De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

437 Moet God voor aanvang van Zijn werk de mens informeren?

Degenen onder jullie die koppig aan de Bijbel vasthouden en zich aan Jezus vastklampen – hebben jullie het werk van Jezus en Zijn woorden gevolgd? Hoe trouw zijn jullie aan Jezus? Het grote boek der profetieën van Jesaja in het Oude Testament heeft nooit vermeld dat er een kind met de naam Jezus in het tijdperk van het Nieuwe Testament zou worden geboren, maar alleen zegt dat er een mannelijk kind met de naam Immanuel zou worden geboren. Waarom heeft hij de naam Jezus niet specifiek genoemd? Deze naam komt nergens in het Oude Testament voor, waarom geloof je dan toch in Jezus? Je hebt Jezus toch niet met je eigen ogen gezien voordat je in Hem ging geloven? Of begon je pas te geloven na een openbaring? Zou God je echt zo'n genade tonen? En jou zo'n grote zegen schenken? Waarop is je geloof in Jezus gebaseerd? Waarom geloof je dan niet dat God nu vlees is geworden? Waarom zeg je dan dat, omdat God zich niet aan jou openbaart, bewezen is dat Hij geen vlees is geworden? Moet God voor aanvang van Zijn werk de mens informeren? Moet Hij eerst de goedkeuring van de mens krijgen? Jesaja verklaarde alleen dat er een mannelijk kind in een kribbe zou worden geboren, maar hij heeft nooit geprofeteerd dat Maria het kind Jezus zou krijgen. Waarom geloof je dan in Jezus, het kind van Maria? Je geloof kan toch niet onzeker en verward zijn?

Naar ‘Hoe kan een mens die God in zijn opvattingen heeft afgebakend de openbaring van God ontvangen?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De methode en het principe van Gods werk in Zijn menselijkheid

Volgende:Is de hele Bijbel gegeven door Gods inspiratie?

Gerelateerde media