We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

488 Luister aandachtig naar Gods woorden

Snelheid

488 Luister aandachtig naar Gods woorden

Refrein

Let op Gods woorden, luister stil naar Zijn stem,

en dan zal Hij Zich aan je openbaren.

Wees stil in Hem; Hij is je God, je Verlosser.

Maak je hart stil te allen tijde, leef in Hem;

Hij is je rots, Hij is je helper,

de steun waar je naar zoekt.

Couplet 1

Heb geen andere gedachten, steun volledig op Hem,

en Hij zal waarschijnlijk aan je verschijnen, want Hij is je God.

Die arme twijfelaars, die kunnen zeker niet stevig staan,

en dus zullen ze niets kunnen verkrijgen door gebrek aan geloof.

Je moet weten wat een cruciale tijd het nu is,

wat een belangrijk moment!

En wees niet druk met dingen die niet nuttig zijn;

benader God, in communicatie met Hem,

worden alle geheimen onthuld.

Couplet 2

Luister naar het spreken van de Heilige Geest,

volg elk woord van Zijn leer.

Ga er niet aan voorbij en vergeet deze niet.

Je hoort Gods woorden en laat ze achter.

Je bent gedachteloos en blind.

Je hebt zoveel zegening gemist.

Je moet aandachtig luisteren naar Gods woord,

communiceer met Hem, benader Hem meer.

Hij zal je alles leren wat je niet begrijpt,

Hij zal je leiden op het pad voorwaarts.

Schenk minder aandacht aan spreken met anderen.

Er zijn er nu velen die doctrine preken

en ook de letter van de waarheid,

maar weinigen verkrijgen de realiteit.

Couplet 3

Luisteren naar hen zal je verdoven en verwarren,

je weet niet hoe vooruit te komen.

Want hoewel je naar hen luistert,

zal je in ruil slechts letters en doctrines leren.

Wees voorzichtig, bescherm je hart

en leef voor altijd voor God.

Communiceer met Hem en Hij zal je spoedig

laten zien wat jij niet zo goed begrijpt.

Let op je woorden, let op je hart,

loop het pad dat God loopt.

Refrein

Let op Gods woorden, luister stil naar Zijn stem,

en dan zal Hij Zich aan je openbaren.

Wees stil in Hem; Hij is je God, je Verlosser.

Maak je hart stil te allen tijde, leef in Hem;

Hij is je rots, Hij is je helper,

de steun waar je naar zoekt.

Let op Gods woorden, luister stil naar Zijn stem,

en dan zal Hij Zich aan je openbaren.

Wees stil in Hem; Hij is je God, je Verlosser.

Maak je hart stil te allen tijde, leef in Hem;

Hij is je rots, Hij is je helper,

de steun waar je naar zoekt.

Naar ‘Hoofdstuk 26’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Een gepast geestelijk leven moet altijd in stand worden gehouden

Volgende:Neem Gods woorden als de basis van jullie gedrag

Gerelateerde media