We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

484 Het leven in het koninkrijk is mooier

1 In het verleden geloofden mensen jarenlang in de vage God, jarenlang werden ze nooit bevrijd in hun hart, waren ze niet in staat tot grote vreugde en hoewel ze geloofden in God, was er geen leiding in hun leven. Het was alsof er geen verschil was met voordat zij gelovigen waren, hun leven voelde nog steeds leeg en hopeloos, het was alsof hun geloof in die tijd een soort verstrengeling was en alsof het beter was geweest om niet te geloven. Sinds zij de praktische God Zelf van vandaag hebben aanschouwd, is het alsof hemel en aarde zijn vernieuwd; hun leven is stralend geworden, ze zijn niet langer zonder hoop en door de komst van de praktische God, voelen ze zich standvastig in hun hart en vredig in hun geest. Niet langer jagen ze de wind achterna en grijpen ze naar schaduwen in alles wat ze doen, niet langer is hun streven doelloos en ze modderen niet meer aan.

2 Het leven van vandaag is nog mooier, mensen zijn onverwacht het koninkrijk binnengegaan en zijn een van Gods mensen geworden. In hun hart, hoe meer mensen denken, hoe groter de zoetheid, hoe meer ze denken, hoe gelukkiger ze zijn en hoe meer ze geïnspireerd worden om God lief te hebben. Zo wordt, zonder dat zij het beseffen, de vriendschap tussen God en de mens versterkt. Mensen houden meer van God en kennen God beter en Gods werk in de mens wordt steeds gemakkelijker. Het dwingt mensen niet meer of dwingt het af, maar volgt de loop van de natuur en de mens vervult zijn eigen unieke functie – alleen dan zullen ze geleidelijk in staat zijn God te kennen. Alleen dit is Gods wijsheid – het brengt geen enkele inspanning met zich mee en het wordt toegepast zoals het in de menselijke natuur past.

Naar ‘Hoofdstuk 12’ van ‘Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het gehele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De topprioriteit van geloof in God

Volgende:God leidt mensen naar het juiste pad van het leven

Gerelateerde media

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

 • Gods nederigheid is zo lieftallig

  God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk vanwege de verdorven mens. Om hen perfect te maken, wordt God mens. Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat naar het hart van de grote draak om hen te redden en te overwinnen, door hen te veranderen en hen nieuw te maken.

 • Je hebt zoveel gekregen vanwege geloof

  I Het is in de loop van het oordeel, dat je ziet waar Gods scheppingen eindigen, en dat de Schepper bemind moet worden. Het zit in het overwinnende we…

 • Kijk wie getuigenis draagt voor God

  Couplet 1 Almachtige God, ik hou van u. Een loflied zing ik uit, ik dans een vreugdedans voor u, Almachtige God, elke dag. Door Gods verheerlijking en…

 • God volbrengt alles in de laatste dagen vooral met woorden

  I Tijdens de laatste dagen wanneer God incarneert, gebruikt Hij vooral het woord om alles te openbaren en volbrengen. Alleen in Zijn woorden kan je zi…