De ware motieven achter de afwijzing en veroordeling van Christus door de CCP

16 mei 2019

Zheng Weiguo (Minister van een gemeentelijk departement van de centrale afdeling voor het eenheidsfront van de partij): Je beweert dat zowel Jezus als Almachtige God Christus zijn. De ene is de eerste en de andere is de laatste Christus. Onze CCP is het hier niet mee eens. Volgens de Internationale is er nooit een redder van de wereld geweest. Je bent getuige van de komst van Christus de Verlosser. Hoe kan de CCP je niet veroordelen? We zijn van mening dat de Jezus waar christenen in geloven, een gewone man was. Hij werd zelfs aan het kruis genageld en het jodendom accepteerde Hem niet als Christus. Is dat niet zo? De geïncarneerde Almachtige God in de laatste dagen waarvan je getuigd, is ook een gewoon persoon. In de documenten van de CCP staat: Hij heeft een voor- en een achternaam. Dat is ook een feit. Waarom getuig je dat deze gewone persoon Christus en de verschijning van God is? Hmm. Het is ongelofelijk! Hoe je de waarheid die is uitgedrukt, en het werk van het oordeel in de laatste dagen dat is gedaan door Almachtige God, ook getuigd, onze CCP zal niet erkennen dat deze persoon God is. Je gelooft net als de christenen, katholieken en oosters-orthodoxen die in Jezus geloven, dat een gewone man God zou zijn. Is dat niet pure onwetendheid? Wat zijn God en de verschijning en het werk van God precies? Betekent het dat louter de uitdrukking van de waarheid en het uitvoeren van het werk van God de verschijning zijn van de ware God? Dat zullen we nooit accepteren. Als God werkelijk wonderen kan verrichten, zoals het vernietigen van de CCP-regering en een ieder die zich tegen Hem verzet, dan zouden we Hem erkennen als de ware God. Als God aan de hemel verschijnt en dondert zoals bij onweer waar het hele menselijke ras bang van wordt, dan zou dat de verschijning van God zijn. Dan zou de CCP Hem erkennen. Zo niet, dan zal de CCP nooit erkennen dat God bestaat.  

Zheng Yi (Een Christen): Pa, ik begrijp niet waarom de CCP altijd vijandig is naar God en Hem altijd ontkent. Waarom haat ze in het bijzonder de geïncarneerde Christus? Waarom omschrijft de CCP de Heer Jezus en Almachtige God als een gewoon persoon en ontkent ze de goddelijke essentie van Christus? Communisten zijn allemaal atheïsten. Jullie geloven niet in God. Hoe kunnen jullie weten wat het mysterie achter de incarnatie van God is? Was de verschijning van de Heer Jezus niet een man toen Hij vlees werd? Met slechts een woord kon Hij de doden laten herrijzen en de wind en de golven kalmeren. Hij voedde vijfduizend mensen met vijf broden en twee vissen. Was dat niet de kracht en het gezag van God? Kan een mens zulke wonderen verrichten zonder de Geest van God? Toen de Heer Jezus werd gekruisigd, was het de wens van God om de mens te verlossen door kruisiging. Toen de Heer Jezus uit de dood opstond en opsteeg naar de hemel, was dat de almacht van God. Pa, u erkent de man die waarheid kon uitdrukken en Gods werk kon doen, niet als Christus en God Zelf. Dus wie anders dan de geïncarneerde Christus zou in staat zijn de waarheid uit te drukken en Gods werk uit te voeren? Of mensen het nou geloven of niet, God is vlees geworden en heeft de waarheid uitgedrukt voor de redding van de mensheid. Alleen zij die een hekel hebben aan de waarheid, zouden Christus ontkennen en zich tegen Hem verzetten. Iedereen die van de waarheid houdt, kan Gods werk aanvaarden en eraan gehoorzamen. Tijdens het werk van de Heer Jezus verzetten de leiders van het jodendom zich sterk tegen de geïncarneerde Heer Jezus. Ook het jodendom verwierp de Heer Jezus. Maar het feit van de verlossing van de mens door de Heer Jezus verspreidde zich. Mensen over de hele wereld geloven in de Heer Jezus. Overal staan christelijke kerken. Vandaag de dag geloven meer dan twee miljard mensen in de Heer Jezus. Dat is voldoende om te bewijzen dat de Heer Jezus Christus en de Verlosser is. Ontkennen heeft geen zin. In de laatste dagen drukte de geïncarneerde Almachtige God alle waarheden uit voor de reiniging en redding van de mensheid en begon met het werk van het oordeel in het huis van God. Tijdens Zijn werk werd Hij onderworpen aan het verzet en de veroordeling van de CCP en de antichristelijke krachten van de religieuze gemeenschap. Maar in slechts twintig jaar heeft het evangelie van koninkrijk van Almachtige God China overspoeld. Almachtige God heeft een groep overwinnaars gecreëerd, de eerstelingen, hier op het vasteland van China. Nu staan het woord uitgedrukt door Almachtige God en vele films en video's geproduceerd door De Kerk van Almachtige God online. Steeds meer mensen bestuderen het werk van Almachtige God in de laatste dagen. Denkt u dat een gewoon mens dat zou kunnen doen, pa? Dit kon alleen gebeuren door de begeleiding van het werk van de Heilige Geest. Pa, wie in de wereld kunt u noemen die de waarheid kan uitdrukken en werk kan verrichten dat de mensheid kan overwinnen en redden? Wiens werk kan het volledige menselijke ras bereiken? Behalve de geïncarneerde Christus is er niemand die dit werk kan verrichten. Dit stelt ons in staat om de kracht en het gezag van Gods woord te zien, de almachtige wijsheid en prachtige daden van God. Almachtige God is de verschijning van de geïncarneerde God, Christus van de laatste dagen. Dat is helemaal waar. Pa, gelooft u al deze feiten niet?

