De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

56 Loof Almachtige God

I

Almachtige God, Christus van de laatste dagen,

u bent de Redder die opnieuw is verschenen.

U drukt waarheid uit, u oordeelt.

De mens ontvangt licht als u hier bent.

II

Uw woorden hebben kracht,

de harten van alle mensen worden overwonnen.

Alle mensen keren terug voor uw troon

en wonen het feestmaal van het Lam bij.

Voor-refrein

O God, uw oordeel is licht, het toont hoezeer verdorven we zijn.

O God, uw oordeel is liefde, onze verdorvenheid is gereinigd, we zijn gered.

Refrein

Almachtige God!

U bent de lof van de mens waard.

U hebt de waarheid en rechtvaardigheid gebracht.

We schudden verdorvenheid af en worden gereinigd.

Uw wil geschiedt op aarde.

Uw volk juicht en viert feest als uw grote werk voltooid wordt.

Lofliederen worden gezongen: ze weerklinken zonder ophouden.

III

Almachtige God, Christus van de laatste dagen,

in uw woorden leeft almacht.

Ze leiden ons om het lijden te verslaan en helpen ons Satan overwinnen.

IV

Uw werk is wonderlijk, wijs, het is inderdaad moeilijk te doorgronden.

U hebt de grote rode draak gebruikt

om overwinnaars te maken, glorie te verwerven.

Voor-refrein

O God, uw oordeel is licht, het toont hoezeer verdorven we zijn.

O God, uw oordeel is liefde,

onze verdorvenheid is gereinigd, we zijn gered.

Refrein

Almachtige God!

U bent de lof van de mens waard.

U hebt de waarheid en rechtvaardigheid gebracht.

We werpen verdorvenheid af en worden gereinigd.

Uw wil geschiedt op aarde.

Uw volk juicht en viert feest als uw grote werk voltooid wordt.

Lofliederen worden gezongen: ze weerklinken zonder ophouden.

Brug

Almachtige God, uw woorden verspreiden zich

over de landen, door de wereld.

Mensen buigen zich neer voor uw troon,

o God, u hebt Satan verslagen,

u hebt alles wat onrechtvaardig gereinigd.

Het heilige koninkrijk is zichtbaar op aarde.

Refrein

Almachtige God! U bent de lof van de mens waard.

U hebt de waarheid en rechtvaardigheid gebracht.

We schudden verdorvenheid af en worden gereinigd.

Uw wil geschiedt op aarde.

Uw volk juicht en viert feest als uw grote werk voltooid wordt.

Lofliederen worden gezongen: ze weerklinken zonder ophouden.

Vorige:Sta op en dans voor God

Volgende:Het grootse werk van God is voltooid

Gerelateerde media

 • De mens is gestopt te zijn wat God wil

  I Mensen zijn over vele jaren geëvolueerd tot waar ze vandaag zijn. Maar de mensheid van Gods originele schepping is al lang in verval verzonken. II M…

 • Petrus kende God het beste

  I Petrus was trouw aan God voor jaren, toch had hij nooit een klagend hart. En zelfs Job was niet zijn gelijke, ook door de eeuwen heen de heiligen ni…

 • Ken je de bron van eeuwig leven

  I God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht. Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschapp…

 • Geschapen door u, behorend tot u

  I Door vele ups en downs, met ontelbare veranderingen. Weggeblazen en doorweekt door regen, volg ik u op de hielen. Gevaar en ontbering is de smederij…