247 Het oordeel openbaart Gods rechtvaardigheid

1 Een bliksem slaat in vanuit het oosten, verlicht de verdorven oude wereld en maakt ze tot een nieuwe hemel en aarde. Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit om de mensheid te oordelen en te redden. Gods volk ontwaakt door Gods woorden, we openen de ogen van onze geest en kijken nauwlettend toe: het Tijdperk van het Koninkrijk is aangebroken en het oordeel is begonnen bij het huis van God. We ervaren tuchtiging en oordeel voor de zetel van Christus. Door het oordeel en de beproevingen van Gods woorden te aanvaarden, kennen we Gods rechtvaardigheid. Onze gevoelloze harten ontwaken door Gods woorden en we werpen ons neer voor God. We gehoorzamen graag Gods oordeel en tuchtiging om te worden gereinigd en vervolmaakt door God.

2 Na vele rondes van tuchtiging en loutering bereiken we uiteindelijk zuivering. Wanneer ik terugdenk aan Gods werk en Gods liefde overpeins, voel ik dat ik Hem zoveel verschuldigd ben. In mijn eerdere geloof in de Heer verlangde ik er alleen maar naar dat Hij zou komen, zodat ik zou worden opgenomen en beloond. Ik zwoegde en werkte hard, legde getuigenis van mezelf af, en dacht daarbij nog steeds dat ik God diende. Ik was vervuld van bedrog en probeerde met God te onderhandelen, waarbij ik de hele tijd zei dat ik God liefhad – ik kende geen schaamte. Alleen door Gods oordeel zie ik duidelijk de waarheid van de verdorvenheid van verzet tegen God. Ik schaam me zo en ben het zo onwaardig een mens te zijn, ik kan me er niet toe brengen God onder ogen te komen. Ik zou vervloekt moet worden om wat ik heb gedaan, hoe zou ik het dan waardig kunnen zijn binnen te gaan in Gods koninkrijk? Dat ik tot heden heb geleefd is Gods grote liefde en genade.

3 Door het oordeel van Gods woorden begreep ik uiteindelijk Zijn wil. Zijn harde openbaringen en majesteitelijke oordeel zijn allemaal bedoeld om de mensheid te redden. Ik haat de onwetendheid en blindheid van mijn verleden, dat ik Gods liefde niet kende. Toen ik werd getroffen door beproevingen, begreep ik God verkeerd en gaf ik Hem de schuld. Ik begreep Zijn oprechte bedoelingen niet. Dat ik vandaag kan worden gezuiverd en gered is geheel te danken aan Gods liefde. Ik zie dat Gods gezindheid heilig en rechtvaardig is, dat ze moet worden vereerd en bemind. Geen woorden kunnen het ervaren van de grootsheid van Gods redding uitdrukken. Ik probeer God te kennen en Hem werkelijk lief te hebben, en ik zou er met plezier voor sterven. Mensen uit het laatste tijdperk worden door God vervolmaakt, we zullen eeuwig God liefhebben en van Hem getuigen!

Vorige: 246 Berouw hebben en opnieuw beginnen

Volgende: 248 Ik heb God gezien

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek