We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

126 Volg Petrus’ voorbeeld en streef ernaar God lief te hebben

1

Ik dacht altijd dat het feit dat ik alles opgaf en voor God werkte betekende dat ik God liefhad. Hoewel ik werd opgejaagd door de CCP, keerde ik nooit terug.

Mijn familie verstootte me en de wereld lasterde me, maar ik was bereid de jaren van mijn jeugd aan God te wijden zonder klacht of spijt.

Zolang ik maar kon worden opgenomen in het hemelse koninkrijk en zou worden beloond, was het me elke hoeveelheid leed en alle tranen waard.

Toen me beproevingen ten deel vielen en mijn lelijkheid openbaarden, werd ik negatief en zwak en huilde ik bittere tranen.

Toen ik nadacht over het pad dat ik had bewandeld in mijn geloof in God, realiseerde ik me eindelijk dat ik, wanneer ik de waarheid niet zou nastreven, uiteindelijk zou vallen.

2

Gods woorden openbaarden de verdorven essentie van de mensheid, en pas op dat moment zag ik hoe diep verdorven ik was.

Ik zei dat ik God liefhad, maar ik deed het alleen maar om zegeningen en beloningen te verwerven, en zelfs mijn harde werk en gezwoeg was alleen maar om er iets van God voor terug te krijgen.

Ik raakte werkelijk mijn geweten, verstand en menselijkheid kwijt, maar toch bleef God Zijn woorden gebruiken om over me te oordelen en me te reinigen.

Ik val neer voor God in spijt over wat ik heb gedaan. Ik ben het zo onwaardig Gods liefde te ontvangen.

Ik ben vastbesloten ernaar te streven God lief te hebben en Hem tevreden te stellen, ik zal niet langer plannen maken of zelfs maar één gedachte wijden aan mijn toekomst en mijn lot.

3

Het ondergaan van beproevingen en ontberingen vervolmaakt mijn geloof. Ik beschouw het begin van beproevingen werkelijk als Gods zegen.

Het vlees mag lijden, maar ik kan Gods liefde proeven. Door de waarheid te beoefenen, wordt mijn verdorven gezindheid veranderd.

Ik volg Petrus’ voorbeeld, ik heb God tot het uiterste lief en gehoorzaam Hem tot de dood. Ik ben zo gezegend dat ik God kan liefhebben en heden getuigenis van Hem kan geven.

Ik ben er zeker van dat Christus de waarheid, de weg en het leven is. Nu ik de waarheid begrijp en God ken, is dit leven niet voor niets geleefd.

Het gehoorzamen van Gods regelingen kan nooit fout zijn. Eeuwige liefde voor en gehoorzaamheid aan God is mijn plicht.

Vorige:Vastbesloten om God te volgen

Volgende:Wij volbrengen onze missie

Gerelateerde media

 • Geef religieuze noties op om vervolmaakt te worden door God

  I Als je het oordeel en de tuchtiging aanvaardt van het woord van God, religieuze praktijken opzijzet, geen oude noties gebruikt om Gods nieuwe woorde…

 • God wil het ware hart van de mens

  Mensen vandaag koesteren God niet. Hij heeft geen plaats binnenin hun hart. In de komende dagen, dagen van lijden, zouden zij echte liefde kunnen tonen voor Hem? Zijn Gods daden niet gepast om terug te betalen? Waarom geeft de mens Hem zijn hart niet?

 • Gods boodschap

  I Het verleden is al lang voorbij, klamp je er niet aan vast. Je hebt gisteren voet bij stuk gehouden. Geef God nu je loyaliteit. Dit is wat je moet w…

 • Beproeving vergt geloof

  I Als beproeving komt, kan de mens zwak zijn. Negatieve gevoelens kunnen van binnen opzwellen. Het kan hem aan duidelijkheid ontbreken over Gods wil …

 • De vleesgeworden God beëindigt Gods management in de laatste dagen

  I God werkt in het vlees en spreekt in het vlees, om de mens beter te kunnen overwinnen. Toen God voor het eerst vlees werd, verloste Hij de mens en v…