144 Ik verpand mijn leven Christus te volgen

1 China, waar de demonen van de Chinese overheid hun macht uitoefenen, is werkelijk een plek van duisternis en terreur. Ik predik en leg getuigenis af van het verschijnen en het werk van God, maar de overheid maakt jacht op me. Ik hoor vaak het geluid van politiesirenes en ik loop constant het risico op arrestatie of gevangenschap. China is een paleis van demonen, waar Satan de macht heeft. Er is nergens een veilige haven voor christenen. Wanneer zal ik in staat zijn om samen te komen en op normale wijze mijn plicht te vervullen, en me niet langer voor de politie hoeven te verbergen om te voorkomen dat ik gevangen wordt genomen? Wanneer zal ik Gods woorden in vrede kunnen lezen en niet meer als een zwerver hoeven leven? Wat betekent deze ‘religieuze vrijheid en het recht op leven’? Het is niet meer dan bedrieglijke nonsens van de koning van de duivels. Wie weet er in deze grote wijde wereld van de vervolging die de Chinese christenen te lijden hebben?

2 Hoe gelukkig ben ik dat ik de verschijning en het werk van God heb ontmoet, maar toch wordt ik opgejaagd en onderdrukt door de grote rode draak en ben ik gedwongen mijn huis te verlaten, verlangend naar mijn geliefden. Ik veracht de demonen van de Chinese overheid vanwege hun onmenselijkheid. Onderworpen aan vervolging, ontberingen en beproevingen zie ik duidelijk de lelijke gezichten van deze demonen. De hemelse weg is een moeilijke weg, vol pieken en dalen – maar het feit dat God bij me is, stelt mijn hart gerust. Te midden van tegenspoed, geniet ik van Gods liefde. Denkend aan Zijn genade, is er zoetheid in mijn hart. Dat ik elke keer weer uit de kaken van de tijger ben ontsnapt is volledig te danken aan Gods geheime zorg en bescherming. Te midden van continu gevaar en tegenspoed hebben Gods woorden mijn geloof versterkt. Omdat ik zie dat God almachtig is en over alles heerst, ben ik nog meer vastbesloten om Hem te volgen.

3 Ik ben het lijden onder de vervolging door de Chinese overheid zat. Dit toont aan dat ik te klein van gestalte ben. Te midden van beproevingen en loutering is mijn vlees zwak. Ik openbaar te veel negativiteit en te veel klachten. Te zijner tijd verlichten Gods woorden me echter, geven me kracht en stellen me in staat stand te houden. In moeilijkheden proef ik Gods liefde en bescherming en veracht ik de grote rode draak nog meer. Het ondergaan van beproevingen laat me vele waarheden begrijpen. Mijn verdorven gezindheid wordt gereinigd en ik verzaak alles om Christus te volgen. Ik heb God van aangezicht tot aangezicht gezien, en hoewel de hemelse weg rotsachtig en moeilijk is, erken ik dat Christus de waarheid is – en zelfs als ik in de gevangenis moet verkommeren, verpand ik toch mijn leven om Christus tot het einde toe te volgen.

Vorige: 143 De woorden in de harten van christenen

Volgende: 145 Heiligen worden herboren doorheen de eeuwen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek