We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Klassieke woorden van Almachtige God over het evangelie van het Koninkrijk

(selecties)

1De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk gebracht
2Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging
3God beschikt over het lot van de gehele mensheid
4God is de bron van het leven van de mens
5De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid
6De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’
7Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren
8Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken
9Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid
10Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven
11Voor je bestemming moet je zorgen voor een toereikend aantal goede daden
12Alleen zij die het huidige werk van God kennen kunnen God dienen
13De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig
14Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God
15De mens kan alleen gered worden onder het management van God
16Gods huidige werk kennen
17Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt?
18Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen
19Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen?
20Als je het spirituele lichaam van Jezus ziet, heeft God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt
21Weet je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht
22Zij die onverenigbaar zijn met Christus zijn zeker tegenstanders van God
23Ben jij een ware gelovige van God?
24Het ware verhaal achter het werk in het Tijdperk van Verlossing
25Het verschil tussen de bediening van de vleesgeworden God en de plicht van de mens
26God is de Heer van heel de schepping
27Het werk in het Tijdperk van de Wet