De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

148 Het vervagende beeld van mama

1

Die dag zonk de zon achter de horizon,

alle mensen op de weg haastten zich naar huis.

Plotseling kwam er een vertrouwde gestalte in zicht;

ze droeg een trui die ik jaren geleden voor haar gekocht had.

Een lichtblauwe sjaal bedekte haar gezicht.

Het is mijn moeder, die twee jaar vervreemd is geweest en nu zo dicht bij mij is.

Ik knipperde steeds maar met mijn ogen, wilde niet dat tranen mijn zicht zouden vertroebelen.

Zo graag wilde ik naar haar toe rennen en haar omhelzen, haar vertellen dat het goed met me gaat.

Ik keek omhoog en zag zoveel bewakingscamera’s op onze gezichten gericht.

Wie weet hoeveel agenten in burger en spionnen zich onder onze neus bevonden.

O, mama, ik wilde zo graag dat je me zou zien, al was het maar een ogenblik.

Tranen welden op in mijn ogen,

de aanblik van haar rug staat mij in het hart gegrift.

2

Ik vind het afschuwelijk dat China door demonen wordt geregeerd.

Mama was binnen handbereik, maar we konden elkaar niet ontmoeten.

O, mama, je keek geen moment naar mij,

maar ik weet tenminste dat je nu veilig bent.

Hoewel we gevaar lopen,

ben ik bereid te lijden om de waarheid in dit leven te verspreiden.

Als ik op een dag in handen van de demonen val, zie ik je misschien niet weer,

maar ik zal nooit spijt hebben van mijn beslissing om in God te geloven,

nooit vergeten dat jij het was die mij voor God bracht.

Ik geloof dat het ochtendgloren spoedig de duisternis zal verdrijven.

Na de grote ramp zal Gods rechtvaardige koninkrijk voor onze ogen verschijnen.

Hoe rotsachtig het pad vóór ons ook is, onze liefde voor God zal nooit wankelen.

Met door tranen vertroebelde ogen zag ik mijn moeder weglopen; ik kon alleen maar vaarwel roepen vanuit mijn hart.

Vorige:Er bestaat zo’n groep mensen

Volgende:Wie geeft er om Gods hart?

Gerelateerde media