De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

841 De laatste kans die God aan de mens geeft

Couplet 1

Er was een proces voor God om de mensheid te vernietigen.

Het gaf de mens een kans zijn doen

te veranderen,

de laatste kans van God voor de mens.

Dus vóór de vernietiging gaf God herinneringen

en aansporingen

om de verdorven mensheid te redden.

Couplet 2

Ongeacht de pijn of het verdriet in Gods hart,

zette Hij Zijn zorg, aandacht en genade voort,

Zijn ware liefde voor de mensheid tonend.

Gods liefde voor het menselijk ras is echt en tastbaar.

Het niet slechts een lippendienst; het is echt en waarneembaar.

Voor-refrein

Gods liefde, grootsheid en heiligheid zitten in Zijn werk,

net als Zijn tolerantie en oppermacht.

Deze aspecten van Zijn wezen en gezindheid

worden getoond in Zijn wil voor de mens en in elk persoon.

Refrein

Of je het nu gevoeld hebt of zelfs als je dat niet hebt,

geeft God om elke persoon.

Met Zijn oprechte hart, wijsheid en manieren,

wekt en verwarmt Hij,

wekt en verwarmt Hij ieders hart.

Couplet 3

God gebruikt geen bedrog of valse beelden om de mens

te tonen dat Hij echt beminnelijk is.

Valse getuigenis wordt nooit gebruikt

om te tonen dat Hij lieflijk en heilig is.

Is dit alles de eeuwige liefde,

aanbidding en koestering door de mens niet waard?

Voor-refrein

Gods liefde, grootsheid en heiligheid zitten in Zijn werk,

net als Zijn tolerantie en oppermacht.

Deze aspecten van Zijn wezen en gezindheid

worden getoond in Zijn wil voor de mens en in elk persoon.

Refrein

Of je het nu gevoeld hebt of zelfs als je dat niet hebt,

geeft God om elke persoon.

Met Zijn oprechte hart, wijsheid en manieren,

wekt en verwarmt Hij,

wekt en verwarmt Hij,

wekt en verwarmt Hij ieders hart.

Brug

Denken jullie nog steeds dat Gods grootsheid

slechts een woord op papier is?

Denken jullie dat Zijn lieflijkheid

slechts bestaat uit holle woorden?

Refrein

Of je het nu gevoeld hebt of zelfs als je dat niet hebt,

geeft God om elke persoon.

Met Zijn oprechte hart, wijsheid en manieren,

wekt en verwarmt Hij,

wekt en verwarmt Hij,

wekt en verwarmt Hij ieders hart.

Naar ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:God treurt om het kwaad en de verdorvenheid van de mensheid

Volgende:God wacht altijd tot de mens tot inkeer komt

Gerelateerde media