De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

De CCP is de intrigant van nepnieuws over de moord in de McDonald’s in Zhaoyuan – Massimo Introvigne

18

Op 20 en 21 november 2017 werden binnen slechts twee dagen, zeventien rapporten gepubliceerd door Ta Kung Pao en Wen Wei Po – die de spreekbuis vormen van de Chinese Communistische Partij (CCP) in Hong Kong (HK ) – waarin De Kerk van Almachtige God (CAG) werd aangevallen met verwijzingen naar de geruchten en bedrieglijkheden die aan de lopende band door de CCP worden gefabriceerd om de CAG in diskrediet te brengen en te veroordelen.

Wederom werd de moord die op 28 mei 2014 werd gepleegd in de McDonald’s in Zhaoyuan in de provincie Shandong, gebruikt als middel om de CAG aan te vallen en te belasteren. Professor Massimo Introvigne, een Italiaanse socioloog en de oprichter en directeur van het Centrum voor Studies van Nieuwe Religies (CESNUR), bestudeerde de moord uitvoerig en ontkrachtte en verduidelijkte het als volgt.