De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

140 Ik kijk ernaar uit spoedig samen te zijn

1 Een brief, een voorbije tijd, mijn ogen nat van tranen. We voerden in die tijd samen onze plicht uit en waren dag en nacht samen. Omdat ik beter wilde zijn dan anderen, pronkte ik altijd wanneer ik sprak. Ik hield geen rekening met je gevoelens en ik weigerde je suggesties te aanvaarden. Steeds weer opnieuw was ik onredelijk en koppig, ik beging zoveel overtredingen, ik deed mijn broeders en zusters pijn en ik veroorzaakte belemmeringen bij het uitvoeren van onze plichten. Nu ik je brief vandaag heb ontvangen, waarin je vraagt hoe het de laatste tijd met me gaat, voel ik me nog meer bij God in het krijt staan en haat ik het dat ik niet als een mens leef.

2 In Gods huis voeden en bewateren Gods woord en de waarheid ons. Vroeger hadden we vooroordelen en misverstanden, nu zijn ze allemaal weggenomen door Gods woord. Wanneer ik terugdenk aan mijn recente ervaringen zie ik dat ik enig voordeel heb verworven. Door Gods oordeel te ondergaan, worden mijn verdorven gezindheden gereinigd. Ik realiseer me dat mijn arrogantie en verwaandheid de ruïneuze oorzaak vormen van mijn verzet tegen God. Uit Zijn woorden maak ik op dat God nederig en verborgen is, en zo beminnelijk. Pas nu ik weet dat Gods gezindheid mooi en goed is, begin ik de waarheid te beoefenen, wordt mijn menselijkheid en gevoel voor redelijkheid weer normaal, en ben ik nog dankbaarder voor Gods liefde.

3 De Communistische Partij van China houdt zich bezig met wrede onderdrukking en vervolging, en arresteert fanatiek Gods uitverkorenen. Hoe gaat het de laatste tijd met je, en ben je nu veilig? Wees altijd voorzichtig wanneer je je plicht uitvoert, vertrouw op God en bid meer tot God, want dit is ook een kans om Gods werk te ervaren en de waarheid te verwerven. Alles wat God regelt is goed, laten we God danken en prijzen. God heeft een groep van overwinnaars gecreëerd en Zijn grote werk is gereed. In deze cruciale tijd zouden we ons moeten wijden aan het koninkrijk evangelie en uit moeten kijken naar de dag dat we samen zullen zijn – de dag dat God glorie verwerft – wanneer we onze ervaringen en getuigenissen met elkaar kunnen delen.

Vorige:Mamma, ik ben nu volwassen

Volgende:Rennen naar het pad van het licht

Gerelateerde media

 • De identiteit en positie van God Zelf

  I God is Hij die over alle dingen regeert, God is Hij die de leiding over alle dingen heeft. Hij heeft alles geschapen, heeft over alles de leiding, H…

 • De hele aarde zal jubelen en God loven

  I De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getu…

 • We moeten ons eigen pad kiezen

  1 Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit en openbaart Gods rechtvaardigheid. God is de waarheid en Hij is rechtvaardig ten opzichte van a…

 • Petrus kende God het beste

  I Petrus was trouw aan God voor jaren, toch had hij nooit een klagend hart. En zelfs Job was niet zijn gelijke, ook door de eeuwen heen de heiligen ni…