Dagelijkse woorden van God

Dagelijkse woorden van God
Dagelijkse woorden van God

Categorieën

Recital-latest-expression
Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)
recital-Christ-expression
Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

Ieder van jullie zou zijn of haar geloofsleven opnieuw tegen het licht moeten houden om na te gaan of je God, in het zoeken naar Hem, echt hebt begrepen, echt hebt doorgrond en echt hebt leren kennen, of je echt weet hoe God tegenover de verschillende soorten mensen staat, en of je echt begrijpt wat God in jouw leven doet en hoe Hij je daden beoordeelt. Deze God, die naast je staat, richting geeft aan je groei, je lot bepaalt en in je behoeften voorziet – hoeveel begrijp je van Hem en hoeveel weet je werkelijk van Hem als het erop aankomt? Weet je wat Hij in jou bewerkt, elke dag weer? Ken je de beginselen en bedoelingen waarop Hij al Zijn daden baseert? Weet je hoe Hij je de weg wijst? Weet je met welke middelen Hij voor je zorgt? Weet je op welke manieren Hij je leidt? Weet je wat Hij van jou verlangt en wat Hij in jou wil bewerkstelligen? Weet je wat Hij vindt van de uiteenlopende manieren waarop je je gedraagt? Weet je of je door Hem geliefd bent? Ken je de oorsprong van Zijn vreugde, toorn, verdriet en welbehagen, de gedachten en ideeën daarachter, en Zijn essentie? Weet je, ten slotte, wat voor een God deze God is waarin je gelooft? Heb je deze en soortgelijke vragen ooit begrepen of heb je er ooit over nagedacht? Heb je in je wandel met God je misverstanden over Hem uit de weg geruimd door Zijn woorden werkelijk op waarde te schatten en te ervaren? Heb je, nadat je door God gedisciplineerd en gekastijd werd, je oprecht aan Hem onderworpen en je er ook echt iets van aangetrokken? Heb je, te midden van Gods tuchtiging en oordeel, de opstandigheid en de satanische aard van de mens leren kennen en een glimp van inzicht gekregen in de heiligheid van God? Ben je door de leiding en de verlichting van Gods woorden het leven met nieuwe ogen gaan bekijken? Heb je te midden van de beproeving die God je oplegde, ervaren dat Hij de overtredingen van de mens niet verdraagt en begrepen wat Hij van jou eist, en hoe Hij je verlost? Als je niet weet wat het is om God verkeerd te begrijpen, of hoe je dit onbegrip moet ophelderen, dan heb je nooit werkelijk verbinding met God gehad en heb je God nooit begrepen. Dan heb je Hem in elk geval nooit willen begrijpen. Als je niet weet wat Gods discipline en kastijding is, dan weet je al helemaal niet wat het is om je aan God te onderwerpen en je iets van Hem aan te trekken, of je hebt dat in elk geval nooit echt gedaan. Als je Gods tuchtiging en oordeel nooit hebt ondervonden, dan weet je beslist ook niet wat Zijn heiligheid is en zal het je zelfs nog minder duidelijk zijn wat de rebellie van de mens inhoudt. Als je nooit echt een juiste visie op het leven hebt gehad, of een juiste doelstelling in het leven, maar nog steeds verward en besluiteloos bent over je toekomstige levenspad, zozeer zelfs dat je aarzelt een volgende stap te zetten, dan lijdt het geen twijfel dat je Gods verlichting en leiding nooit echt hebt ontvangen. Dan zou men ook kunnen zeggen dat Gods woorden je nog nooit echt hebben gevoed en aangevuld. Als je Gods beproeving nog niet ondergaan hebt, dan is het zonder meer duidelijk dat je geen weet hebt van Gods onverdraagzaamheid ten opzichte van de overtredingen van de mens. Je begrijpt dan evenmin wat God uiteindelijk van je eist en zelfs nog minder wat Zijn werk van management en verlossing van de mens uiteindelijk inhoudt. Hoe lang iemand ook al in God gelooft, als hij Gods woorden nooit heeft ervaren of er iets van heeft waargenomen, dan is hij gegarandeerd niet op de weg naar redding, dan is zijn geloof in God gegarandeerd inhoudsloos, dan is ook zijn kennis van God gegarandeerd nul komma nul. Dan mag het duidelijk zijn dat hij geen enkel idee heeft wat het betekent om God te vereren.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Het noodzakelijke pad om God te vrezen en het kwaad te vermijden

Intro

God vrezen betekent niet naamloze angst, ontwijken, verafgoden of bijgeloof. God vrezen betekent eerder bewonderen, vertrouwen, eerbied, begrip, zorg, gehoorzaamheid. Het is toewijding, liefde, absolute aanbidding, beloning, overgave zonder klacht.

Couplet 1

Zonder oprechte kennis over God, kan de mens niet bewonderen of vertrouwen, begrijpen, of echt kunnen geven om of gehoorzamen, hij zou gevuld zijn met angst en onbehagen, vol twijfel, misverstanden, geneigd om te ontwijken en te willen vermijden. Zonder oprechte kennis over God, kunnen toewijding en beloning niet zijn, en zou de mens geen aanbidding hebben of overgave die echt is, alleen maar blinde verafgoding, niets meer dan dood bijgeloof.

Couplet 2

Zonder oprechte kennis over God, kan de mens niet in Zijn wegen lopen, God vrezen, kwaad vermijden. Alles wat zij doen zal eerder gevuld zijn met rebellie en met tarting, vol met lasterlijke beschuldigingen, inaccurate oordelen over Hem, en met slecht gedrag tegenover de waarheid en wat Gods woorden echt betekenen. Maar met echt vertrouwen in God, zou men weten hoe te volgen, op Hem te steunen. Alleen dan zou de mens snappen, God begrijpen, om Hem beginnen geven.

Couplet 3

Alleen met oprechte zorg om God kan de mens oprechte gehoorzaamheid hebben. En uit gehoorzaamheid zal oprechte toewijding aan God vloeien en van zo'n echte toewijding, vergelding die onvoorwaardelijk is. Alleen zo kent de mens Gods essentie, Zijn gezindheid, en wie Hij is. Wanneer zij de Schepper kennen, kan echte aanbidding en overgave opleven. Alleen wanneer deze bestaan kan de mens echt zijn slechte manieren aan de kant zetten.

Outro

En deze dingen zijn waaruit het hele proces bestaat van “God vrezen en kwaad vermijden” en ook inhoud geven aan de totaliteit van “God vrezen en kwaad vermijden.” Het is ook de weg die begaan moet worden om iemand te worden die God vreest en kwaad vermijdt.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Dagelijkse woorden van God

Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God (Fragment VII) Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God (Fragment VI) Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God (Fragment V) Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God (Fragment IV) Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God (Fragment III) Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God (Fragment II) Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God (Fragment I) Gods werk en het werk van de mens (Fragment VIII) Het ware verhaal achter het werk van het Tijdperk van Verlossing (Fragment III) Het ware verhaal achter het werk van het Tijdperk van Verlossing (Fragment I) Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens (Fragment I) Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord (Fragment I) Gods werk en het werk van de mens (Fragment VII) Alles wordt volbracht door het woord van God (Fragment II) Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt? (Fragment I) Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid (Fragment I) De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’ (Fragment III) De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid (Fragment II) De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid (Fragment I) Gods woorden aan het hele universum Hoofdstuk 26 (Fragment I) Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid (Fragment III) De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’ (Fragment II) De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’ (Fragment I) God beschikt over het lot van de gehele mensheid (Fragment III) God beschikt over het lot van de gehele mensheid (Fragment II) God beschikt over het lot van de gehele mensheid (Fragment I) De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid (Fragment I) Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven (Fragment III) Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven (Fragment I) God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan (Fragment VIII) Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven (Fragment II) Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt? (Fragment II) God is de bron van het leven van de mens (Fragment II) God kennen is de weg naar het vrezen van God en het mijden van het kwaad (Fragment IV) Hoe Gods gezindheid te kennen en het resultaat van Zijn werk (Fragment I) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II (Fragment IX) God is de bron van het leven van de mens (Fragment I) De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig (Fragment VI) De essentie van het door God bewoonde vlees (Fragment IV) De mens kan alleen gered worden onder Gods management (Fragment III) De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig (Fragment II) De mens kan alleen gered worden onder Gods management (Fragment I) Alleen zij die het huidige werk van God kennen mogen God dienen (Fragment II) Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht (Fragment I) God Zelf, de unieke III (Fragment V) Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid (Fragment III) De essentie van het door God bewoonde vlees (Fragment VII) Het ware verhaal achter het werk van het Tijdperk van Verlossing (Fragment III) God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan (Fragment III) Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben (Fragment I) Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God (Fragment II) Gods huidige werk kennen (Fragment I) Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader (Fragment IV) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II (Fragment I) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I (Fragment II) God Zelf, de unieke III (Fragment IV) God Zelf, de unieke II (Fragment VIII) Gods werk en de praktijk van de mens (Fragment II) God Zelf, de unieke VI (Fragment V) God Zelf, de unieke V (Fragment II) God Zelf, de unieke III (Fragment VI) God Zelf, de unieke III (Fragment III) God Zelf, de unieke II (Fragment II) God Zelf, de unieke I (Fragment XI) God Zelf, de unieke I (Fragment XII) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I (Fragment VIII) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I (Fragment VI) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II (Fragment XII) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I (Fragment V) God Zelf, de unieke IX (Fragment I) God Zelf, de unieke IX (Fragment II) God Zelf, de unieke IX (Fragment III) God Zelf, de unieke I (Fragment X) God Zelf, de unieke II (Fragment V) God Zelf, de unieke I (Fragment VII) God Zelf, de unieke I (Fragment VI) God Zelf, de unieke I (Fragment V) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III (Fragment IV) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II (Fragment II) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III (Fragment XII) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II (Fragment VII) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III (Fragment VIII) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III (Fragment XVI) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III (Fragment XV ) God Zelf, de unieke I (Fragment VIII) God Zelf, de unieke I (Fragment I) God zelf, de unieke X (Fragment III) God Zelf, de unieke V (Fragment I) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II (Fragment IV) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II (Fragment X) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III (Fragment XVII) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II (Fragment III) Hoe Gods gezindheid te kennen en het resultaat van Zijn werk (Fragment V) God zelf, de unieke X (Fragment II) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III (Fragment V) Hoe Gods gezindheid te kennen en het resultaat van Zijn werk (Fragment VII) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II (Fragment XV) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III (Fragment III) God Zelf, de unieke I (Fragment XIV) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I (Fragment VII) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I (Fragment I) Hoe Gods gezindheid te kennen en het resultaat van Zijn werk (Fragment VI) Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I (Fragment IV) Hoe Gods gezindheid te kennen en het resultaat van Zijn werk (Fragment IV) Hoe Gods gezindheid te kennen en het resultaat van Zijn werk (Fragment II) God kennen is de weg naar het vrezen van God en het mijden van het kwaad (Fragment III) God kennen is de weg naar het vrezen van God en het mijden van het kwaad (Fragment I)

0zoekresulta(a)t(en)