De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

841 De laatste kans die God aan de mens geeft

Snelheid

841 De laatste kans die God aan de mens geeft

Couplet 1

Er was een proces voor God om de mensheid te vernietigen.

Het gaf de mens een kans zijn doen te veranderen,

de laatste kans van God voor de mens.

Dus vóór de vernietiging gaf God herinneringen

en aansporingen om de verdorven mensheid te redden.

Couplet 2

Ongeacht de pijn of het verdriet in Gods hart,

zette Hij Zijn zorg, aandacht en genade voort,

Zijn ware liefde voor de mensheid tonend.

Gods liefde voor het menselijk ras is echt en tastbaar.

Het is niet slechts een lippendienst; het is echt en waarneembaar.

Voor-refrein

Gods liefde, grootsheid en heiligheid zitten in Zijn werk,

net als Zijn tolerantie en oppermacht.

Deze aspecten van Zijn wezen en gezindheid

worden getoond in Zijn wil voor de mens en in elk persoon.

Refrein

Of je 't nu gevoeld hebt of zelfs als je dat niet hebt,

geeft God om elke persoon.

Met Zijn oprechte hart, wijsheid en manieren,

wekt en verwarmt Hij, wekt en verwarmt Hij ieders hart.

Couplet 3

God gebruikt geen bedrog of valse beelden om de mens te tonen

dat Hij echt beminnelijk is.

Valse getuigenis wordt nooit gebruikt

om te tonen dat Hij lieflijk en heilig is.

Is dit alles de eeuwige liefde, aanbidding

en koestering door de mens niet waard?

Brug

Denken jullie nog steeds dat Gods grootsheid

slechts een woord op papier is?

Denken jullie dat Zijn lieflijkheid slechts bestaat uit holle woorden?

Voor-refrein

Gods liefde, grootsheid en heiligheid zitten in Zijn werk,

net als Zijn tolerantie en oppermacht.

Deze aspecten van Zijn wezen en gezindheid

worden getoond in Zijn wil voor de mens en in elk persoon.

Refrein

Of je 't nu gevoeld hebt of zelfs als je dat niet hebt,

geeft God om elke persoon.

Met Zijn oprechte hart, wijsheid en manieren,

wekt en verwarmt Hij, wekt en verwarmt Hij,

wekt en verwarmt Hij ieders hart.

Naar ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:God treurt om het kwaad en de verdorvenheid van de mensheid

Volgende:God wacht altijd tot de mens tot inkeer komt

Gerelateerde media

 • Gods nederigheid is zo lieftallig

  I God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk vanwege de verdorven mens. Om hen perfect te maken, wordt God mens. Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat na…

 • Gods gezag is uniek

  Couplet 1 Gods gezag is uniek; het is Zijn speciale essentie en uiting, dat geen andere wezens bezitten, geschapen of niet geschapen. Alle…

 • Mensen kennen God beter door het werk van woorden

  I God van de laatste dagen gebruikt in de eerste plaats het woord om de mens te vervolmaken, geen tekens en wonderen om hem te onderdrukken of te over…

 • Christus drukt alles wat de Geest is uit

  I De geïncarneerde God kent de essentie van de mens, openbaart alle dingen die mensen doen, zelfs de mens zijn verdorven gezindheid en zijn rebellere…