We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

223 Beoordeling zuivert mij

1 Als iemand die in de Heer gelooft, placht ik altijd om genade en zegeningen te vragen, maar nooit richtte ik me op het praktiseren van de woorden van de Heer en het in overweging nemen van Zijn wil. Ik ben bij zinnen gekomen doordat ik, staande voor de zetel van Christus, beoordeling onderging. Toen ik alleen in de Heer geloofde om Zijn genade en zegeningen te verkrijgen, waren mijn bedoelingen zo verachtelijk. Hoewel het uiterlijk leek alsof ik werkte, dingen opgaf, leed en mijzelf uitputte voor de Heer, was dat alleen maar om opgenomen te worden in het hemelse koninkrijk en mijn beloning te krijgen wanneer de Heer zou komen. Ik zei dat ik de Heer liefhad en trouw diende, maar altijd wilde ik er iets voor terugkrijgen. Al was mijn gedrag goed, mijn satanische gezindheid bleef onveranderd. Alle beoordeling en openbaring door het woord van God drongen helemaal tot in mijn hart. Pas toen kon ik duidelijk de waarheid over mijn diepe verdorvenheid zien. Hoe kon ik, zo verdorven en ongehoorzaam, het waard zijn om het hemelse koninkrijk binnen te gaan en beloningen te ontvangen? Ik heb wroeging en val voor God neer, bereid om Zijn oordeel te ontvangen.

2 Door het oordeel van Gods woord te ondergaan, heb ik uiteindelijk Gods wil begrepen. Gods oordeel en tuchtiging, behandeling en snoeien komen allemaal voort uit Gods liefde. Al gaan loutering en beproeving samen met zwakte en lijden, ik zie dat het enige wat God doet, bestaat uit mij zuiveren en redden. Door oordeel en beproevingen te ondergaan, wordt mijn verdorven gezindheid gezuiverd. Gaandeweg leg ik het bedrog af en leef ik de gelijkenis van een eerlijke persoon na. Ik heb Gods onbeledigbare rechtvaardigheid en heiligheid ervaren. Nu ik God vereer en het kwaad vermijd, ken ik vrede en rust. Het zijn Gods oordeel en tuchtiging die mij reinigen en transformeren. Hoe zou ik niet mijn dank en lof tot God kunnen richten? Het is dankzij Gods verheffing dat ik tegenwoordig kan liefhebben en van God kan getuigen. Ik wens God voor eeuwig lief te hebben, te gehoorzamen en te aanbidden.

Vorige:Gods genade bracht me terug naar het leven

Volgende:Ik verkrijg zo veel uit Gods tuchtiging en oordeel

Gerelateerde media

 • Geef ziel en lichaam om Gods opdracht te vervullen

  I Als leden van het mens’lijk ras, als toegewijde volgelingen van Christus, is onze taak, onze verantwoordelijkheid om onze ziel en lichaam te geven a…

 • Petrus uitingen van liefde voor God

  I Wat dan ook in Petrus leven dat niet voldeed aan Gods wensen maakte hem onrustig. Behaagde het God niet, dan voelde hij spijt, zoekend hoe hij Gods …

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • Beoefen meer waarheid om verder vooruit te komen in het leven

  I De waarheid die de mens moet bezitten is te vinden in het woord van God. Een waarheid die erg gunstig is en behulpzaam voor de hele mensheid. Het is…

 • Ben je je bewust van Gods hoop voor jou?

  I Wie is door God gezocht in deze eindeloze wereld? Wie heeft persoonlijk de woorden van Gods Geest gehoord? Wie van jullie is als Job? Wie van jullie…