We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

245 Besluit een eerlijk mens te zijn

1 Voorheen bestond mijn geloof in de Heer alleen maar uit het proberen te begrijpen van diepzinnige Bijbelse theorie. Ik schonk geen aandacht aan de beoefening van, of het binnengaan in de eis van de Heer een eerlijk mens te zijn. Ik deed dingen waarmee ik God bedroog en trotseerde, en toch was ik verdoofd en ongevoelig. Mijn veelvuldige gebeden en lofuitingen waren alleen maar bedoeld om zegeningen te verwerven. Ik zwoer God lief te hebben, maar toen de beproevingen over me kwamen begreep ik ze verkeerd en klaagde ik. Mijn harde werk voor de Heer was alleen maar om te worden gekroond en beloond. Ik gaf een nederige en geduldige indruk, maar mijn hart was vervuld van arrogantie en bedrog. Ik begreep veel Bijbelse kennis, maar was toch gevangen in zonde. Ik volgde het pad van de farizeeën en verlangde er heftig naar te worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel.

2 Pas vandaag, nu ik het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden ervaar, ben ik ontwaakt en zie ik mijn fouten. Ik zie duidelijk mijn valsheid en bedrog, dat ik geen menselijke gelijkenis heb. Ik gaf alleen maar om theorie, ik heb de waarheid niet beoefend en ben mijn eigen weg gegaan. Gods oordeel en reiniging leiden ertoe dat ik de gelijkenis van een eerlijk mens uitleef. Elk van Gods woorden is de waarheid en bovendien vormen Gods woorden de grondslag voor hoe ik menselijk kan zijn. Me overeenkomstig de waarheid te gedragen is een leven leiden van waardigheid, mijn geest is vredig en op haar gemak. Gods essentie is trouw, Hij houdt van eerlijke mensen en haat de bedriegers. Alleen eerlijke mensen hebben de waarheid lief en zullen het meest door God worden gezegend. Eerlijk mensen hebben God lief en gehoorzamen Hem, alleen eerlijke mensen kunnen het koninkrijk van de hemel binnengaan.

Vorige:Een nieuw mens worden om Gods hart te troosten

Volgende:Berouw hebben en opnieuw beginnen

Gerelateerde media