De verschijning en het werk van Almachtige God en de groei van De Kerk van Almachtige God

10 juli 2019

Fototentoonstelling: De verschijning en het werk van Almachtige God en de groei van De Kerk van Almachtige God

De Heer Jezus profeteerde: “Ik kom spoedig!” (Openbaring 22:7) “Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de ​Mensenzoon​ komen” (Matteüs 24:27). “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24-25). “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt” (Openbaring 2:7). Nu zijn deze profetieën van de Heer Jezus allemaal vervuld. Veel mensen die verlangen naar de verschijning van God en uitkijken naar de komst van de Heer op een wolk hebben de stem van God gehoord en zijn verheven voor Zijn troon. In 1991 begon in het oosten van de wereld, in China een Mensenzoon te spreken. Hij doorbrak de stilte van de donkere nacht voor het ochtendgloren en bracht een schok teweeg in verschillende christelijk denominaties in China. Mensen waren dolblij en renden rond en vertelden het elkaar en getuigden dat de Heer Jezus was teruggekeerd en dat God was begonnen te spreken. In iets meer dan tien jaar verspreidden de uitspraken van de Mensenzoon zich over het Vasteland van China wat de verschijning en het werk van Almachtige God in China was. De verschijning en het werk van Almachtige God zorgden niet alleen voor een sensatie op het Vasteland van China, maar brachten een schok teweeg in de rest van de wereld. De miljoenen woorden die zijn uitgedrukt door Almachtige God zijn in verschillende landen beschikbaar op internet. Veel mensen die verlangen naar de verschijning en het werk van God zijn begonnen de woorden te onderzoeken en te bestuderen. Dit heeft ook de aandacht getrokken van experts en academici. Eind oktober 2018 werd een fototentoonstelling getiteld ‘De verschijning en het werk van Almachtige God’ gehouden in De Kerk van Almachtige God (CAG) in Seoul, Zuid-Korea. Meer dan een tiental internationaal bekende experts en academici kwamen om de tentoonstelling te zien en te onderzoeken. Christenen van de Kerk beschreven voor de bezoekers hun gevoelens en inzichten nadat ze de woorden en het werk van Almachtige God hadden ervaren.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Nieuws: Afgevaardigde HRWIC bij demonstratie in Nederland: Breng CCP ten val om mensenrechten te verdedigen

Nieuws: Afgevaardigde HRWIC bij demonstratie in Nederland: Breng CCP ten val om mensenrechten te verdedigen Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten voor 2019 kwamen ruim honderd mensen samen op de Dam in Amsterdam om te protesteren tegen de schendingen van de mensenrechten door de CCP en om te eisen dat zij onmiddellijk gewetensgevangenen en onschuldige burgers vrijlaat. Zij deden ook een oproep aan de internationale gemeenschap om gezamenlijk op te staan en sancties in te stellen tegen dit despotische regime.

Geef een reactie