8. Wat is het verschil tussen een eerlijke persoon en een bedrieglijke persoon?

Relevante woorden van God:

Ik waardeer de mensen enorm die niet achterdochtig zijn jegens anderen en ik mag ook degenen die openstaan voor de waarheid graag. Voor deze twee categorieën mensen zorg ik goed, want in mijn ogen zijn zij eerlijke mensen. Als je heel bedrieglijk bent, is je hart altijd op zijn hoede en koester je achterdocht tegen alles en iedereen. Daarom is je geloof in mij gebouwd op een fundament van achterdocht. Dergelijk geloof zal ik nooit erkennen. Zonder oprecht geloof ben je nog verder van echte liefde verwijderd. En als je aan God kunt twijfelen en naar eigen believen over Hem kunt speculeren, ben je ongetwijfeld bedrieglijker dan wie ook.

uit ‘Hoe je de God op aarde kunt leren kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Sommigen gedragen zich keurig netjes en lijken bijzonder “goedgemanierd” in Gods tegenwoordigheid. Toch komen ze in opstand en laten ze zich volledig gaan in de tegenwoordigheid van de Geest. Zouden jullie zo iemand als eerlijk beschouwen? Als je hypocriet en goed in de sociale omgang bent, ga je lichtvaardig met God om. Als je woorden vol excuses zitten en je zaken nutteloos wegredeneert, ben je niet iemand die het naleven van de waarheid hoog in het vaandel heeft. Als je verborgen zaken niet graag bespreekbaar maakt en niet bereid bent je geheimen, oftewel je moeilijkheden, bloot te geven aan anderen om de weg van het licht te zoeken, zul je het heil niet gemakkelijk verkrijgen en niet gemakkelijk uit de duisternis tevoorschijn komen. Als je veel genoegen schept in het zoeken naar de weg van de waarheid, ben je iemand die altijd in het licht verblijft. Als je heel graag een dienstdoener wil zijn in het huis van God, onopvallend, ijverig en nauwgezet werkt, altijd geeft en nooit neemt, ben je een trouwe heilige, omdat je geen beloning zoekt en gewoon een eerlijk mens bent. Als je open en eerlijk wilt zijn, als je alles wilt geven, als je je leven kunt opofferen voor God en als getuige kunt staan, als je eerlijk bent tot het punt waarop je alleen God wilt behagen en jezelf wegcijfert en niets voor jezelf neemt, dan behoor je tot de mensen die worden gevoed in het licht en die eeuwig in het koninkrijk zullen leven. Je moet weten of er waar geloof en ware trouw in je schuilen, of je bereid bent geweest voor God te lijden en of je jezelf helemaal aan God hebt onderworpen. Is dat niet het geval, dan blijven er ongehoorzaamheid, misleiding, hebzucht en klachten aan je kleven. Je hart is dan nog verre van eerlijk en je hebt van God nooit positieve erkenning gekregen en nooit in het licht geleefd. Hoe iemands lot uiteindelijk uitpakt, hangt af van of hij een eerlijk en bloedrood hart heeft, en of hij een zuivere ziel heeft. Als je iemand bent die erg oneerlijk is, iemand met een kwaadwillig hart en iemand met een onzuivere ziel, dan zal de jouw lot zeker worden vastgelegd op een plek waar de mens wordt gestraft.

uit ‘Drie vermaningen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Een bedrieglijk mens zal met iedereen trucjes uithalen, inclusief zijn verwanten – zelfs zijn eigen kinderen. Hoe openhartig je ook bent tegenover hem, hij zal altijd spelletjes met je spelen. Dit is het ware gezicht van zijn natuur – hij heeft deze natuur. Het is moeilijk te veranderen en hij is de hele tijd zo. Een eerlijk mens kan soms iets sluws of bedrieglijks zeggen, maar zo’n mens is over het algemeen betrekkelijk eerlijk. Hij wikkelt zijn zaken rechtdoorzee af en trekt geen oneerlijk voordeel uit zijn zaken met anderen. Wanneer hij met anderen spreekt, zegt hij niet opzettelijk dingen om hen op de proef te stellen. Hij kan zijn hart openstellen en met anderen communiceren, en iedereen zegt dat hij erg eerlijk is. Er zijn momenten waarop hij met enige bedrieglijkheid spreekt; dit is eenvoudigweg een uiting van een verdorven gezindheid en is niet representatief voor zijn natuur, omdat hij geen bedrieglijk mens is.

