Getuigenissen van de overwinnaars

Getuigenissen van de overwinnaars

Vanaf het moment dat Almachtige God Zijn oordeelswerk van de laatste dagen op het vasteland van China heeft ontwikkeld, zijn Gods uitverkorenen – hoewel ze werden blootgesteld aan wrede en gewelddadige vervolgingen door de Chinese overheid – onder de leiding van Gods woorden onverzettelijk en onwankelbaar trouw geweest, en vormden ze een klinkend getuigenis van de overwinning op Satan. De feiten tonen overduidelijk aan dat Almachtige God werkelijk een groep overwinnaars heeft gecreëerd in het Tijdperk van het Koninkrijk, waarmee Gods zesduizendjarige managementplan in vervulling is gegaan.

Ervaringen en getuigenissen

Neem contact op via Messenger