We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Variétéshows van De Kerk van Almachtige God – getrouwe weergaven van ervaringen van christenen

91

NIEUWS: Variétéshows van De Kerk van Almachtige God – getrouwe weergaven van ervaringen van christenen

In maart 2018, lanceerden de website en het YouTube-kanaal van De Kerk van Almachtige God een speciale serie, de ‘Kerkleven – variétéshows’ met korte sketches, crosstalk, toneelscènes, zang, dansopvoeringen enz waarin christenen hun inzicht, verworvenheden en allerlei getuigenissen van hun ervaringen met Gods werk in de laatste dagen presenteren met behulp van verschillende kunstvormen. In dit programma, interviewen we de acteurs en christelijke kijkers van de shows. Door hun ervaringen kan het publiek begrijpen hoe christenen in De Kerk van Almachtige God Gods werk van de laatste dagen ervaren en kunnen ze ook van dichtbij de redding van de laatste dagen volgen die de terugkeer van de Heer Jezus – Almachtige God – met Zich meebrengt.

Gerelateerde media