We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

326 Alle dingen worden nieuw gemaakt door Gods woord

Snelheid

326 Alle dingen worden nieuw gemaakt door Gods woord

Couplet 1

Te midden van Gods woorden vallen bergen om;

te midden van Gods woorden stromen meren zonder ophouden;

te midden van Gods woorden stromen wateren andersom;

te midden van Gods woorden onderwerpt de mens zich.

te midden van de woorden van God bedaren woeste zeeën,

woeste stormen gaan direct liggen met het kleinste gebaar van Zijn hand.

En op dat moment keren kalmte en vrede direct terug

in de wereld van de mensheid.

Couplet 2

Te midden van Gods woede schud de aarde;

te midden van Gods woede worden bergen uiteengereten;

te midden van Gods woede droogt water op;

te midden van Gods woede ondervindt de mens rampspoed.

Door de woede van God schenkt Hij geen aandacht

aan het gegil van de mens en helpt Hij niet.

Door de woede van God zal Hij

de mens niet assisteren, omdat Zijn woede nog blijft groeien.

Brug

Wanneer de lente zich over het land verspreidt,

zendt God licht naar de wereld;

er is frisheid in de lucht.

Dan stuurt God een gigantische stortvloed.

Mensen worden doof van de donder

terwijl ze slapen.

Het lukt ze niet onderdak te vinden

en ze worden verzwolgen in de stortbui.

Nu worden alle dingen schoongewassen te midden van Gods toorn.

Mensen stoppen met klagen over de regen

en in hen ontstaat eerbied.

Velen van hen zijn verdronken

en geworden tot lijken in het water,

door alle regen die uit de lucht viel.

Couplet 3

God kijkt naar de aarde en ziet velen berouwen;

God kijkt naar de aarde en ziet velen ontwaken;

God kijkt naar de aarde en ziet velen zoeken

naar de bron van het water in hun kleine bootjes.

God kijkt naar de aarde en ziet velen voor Hem buigen

en Hem vragen om Zijn vergiffenis;

velen hebben het licht gezien, velen hebben Zijn gezicht gezien,

velen hebben de moed om te leven, en de wereld wordt getransformeerd.

Outro

Na de regen, zijn allen teruggekeerd

tot hoe God hen zich had voorgesteld in Zijn verbeelding,

en zijn ze niet langer ongehoorzaam.

En spoedig wordt er overal gelachen in de hele wereld.

Overal op aarde is een lovende sfeer,

overal is de glorie van God te vinden,

overal is de glorie van God te vinden,

overal is de glorie van God te vinden,

overal is de glorie van God te vinden,

overal is Zijn glorie, overal is Zijn glorie,

overal is Zijn glorie, overal is Zijn glorie.

Naar ‘Hoofdstuk 16’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Wanneer God Zelf op aarde komt

Volgende:Wanneer God terugkeert naar Sion

Gerelateerde media