vreugde vindt en welk soort God verafschuwt, welk soort mensen God vervolmaakt, en welk soort mensen toegerust zijn om God te dienen.

 • Alleen Gods dierbaren zijn het waardig om Hem te dienen

  I Zij die God dienen moeten Zijn dierbaren zijn, geliefd door God en trouw aan Hem zijn. Of je nu vooraan of achter and'ren staat, Gods vreugde kun je…