We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

148 Niemand kan Gods werk hinderen

Snelheid

148 Niemand kan Gods werk hinderen

Gods werk, Gods werk, niemand kan ooit Gods werk hinderen.

I

Toen God Abraham beloofde dat hij een zoon zou hebben,

dacht hij dat dat ondoenlijk was, echt onmogelijk,

wat de mens ook doet of denkt, is niet relevant voor God.

Alles verloopt volgens Gods tijd en plan; dat is de regel van Zijn werk.

Gods management, immuun voor dingen en de mens.

Alles zal op tijd gebeuren, zoals bedoeld.

Niemand kan ooit Gods werk hinderen, Gods werk.

Niemand kan ooit Gods werk hinderen.

II

God stoort niet in de gedachten van de mens,

stopt niet met Zijn plannen of werk, omdat zij niet geloven of begrijpen.

Door Gods gedachten en plannen worden dingen dan gedaan.

Zoals we in de Bijbel zien, koos Hij de geboorte van Isaak.

Gods management, immuun voor dingen en de mens.

Alles zal op tijd gebeuren, zoals bedoeld.

Niemand kan ooit Gods werk hinderen, Gods werk.

Niemand kan ooit Gods werk hinderen.

III

Heeft het gedrag van de mens, zijn zwakke geloof en concepten

het werk van God gehinderd of beïnvloed? Nee, niet in 't minst.

God negeert de menslijke dwaasheid, zijn weerstand en noties.

Hij doet gewoon wat Hij moet doen.

Dit is Gods gezindheid, Zijn almacht.

Gods management, immuun voor dingen en de mens.

Alles zal op tijd gebeuren, zoals bedoeld. Niemand hindert ooit …

Gods management, immuun voor dingen en de mens.

Alles zal op tijd gebeuren, zoals bedoeld.

Niemand kan ooit Gods werk hinderen, Gods werk.

Niemand kan ooit Gods werk hinderen, Gods werk.

Niemand kan ooit Gods werk hinderen.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Gods rechtvaardige gezindheid is uniek

Volgende:De identiteit en positie van God Zelf

Gerelateerde media

 • Wie kan Gods hart begrijpen?

  I God op aarde is altijd stil. Hoe wreed de mens ook kan zijn, Hij trekt Zich er niks van aan, doet het werk dat Zijn Vader aan Hem gaf. Wie heeft God…

 • Geef religieuze noties op om vervolmaakt te worden door God

  I Als je het oordeel en de tuchtiging aanvaardt van het woord van God, religieuze praktijken opzijzet, geen oude noties gebruikt om Gods nieuwe woorde…

 • Alleen God heeft de weg van het leven

  1 De weg van het leven is niet iets dat iedereen zomaar kan bezitten en het is ook niet gemakkelijk door iedereen te verkrijgen. Dat komt omdat het …

 • Alle naties komen naar uw licht

  I U opent uw wijde omhelzing om de mensheid te liefkozen in zijn kermen, u wiegt uw armen van kracht en zorg, en uw ogen van helderheid stralen! En uw…

 • Ken je de bron van eeuwig leven

  I God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht. Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschapp…