De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

531 De waarheid beoefenen is het belangrijkste

1 Je kunt misschien wat kennis spuien met een boek in je hand, maar leg je het neer, dan weet je niets; je kunt alleen woorden en leerstelligheden uiten, zonder de kennis uit ervaring. Je moet vandaag vatten waar het om draait — dit is een cruciaal aspect van de realiteit binnengaan! Doe allereerst de volgende training: lees eerst Gods woorden — krijg vat op de geestelijke termen erin, zoek de kernvisies erin, stel de aspecten van het pad van de praktijk vast en voeg ze allemaal samen. Let op ze allemaal en ga erin op tijdens je ervaringen. Dit zijn de kernzaken die je moet vatten.

2 Jullie zijn allemaal in de volgende toestand: lui, ongemotiveerd, niet bereid om een prijs te betalen of passief aan het afwachten. Sommige mensen klagen zelfs; ze begrijpen de oogmerken en betekenis van Gods werk niet en het is moeilijk voor hen om de waarheid na te streven. Zulke mensen hebben een hekel aan de waarheid en zullen uiteindelijk geëlimineerd worden. Niemand van hen kan vervolmaakt worden en niemand zal gespaard worden. Als mensen niet zelf enig voornemen hebben om de invloed van Satan te weerstaan, valt er niets voor hen te doen!

Naar ‘Praktijk (7)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Wie zou Gods wil begrijpen?

Volgende:Als je slim bent, word je snel wakker

Gerelateerde media

 • Hoe toetreden tot waar gebed

  I Tijdens gebed moet je hart in vrede zijn voor God, en je hart moet oprecht zijn. Communiceer echt wanneer jij bidt tot God. Bedrieg God niet met moo…

 • Ken je de bron van eeuwig leven

  I God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht. Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschapp…

 • Geschapen door u, behorend tot u

  I Door vele ups en downs, met ontelbare veranderingen. Weggeblazen en doorweekt door regen, volg ik u op de hielen. Gevaar en ontbering is de smederij…

 • De originele mensen waren levende wezens met een ziel

  I In het begin schiep God de mensheid. Hij schiep de voorouder van de mensheid, Adam, tastbaar, volledig gevormd en boordevol levenskracht. Adam heeft…