Zheng Yi (Een Christen): Pa, God is vlees geworden om de waarheid uit te drukken en Zijn eigen werk te verrichten. Het kan niet worden veranderd door de wil van de mens. Of u de incarnatie van God erkent of verwerpt, Gods werk kan niet worden gestopt. Almachtige God zegt: “Het werk van God is als machtige, aanzwellende golven. Niemand kan Hem tegenhouden en niemand kan Zijn voetstappen stoppen. Alleen zij die zorgvuldig naar Zijn woorden luisteren, en die naar Hem zoeken en dorsten, kunnen Zijn voetstappen volgen en Zijn belofte ontvangen. Zij die dat niet doen zullen worden onderworpen aan overweldigende rampspoed en welverdiende straf.” uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ Pa, het werk van het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen eindigt binnenkort. De catastrofe is ophanden. Zij die God ontkennen en zich tegen Hem verzetten, zullen worden vernietigd. Op dat moment is het zinloos om Almachtige God alsnog te erkennen. Dan is het te laat. Alleen zij die gereinigd en vervolmaakt zijn door het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen te ontvangen, kunnen de catastrofe overleven en Gods koninkrijk binnengaan. Pa, u bent een intelligent man. Na het horen van deze woorden hoop ik dat u deze feiten begrijpt!

uit het filmscenario van ‘Rode heropvoeding vanuit huis’

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

De ware motieven achter de laster en veroordeling van De Kerk van Almachtige God door de CCP

De CCP is vooral bang voor de waarheid uitgedrukt door Almachtige God omdat de CCP weet dat alle volgelingen van Almachtige God Hem accepteerden na het zorgvuldig lezen van het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. De CCP leidt de aandacht van mensen af door te zeggen dat De Kerk van Almachtige God eigenlijk was gesticht door mensen om bewust de verschijning van Almachtige God Christus van de laatste dagen te verbergen zodat mensen hun aandacht richten op deze persoon. De overheid doet dit om mensen ervan te weerhouden in God te geloven en Hem te volgen. Dat is de werkelijke bedoeling.

Zie je wel de echte waarheid achter het Zhaoyuan-incident in Shandong?

Het Zhaoyuan-incident in Shandong, een grote hoax, bracht heel wat beroering teweeg. Maar hoeveel mensen denkt u dat er echt vertrouwen op nieuws van de Chinese communistische media, of het eens zijn met hun rechterlijke uitspraken? Iedereen die weet hoe de CCP is, weet heel goed dat we in een dictatuur leven, en dat we geen onafhankelijke rechtspraak en geen persvrijheid hebben. Hier in China houdt de overheid deze instanties in de gaten. Ze zijn niets meer dan een spreekbuis en een instrument van deze dictatuur. Dit is een alom bekend feit.

Wat is een goede religie en wat is een boosaardige sekte?

Dus wat is een sekte? Je zou kunnen zeggen: alles wat tegen God ingaat, alles wat zich verzet tegen door God uitgedrukt waarheden, alles wat Gods werk ontkent, afwijst of veroordeelt en mensen de duisternis in leidt en ver van God af brengt, ze boosaardig maakt omdat ze tot kwaad vervallen waardoor God Zijn toorn laat spreken. Dit soort slechte dingen horen bij een sekte.

Innerlijke stem van de christenen: Geven mensen die in God geloven echt niet om hun familie?

De CCP zet vele gelovigen in God gevangen en doodt ze zelfs, wat hun families kapotmaakt, maar ze geeft de schuld aan de slachtoffers en zegt dat ze schuldig zijn door hun geloof in God. Als dat geen verdraaien van feiten is! De overheid van China is verachtelijk en wreed. Degenen die in God geloven, verdragen liever de vervolging door de overheid en prediken het evangelie om anderen te redden. Het is zo bewonderingswaardig. Dit zijn zulke deugdzame mensen!

Geef een reactie