uit ‘Hoe de natuur van de mens te leren kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Vanwege het verschil in natuur tussen eerlijke mensen en bedrieglijke mensen zijn hun gedrag en optreden ook heel verschillend. Binnen de kerk worden eerlijke mensen gemakkelijk vervolmaakt, terwijl bedrieglijke mensen moeilijk worden vervolmaakt. Dit komt omdat eerlijke mensen bereid zijn de waarheid te aanvaarden en de waarheid in de praktijk kunnen brengen, terwijl bedrieglijke mensen het moeilijk vinden de waarheid in de praktijk brengen, zelfs als ze de waarheid aanvaarden. Eerlijke mensen zijn in staat hun hart aan God te geven in hun geloof in God, terwijl bedrieglijke mensen dit niet kunnen. Eerlijke mensen zijn in staat alles aan God te wijden om zich voor Hem uit te putten, terwijl bedrieglijke mensen de neiging hebben om iets als tegenprestatie te vragen en voorwaarden te stellen. De harten van eerlijke mensen zijn puur en oprecht, terwijl de harten van bedrieglijke mensen verraderlijk en wispelturig zijn. Eerlijke mensen sparen kosten noch moeite om God tevreden te stellen op elk moment dat Hij iets van hen vereist, terwijl bedrieglijke mensen laks zijn in elke plicht die ze uitvoeren en één voet in de deuropening houden om er zeker van te zijn dat ze kunnen ontsnappen. Eerlijke mensen zijn streng voor zichzelf wat betreft de betrouwbaarheid van hun spreken en handelen en ze proberen God of andere mensen niet te misleiden, terwijl bedrieglijke mensen schaamteloos iedereen misleiden en dat prima vinden zolang ze hun eigen doelen maar bereiken. Eerlijke mensen zijn grootmoedig wanneer ze met anderen communiceren, ze marchanderen niet over individuele verliezen of winsten en ze stimuleren trouw met een nadruk op emotie, terwijl bedrieglijke mensen altijd met anderen wedijveren om voordeel te behalen en geneigd zijn met andere mensen te spelen. Eerlijke mensen zijn in staat hun harten te openen en uit te spreken wat er in hun harten leeft wanneer ze met andere mensen omgaan en zijn daarbij eerlijk en zuiver, terwijl bedrieglijke mensen duistere motieven koesteren die ze voor andere mensen verborgen houden, en ze zijn niet in staat het goed met anderen te vinden. Eerlijke mensen zijn direct en ongecompliceerd in hun spreken en gedrag, ze zijn feitelijk en duidelijk, terwijl bedrieglijke mensen ontwijkend zijn en in hun spreken en gedrag verraderlijke bedoelingen verbergen, ze zeggen het één en doen het ander. Eerlijke mensen zijn zuiver en open, onschuldig en levendig, en zowel God als andere mensen hebben hen lief, terwijl bedrieglijke mensen sinistere motieven koesteren, de rol die ze spelen aanpassen aan de omstandigheden en grootse gebaren maken. Er is teveel onwaarheid en hypocrisie in hen en zowel God als andere mensen haten hen. Al deze uitingen tonen de verschillen tussen eerlijke mensen en bedrieglijke mensen.

uit communicatie van boven

Als mensen niet eerlijk zijn, is God niet blij met hen en zullen ze niet in staat zijn te midden van de massa stand te houden. Eerlijke mensen zijn niet alleen geliefd bij God, maar ook bij anderen. Waarom zijn eerlijke mensen geliefd bij anderen? Eén aspect is dat ze betrouwbaar zijn. Wanneer je met hen te maken hebt, voel je je kalm en stabiel en koester je geen bedenkingen. Je maakt je geen zorgen over problemen in de toekomst en bent niet ongerust dat ze je zullen bedriegen en beschadigen. Het belangrijkste is dat eerlijke mensen anderen kunnen helpen, hun hart voor anderen kunnen openen en weldadig voor anderen kunnen zijn. Omdat eerlijke mensen de waarheid liefhebben en in staat zijn de waarheid te beoefenen wanneer ze in God geloven, en God eerlijke mensen liefheeft, werkt de Heilige Geest in hen. Wanneer de Heilige Geest in een eerlijk mens werkt, zal deze Gods genade verwerven, in staat zijn de waarheid te begrijpen en de gelijkenis van een echt menselijk wezen uitleven. Dit is de reden waarom anderen van eerlijke mensen houden. Daarnaast leert de omgang met eerlijke mensen je hoe je jezelf moet gedragen, hoe je moet handelen, hoe je de waarheid moet beoefenen, en hoe je uiteindelijk de gelijkenis van een normaal menselijk wezen uit kunt leven. Waarom houdt God niet van bedrieglijke mensen? Waarom veracht God bedrieglijke mensen? Wat zijn de uitdrukkingen van de verdorvenheid van bedrieglijke mensen? Wat is hun natuur en essentie? Wat bieden ze anderen? Een bedrieglijk mens is, vanuit de essentie van zijn verdorven gezindheid, extreem egoïstisch. Hij doet alles voor zichzelf, streeft alleen naar zijn eigen genot, houdt geen rekening met anderen en het maakt hem niet uit of anderen leven of sterven. Dit is het meest egoïstische en verachtelijke soort mens. Als iemand die niet eerlijk is, macht uitoefent in de kerk, zal dat de door God uitverkoren mensen dan enig voordeel opleveren? Hij houdt er geen rekening mee of de door God uitverkoren mensen iets kunnen winnen door het eten en drinken van Gods woorden of niet, of ze wel of niet de waarheid kunnen verkrijgen, binnengaan in de werkelijkheid, of het juiste pad van geloof in God betreden en worden gered. Wat hij overweegt is: “Zolang als ik plezier en status heb, zolang ik me onderscheid van de massa en controle over anderen heb, ben ik tevreden en dat is prima!” Zolang zijn eigen vleselijke verlangens zijn bevredigd, is hij klaar met zijn werk. Het maakt hem niet uit of de door God uitverkoren mensen leven of sterven. Is dit niet het meest essentiële aspect van een bedrieglijk mens? De kern van de essentie van een bedrieglijk mens is egoïsme, het streven naar vleselijk genot voor zichzelf en het niet geven om de gevoelens van anderen.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

