De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Klassieke woorden van Almachtige God over het evangelie van het Koninkrijk

(selecties)

1Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God
2Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging
3God beschikt over het lot van de gehele mensheid
4De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid
5De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’
6Als je het spirituele lichaam van Jezus ziet, heeft God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt
7Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God
8Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren
9Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven
10Voor je bestemming moet je een toereikend aantal goede daden voorbereiden
11Gods huidige werk kennen
12Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen
13De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig
14De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie
15Het verschil tussen de bediening van de vleesgeworden God en de plicht van de mens
16Gods werk en het werk van de mens
17God is de Heer van heel de schepping
18De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk gebracht
19God is de bron van het leven van de mens
20De mens kan alleen gered worden onder het management van God
21Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken
22Ben jij een ware gelovige van God?
23Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid
24Weet je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht
25Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt?
26Alleen zij die het huidige werk van God kennen kunnen God dienen
27Ken het nieuwste werk van God en treed in het voetspoor van God
28Het werk in het Tijdperk van de Wet
29Het ware verhaal achter het werk in het Tijdperk van Verlossing
30Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God
31Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen?
32Bestaat de Drie-eenheid?
33Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God gebruikt worden