We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

247 Het oordeel openbaart Gods rechtvaardigheid

1 Een bliksem slaat in vanuit het oosten, verlicht de verdorven oude wereld en maakt ze tot een nieuwe hemel en aarde. Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit om de mensheid te oordelen en te redden. Gods volk ontwaakt door Gods woorden, we openen de ogen van onze geest en kijken nauwlettend toe: het Tijdperk van het Koninkrijk is aangebroken en het oordeel is begonnen bij het huis van God. We ervaren tuchtiging en oordeel voor de zetel van Christus. Door het oordeel en de beproevingen van Gods woorden te aanvaarden, kennen we Gods rechtvaardigheid. Onze gevoelloze harten ontwaken door Gods woorden en we werpen ons neer voor God. We gehoorzamen graag Gods oordeel en tuchtiging om te worden gereinigd en vervolmaakt door God.

2 Na vele rondes van tuchtiging en loutering bereiken we uiteindelijk zuivering. Wanneer ik terugdenk aan Gods werk en Gods liefde overpeins, voel ik dat ik Hem zoveel verschuldigd ben. In mijn eerdere geloof in de Heer verlangde ik er alleen maar naar dat Hij zou komen, zodat ik zou worden opgenomen en beloond. Ik zwoegde en werkte hard, legde getuigenis van mezelf af, en dacht daarbij nog steeds dat ik God diende. Ik was vervuld van bedrog en probeerde met God te onderhandelen, waarbij ik de hele tijd zei dat ik God liefhad – ik kende geen schaamte. Alleen door Gods oordeel zie ik duidelijk de waarheid van de verdorvenheid van verzet tegen God. Ik schaam me zo en ben het zo onwaardig een mens te zijn, ik kan me er niet toe brengen God onder ogen te komen. Ik zou vervloekt moet worden om wat ik heb gedaan, hoe zou ik het dan waardig kunnen zijn binnen te gaan in Gods koninkrijk? Dat ik tot heden heb geleefd is Gods grote liefde en genade.

3 Door het oordeel van Gods woorden begreep ik uiteindelijk Zijn wil. Zijn harde openbaringen en majesteitelijke oordeel zijn allemaal bedoeld om de mensheid te redden. Ik haat de onwetendheid en blindheid van mijn verleden, dat ik Gods liefde niet kende. Toen ik werd getroffen door beproevingen, begreep ik God verkeerd en gaf ik Hem de schuld. Ik begreep Zijn oprechte bedoelingen niet. Dat ik vandaag kan worden gezuiverd en gered is geheel te danken aan Gods liefde. Ik zie dat Gods gezindheid heilig en rechtvaardig is, dat ze moet worden vereerd en bemind. Geen woorden kunnen het ervaren van de grootsheid van Gods redding uitdrukken. Ik probeer God te kennen en Hem werkelijk lief te hebben, en ik zou er met plezier voor sterven. Mensen uit het laatste tijdperk worden door God vervolmaakt, we zullen eeuwig God liefhebben en van Hem getuigen!

Vorige:Berouw hebben en opnieuw beginnen

Volgende:Ik heb God gezien

Gerelateerde media

 • Gods werk wordt bereikt door woorden

  I Nadat je een tijd hebt meegemaakt, als je Gods werk en Zijn elke stap kent, en weet wat Zijn woord bereikt en waarom zoveel niet volbracht is; als j…

 • De weg om Gods gezag te kennen

  I Jouw kennis van het gezag van God, Zijn kracht, identiteit en wezen kunnen niet verkregen of verworven worden door jouw verbeelding. Verbeeld je nie…

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens.

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

 • Alleen als iemand God kent kan hij God vrezen en het kwaad vermijden

  I Om het kwade te vermijden, moet je God leren vrezen. Om ontzag te krijgen, moet je over God leren. Om over God te leren moet je Zijn woord beoefenen…