Eerlijke mensen streven naar de waarheid omdat ze van de waarheid houden. Bedrieglijke mensen houden niet van de waarheid. Ze houden van doctrines, ze houden ervan mensen dingen uit te leggen en op te scheppen. Ze besteden dus veel aandacht aan preken en spreken. Bedrieglijke mensen maken zich er zorgen over hoe ze uiterlijk overkomen. Dit is net zoals de farizeeën die uitsluitend tot God baden opdat anderen hen konden zien bidden. Ze baden op kruispunten zodat mensen hen vanuit alle richtingen konden zien. Van de buitenkant leken ze heel vroom, maar in feite waren ze totale bedriegers en totale huichelaars. Eerlijke mensen houden van de waarheid. Wanneer ze in de aanwezigheid van God zijn, denken ze nergens anders aan dan het nastreven van de waarheid, het begrijpen van Gods wil en het bereid zijn God tevreden te stellen – ze hebben geen andere wensen dan deze. Ze koesteren niet allerlei soorten sluwe plannen en hebben niet al die talloze egoïstische en verachtelijke ideeën. Ze hebben zuivere harten. Bij alles overpeinzen ze slechts deze ene gedachte: “Hoe kan ik God tevreden stellen? Wat is Gods ware wil?” Als ze deze dingen niet begrijpen, bidden ze continu en overpeinzen ze deze totdat ze eruit zijn. Zulke mensen zijn eerlijke mensen. Eerlijke mensen vragen in hun gebeden voor God om niets anders dan de waarheid. Als ze in hun gebeden de waarheid niet zoeken of Gods wil begrijpen, voelen ze dat ze niets te zeggen hebben, ze voelen dat het zinloos en leeg is om voor iets anders dan deze dingen te bidden. Ze zijn niet bereid valse dingen te zeggen. Bedrieglijke mensen zijn niet zo. Ze scheppen altijd op ten overstaan van God, spreken over hun eigen redeneringen, stellen hun vaardigheden ten toon en pronken met hun prestaties. In feite is alles wat ze doen bedoeld om door anderen te worden gezien, zodat anderen hen goedkeuren, hen prijzen en naar hen luisteren. Al degenen die de waarheid niet nastreven, die de wil van God niet zoeken en proberen te begrijpen, en die niet dorsten naar de waarheid, zijn bedrieglijke, hypocriete mensen …

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

Vorige: 7. Wat is een bedrieglijke persoon? Waarom kunnen bedrieglijke mensen de redding niet verkrijgen?

Volgende: 9. Hoe moet men oefenen om een eerlijke persoon te worden en te zijn?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

2. Het doel en de betekenis van elk van de drie fasen van Gods werk

Het werk dat Jehova deed onder de Israëlieten, vestigde onder de mensheid Gods aardse plaats van oorsprong. Op deze heilige plaats was Hij ook aanwezig. Hij beperkte Zijn werk tot het volk van Israël. Hij werkte aanvankelijk niet buiten Israël, maar Hij koos een volk dat Hij geschikt achtte om de reikwijdte van Zijn werk te beperken. Israël is de plaats waar God Adam en Eva schiep en uit het stof van die plaats formeerde Jehova de mens.

6. Hoe moet men de Bijbel benaderen en gebruiken op een manier die strookt met Gods wil? Wat is de inherente waarde van de Bijbel?

Gods toelichting op de essentie, de opbouw en de tekortkomingen van de Bijbel ontkent zeker het bestaan van de Bijbel niet, en het houdt ook geen veroordeling ervan in. Integendeel, het levert een redelijke en geschikte verklaring, herstelt het oorspronkelijke beeld van de Bijbel, en zet de misverstanden recht die de mensen hebben over de Bijbel, zodat alle mensen er een juiste kijk op hebben, deze niet meer vereren en niet langer verloren zijn. Ten onrechte hielden ze hun blind vertrouwen in de Bijbel voor geloof in en verering van God, en ze durven zelfs de ware achtergrond en de zwakke punten niet onder ogen te zien.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek