Zie je wel de echte waarheid achter het Zhaoyuan-incident in Shandong?

16 mei 2019

He Hongchang (Directeur van het centrum voor hersenspoeling): Je weet vast wel dat de overheid flink heeft geïnvesteerd om jullie te redden, door educatieve cursussen op te zetten speciaal voor christenen als jullie. Je moet echt blij zijn dat je deze kans krijgt. Als je ijverig studeert, ben je hier zo weg. Dat snap je vast wel, je bent een verstandige man. Je bereikt er niets mee als je God volgt in een wereld waarin de Communistische Partij de leiding heeft. De Communistische Partij is een revolutionaire atheïstische partij. Ze kunnen het bestaan van God en de verschijning en het werk van God niet toestaan. Iedereen weet dat de Communistische Partij het christendom en katholicisme al heel snel tot sektes uitriep en het christelijke geschrift, de Bijbel, tot sekteboek. De Kerk van Almachtige God van jullie beweert dat de Heer Jezus is teruggekomen als Almachtige God en in China is verschenen om het oordeel van de laatste dagen uit te voeren. Dit wordt niet getolereerd. Is het niet heel natuurlijk dat de overheid dit onderdrukt en verbiedt? Als Jezus vandaag geboren zou worden en in China zou werken, dan zouden we des te meer reden hebben om Hem te kruisigen, nee, neer te schieten, wel tien of zelfs honderd keer. Daar had je nog niet over nagedacht, of wel? De Chinese overheid onderdrukt nu al jaren christelijke huiskerken en valt die aan. Het doel is altijd geweest om van China een atheïstische regio te maken, zodat de Communistische Partij voor altijd aan de macht blijft. Kijk eens naar de propaganda rond het Zhaoyuan-incident in Shandong op 28 mei. Dit moet iedereen weten: de overheid staat De Kerk van Almachtige God niet toe, en alle huiskerken zijn verboden. Veel mensen vonden het Zhaoyuan-incident verdacht, en ze vermoedden dat de Communistische Partij het brein achter de zaak was. De CCP wentelde de schuld in deze brute moordzaak af op De Kerk van Almachtige God. Zo konden ze steun vergaren van het volk om De kerk te onderdrukken. De Chinese rechtbank sprak z'n oordeel uit in een openbare zitting en de pers verspreidde dit over heel China. Dit is het beste bewijs dat de Communistische Partij heeft om jullie schuldig te verklaren. Ik geloof dat deze overheidsmaatregel zeker effect zal hebben. Zhang Mingdao, hoe denk jij dat het Zhaoyuan-incident is verlopen? Had jij misschien ook achterdocht?

Zhang Mingdao (Een christen): Het Zhaoyuan-incident in Shandong, een grote hoax, bracht heel wat beroering teweeg. Maar hoeveel mensen denkt u dat er echt vertrouwen op nieuws van de Chinese communistische media, of het eens zijn met hun rechterlijke uitspraken? Iedereen die weet hoe de CCP is, weet heel goed dat we in een dictatuur leven, en dat we geen onafhankelijke rechtspraak en geen persvrijheid hebben. Hier in China houdt de overheid deze instanties in de gaten. Ze zijn niets meer dan een spreekbuis en een instrument van deze dictatuur. Dit is een alom bekend feit. Het Zhaoyuan-incident in Shandong kan mensen misschien even voor de gek houden, maar wat denkt u dat er gebeurt als de waarheid boven tafel komt? Ik heb de rechtszitting van het Zhaoyuan-incident gezien en dat was één grote aaneenrijging van tegenstrijdigheden. De woorden van de verdachten waren, en ik citeer: “Ik heb nooit contact gehad met De Kerk van Almachtige God.” “Alleen Zhang Fan en ik vertegenwoordigen de echte Kerk van Almachtige God.” “De staat pakt alleen Almachtige God aan waar Zhao Weishan in geloofde, niet Almachtige God wie wij in geloven.” Uit hun woorden blijkt overduidelijk dat ze niet bij De Kerk van Almachtige God horen. Ze hebben absoluut geen relatie met De Kerk van Almachtige God. Waarom spelen Chinese communistische rechters doof en stom en oordelen ze niet op basis van feiten? Waarom gaan ze zo schaamteloos in tegen getuigenissen van verdachten, liegen ze opzettelijk, verdraaien ze de waarheid en blijven ze volhouden dat de verdachten leden waren van De Kerk van Almachtige God? Waarom ziet niemand dat de Chinese overheid met bewijsmateriaal knoeit in het nadeel van De Kerk van Almachtige God en zo inspeelt op de publieke opinie zodat men de kerk wil vervolgen? Wordt de wet hierdoor niet met voeten getreden? Zitten jullie niet keihard te liegen? In welke wereld zouden mensen dit niet verdacht vinden?

