De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Klassieke woorden van Almachtige God over het evangelie van het Koninkrijk (Selecties)

Deel één

Selecties van klassieke woorden van God over het evangelie van het koninkrijk

1Het verschil tussen de bediening van vleesgeworden God en de plicht van de mens
2Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God
3De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid
4Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging
5God beschikt over het lot van de gehele mensheid
6God is de bron van het leven van de mens
7De mens kan alleen gered worden onder Gods management
8De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid
9De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’
10Als je het spirituele lichaam van Jezus ziet, heeft God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt
11Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God
12Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren
13Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken
14Ben jij iemand die waarlijk in God gelooft?
15Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid
16Weet je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht
17Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven
18Bereid voldoende goede daden voor voor je bestemming
19Gods huidige werk kennen
20Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt?
21Alleen zij die het huidige werk van God kennen kunnen God dienen
22Ken het nieuwste werk van God en treed in het voetspoor van God
23Het werk in het Tijdperk van de Wet
24Het ware verhaal achter het werk van het Tijdperk van Verlossing
25Het mysterie van de vleeswording (4)
26Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God
27Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen
28Hoe kan een mens die God in zijn opvattingen heeft afgebakend de openbaring van God ontvangen?
29De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig
30De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie
31Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God gebruikt worden
32Gods werk en het werk van de mens
33God is de Heer van heel de schepping
34Bestaat de Drie-eenheid?

Deel twee

Geselecteerde passages van klassieke woorden van God over het evangelie van het koninkrijk