We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

163 Samen door regen en wind, loyaliteit tot de dood

1

U kwam van de hemel naar de aarde, verborgen in het vlees.

U werkt onder de mensen en hebt vele jaren van stormen getrotseerd.

Wandelend op een hobbelige weg hebt u een nieuw tijdperk ingeluid.

U hebt de waarheid uitgedrukt om te oordelen, waardoor u de hele mensheid geheel en al redt.

Vele jaren lang hebt u tegenspoed doorstaan en hebt u de pijn van de verwerping door de mens geleden.

Nederig en verborgen hebt u stand gehouden tot vandaag.

2

Ik ervaar de pijn van het oordeel en de kwelling in mijn hart is groot.

Getuchtigd en gedisciplineerd zweef ik tussen leven en dood.

Als ik mij uw zorg herinner, aanbid ik u nog meer.

Als ik naar het verleden kijk, raakt mijn hart vervuld van berouw.

Na zoveel beproevingen en loutering is mijn liefde voor u zuiverder geworden.

Door regen en wind zal ik met u zijn; ik zal loyaal zijn tot de dood.

3

U toont uw mededogen, terwijl u meeleeft met mijn zwakheid.

U toont uw toorn, terwijl u mijn ongehoorzaamheid vervloekt.

Uw mededogen reikt ver, uw boosheid diep.

Ik aanschouw uw majesteit en waardeer uw wijsheid.

Na zoveel snoeien en behandelen is mijn liefde voor u zuiverder geworden.

Door regen en wind zal ik met u zijn; ik zal loyaal zijn tot de dood.

4

U spreekt en werkt, waardoor u een groep van overwinnaars tot stand brengt.

Alle pijnlijke louteringen werden door u beschikt.

Ik heb uw werk geproefd en uw vriendelijkheid gevoeld.

Als ik mij bitterheid en zoetheid herinner, word ik heen en weer geslingerd tussen verdriet en vreugde.

Na zoveel oordeel en tuchtiging is mijn liefde voor u zuiverder geworden.

Door regen en wind zal ik met u zijn; ik zal loyaal zijn tot de dood.

5

Het is mijn wens mijzelf op te offeren voor uw wil.

Ook als ik oog in oog sta met beproevingen, houdt mijn besluit stand.

Mijn liefde voor u verdiept zich; ik vind zoetheid in pijn.

Met uw woorden als mijn metgezel wordt mijn leven vervuld met licht.

Nadat ik zo vaak ben geslagen en gebroken, is mijn liefde voor u zuiverder geworden.

Door regen en wind zal ik met u zijn; ik zal loyaal zijn tot de dood.

6

Zware lasten moet ik op mijn schouders nemen, zonder nog verder uitstel te wensen.

Mijn gestalte is zo klein, maar toch ontvang ik uw liefde.

Ik zal uw opdracht voltooien en mijn leven laten voltooien.

Ik zal uw wil uitvoeren en een waarlijk menselijk leven leiden.

Jaren van regen en wind, een levensweg vol beroering.

Of het nu gaat om bitterheid, vreugde of dood: ik laat geen klacht horen.

Door jaren van regen en wind heen is uw liefde met mij geweest als ik voorwaarts ga.

Ik zal loyaal aan u zijn en sterven zonder berouw.

Vorige:Een tijd van scheiden

Volgende:Wij zijn de getuigen van Christus van de laatste dagen

Gerelateerde media

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.

 • Zolang je God niet verlaat

  Gods liefde en genade doordringt Zijn managementwerk van 't eerste tot het laatste detail. I Of de mens Zijn goedhartige wil voelt of niet, onvermoei…

 • Het effect van een waarachtig gebed

  Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

 • God wenst de mens zoveel mogelijk te redden

  I Gedurende Gods werk van verlossing, zal Hij degenen redden die Hij kan redden zoveel als mogelijk is, en Hij zal zich van niemand ontdoen. Maar al d…

 • Ken je de bron van eeuwig leven

  I God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht. Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschapp…