De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Klassieke woorden van Almachtige God over het evangelie van het Koninkrijk

(selecties)

1Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging
2Gods huidige werk kennen
3De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig
4Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God
5De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk gebracht
6God beschikt over het lot van de gehele mensheid
7God is de bron van het leven van de mens
8De mens kan alleen gered worden onder het management van God
9De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid
10De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’
11Als je het spirituele lichaam van Jezus ziet, heeft God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt
12Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God
13Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren
14Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken
15Ben jij een ware gelovige van God?
16Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid
17Weet je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht
18Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven
19Voor je bestemming moet een toereikend aantal goede daden voorbereiden
20Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt?
21Alleen zij die het huidige werk van God kennen kunnen God dienen
22Ken het nieuwste werk van God en treed in het voetspoor van God
23Het werk in het Tijdperk van de Wet
24Het ware verhaal achter het werk in het Tijdperk van Verlossing
25Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God
26Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen
27Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen?
28De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie
29Het verschil tussen de bediening van de vleesgeworden God en de plicht van de mens
30Gods werk en het werk van de mens
31God is de Heer van heel de schepping
32Bestaat de Drie-eenheid?
33Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God gebruikt worden