He Hongchang: Jij zegt dat het opzettelijk gebruiken door de overheid van het Zhaoyuan-incident om De Kerk van Almachtige God in de val te laten lopen als doel had om de publieke opinie mee te krijgen en zo de kerk te kunnen onderdrukken. Je hebt helemaal gelijk. Als de Communistische Partij religieuze organisaties en rebellerende minderheden wil onderdrukken, moeten ze eerst publieke opinie creëren. Zo gaat het Chinese volk geloven dat de Communistische Partij altijd integer handelt. Als we dat niet doen, bereiken we niets. Kun je zeggen dat de partij het Zhaoyuan-incident niet had moeten verzinnen? Ik vond het absoluut noodzakelijk. Vanaf het allereerste begin heeft de partij al het mogelijke gedaan om zijn doel te bereiken. Dat is het briljante van de Communistische Partij. Hoe achterdochtig mensen ook worden, het maakt niets uit. Zo is het leven, toch?

Zhang Mingdao: Directeur He, u zei dat de Communistische Partij altijd al het mogelijke heeft gedaan om z'n doelen te bereiken. Ik heb dit met eigen ogen gezien. In het begin, toen de overheid besloot het Tiananmenprotest en de “opstanden” in Xinjiang en Tibet te onderdrukken, werden er leugens en valse aanklachten verzonnen om ze in de val te laten lopen en werden er geruchten verspreid om ze zwart te maken. Daarna volgde er een gewelddadige onderdrukking. Zo gaat de Communistische Partij om met protesten. Ik vind het totaal niet verrassend dat ze het Zhaoyuan-incident zouden verzinnen om zo De Kerk van Almachtige God te onderdrukken. Maar zullen al die jaren van onderdrukking, arrestaties en vervolging van de leden er echt toe leiden dat De Kerk van Almachtige God verdwijnt? Lang geleden overtraden de Joden de rechtvaardige gezindheid van God door de Heer Jezus te kruisigen en werden ze door God vervloekt en tweeduizend jaar lang aan onderwerping blootgesteld. Omdat ze zo zich zo nadrukkelijk verzetten tegen God en de christenen op wrede wijze vervolgden, werd het Romeinse Rijk verwoest door plagen van God. Dit zijn feiten. Weten jullie dit dan niet? Hoe kunnen de Chinese communisten, die Gods werk in de laatste dagen zo afwijzen en veroordelen, nu immuun zijn voor de straf van God? Almachtige God zegt: “Wij vertrouwen dat geen enkel land of machthebber in de weg kan staan van wat God wil bereiken.  Zij die Gods werk dwarsbomen, zich tegen het woord van God verzetten, het plan van God verstoren of bemoeilijken zullen uiteindelijk door God worden gestraft. Wie het werk van God tart zal naar de hel worden gestuurd; elk land dat het werk van God tart zal worden vernietigd; elke natie die opstaat om zich tegen het werk van God te keren zal van de aardbodem worden weggevaagd, en zal niet meer bestaan.” uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

 

uit het filmscenario van ‘Het manifest van het communisme’

 

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Innerlijke stem van de christenen: Geven mensen die in God geloven echt niet om hun familie?

De CCP zet vele gelovigen in God gevangen en doodt ze zelfs, wat hun families kapotmaakt, maar ze geeft de schuld aan de slachtoffers en zegt dat ze schuldig zijn door hun geloof in God. Als dat geen verdraaien van feiten is! De overheid van China is verachtelijk en wreed. Degenen die in God geloven, verdragen liever de vervolging door de overheid en prediken het evangelie om anderen te redden. Het is zo bewonderingswaardig. Dit zijn zulke deugdzame mensen!

De ware motieven achter de laster en veroordeling van De Kerk van Almachtige God door de CCP

De CCP is vooral bang voor de waarheid uitgedrukt door Almachtige God omdat de CCP weet dat alle volgelingen van Almachtige God Hem accepteerden na het zorgvuldig lezen van het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. De CCP leidt de aandacht van mensen af door te zeggen dat De Kerk van Almachtige God eigenlijk was gesticht door mensen om bewust de verschijning van Almachtige God Christus van de laatste dagen te verbergen zodat mensen hun aandacht richten op deze persoon. De overheid doet dit om mensen ervan te weerhouden in God te geloven en Hem te volgen. Dat is de werkelijke bedoeling.

Wat is een goede religie en wat is een boosaardige sekte?

Dus wat is een sekte? Je zou kunnen zeggen: alles wat tegen God ingaat, alles wat zich verzet tegen door God uitgedrukt waarheden, alles wat Gods werk ontkent, afwijst of veroordeelt en mensen de duisternis in leidt en ver van God af brengt, ze boosaardig maakt omdat ze tot kwaad vervallen waardoor God Zijn toorn laat spreken. Dit soort slechte dingen horen bij een sekte.

Geef een reactie