Innerlijke stem van de christenen: Geven mensen die in God geloven echt niet om hun familie?

Mu Xinping (De echtgenote van de minister van een gemeentelijk departement van de centrale afdeling voor het eenheidsfront van de partij): Xiaoyi, Xiaorui, er is iets waar ik met jullie over wil praten. Ik ben het ermee …

2019-05-16 11:08:43

Hoe moet het christendom worden begrepen?

Zheng Weiguo (Minister van een gemeentelijk departement van de centrale afdeling voor het eenheidsfront van de partij): Ik heb jaren voor het Verenigd Front gewerkt en veel religies bestudeerd. Christenen, katholieken, o…

2019-05-16 11:14:34

De ware motieven achter de afwijzing en veroordeling van Christus door de CCP

Zheng Weiguo (Minister van een gemeentelijk departement van de centrale afdeling voor het eenheidsfront van de partij): Je beweert dat zowel Jezus als Almachtige God Christus zijn. De ene is de eerste en de andere is de …

2019-05-16 11:17:14

Wat is een goede religie en wat is een boosaardige sekte?

Pan Long (Adjunct-directeur van het centrum voor hersenspoeling): Dit was een educatieve film over sektes. De centrale overheid heeft ons een definitie gegeven en noemt vijf belangrijke kenmerken. Het is echter wel een u…

2019-05-16 11:25:03

Wat voor complot zat er achter het proces van de CCP betreffende de zaak-Zhaoyuan van 28 Mei?

Zheng Weiguo: (Minister van een gemeentelijk departement van de centrale afdeling voor het eenheidsfront van de partij): De CCP onderdrukt De Kerk van Almachtige God, maar jullie denken dat het allemaal verzonnen aanklac…

2019-05-16 11:56:44

Zie je wel de echte waarheid achter het Zhaoyuan-incident in Shandong?

He Hongchang (Directeur van het centrum voor hersenspoeling): Je weet vast wel dat de overheid flink heeft geïnvesteerd om jullie te redden, door educatieve cursussen op te zetten speciaal voor christenen als jullie. Je …

2019-05-16 12:17:04

De waarheid over het religieuze beleid van de CCP, verscholen achter de grondwet

Ma Jinlong (Kapitein van het Nationale Veiligheidsteam): Han Lu, je krijgt een kans om in een beter daglicht te komen. Vertel ons wie je leiders zijn en waar het geld van je kerk wordt verborgen. Dan zullen we je niet te…

2019-05-16 14:20:46

Waarom dwingt de Chinese Communistische Partij christenen om lid te worden van de Drie-Zelf Kerk?

Hou Xiangke (Chef van het Bureau voor Openbare Veiligheid): Han Lu … Je weet vast dat de Communistische Partij een atheïstische partij is die begon vanuit de revolutie. De Communistische Partij staat bijzonder vijandig t…

2019-05-16 14:25:22

De ware motieven achter de laster en veroordeling van De Kerk van Almachtige God door de CCP

Zheng Weiguo (Minister van een gemeentelijk departement van de centrale afdeling voor het eenheidsfront van de partij): We moeten het weer over jullie geloof hebben. Weet je zeker dat je weet wie in werkelijkheid De Kerk…

2019-05-16 14:29:59

Waar komt Bliksem uit het oosten vandaan?

We leven nu in de laatste dagen, de profetieën over de wederkomst van de Heer zijn in principe vervuld en duizenden vrome gelovigen hopen vurig op de wederkomst van de Heer Jezus. Tegelijkertijd verkondigt Bliksem uit he…

2019-05-16 15:38:34

Waarom rukt Bliksem uit het oosten onstuitbaar op?

De Heer Jezus sprak: “Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de ​Mensenzoon​ komen” (Matteüs 24:27). Sinds Bliksem uit het oosten – Almachtige God, Christus van de laatste…

2019-05-16 15:53:56

Geloof hechten aan geruchten betekent Gods redding van de laatste dagen verliezen

Veel broeders en zusters zijn niet in staat aandachtig te luisteren wanneer ze iemand horen praten over het evangelie van de laatste dagen van Almachtige God en durven niet te accepteren wat er wordt gepredikt omdat ze b…

2019-05-16 16:07:13

Waarom veroordeelt en weerstaat de religieuze wereld Gods nieuwe werk altijd zo verwoed?

De twee keren dat God vlees is geworden om op aarde te wandelen en het reddingswerk voor de mensheid te verrichten, werd Hij geconfronteerd met de heftigste weerstand, veroordeling en verwoede vervolging van de leiders i…

2019-05-16 16:27:22

Innerlijke stem van de christenen: Geven mensen die in God geloven echt niet om hun familie?

Mu Xinping (De echtgenote van de minister van een gemeentelijk departement van de centrale afdeling voor het eenheidsfront van de partij): Xiaoyi, Xiaorui, er is iets waar ik met jullie over wil praten. Ik ben het ermee …

2019-05-16 11:08:43

Hoe moet het christendom worden begrepen?

Zheng Weiguo (Minister van een gemeentelijk departement van de centrale afdeling voor het eenheidsfront van de partij): Ik heb jaren voor het Verenigd Front gewerkt en veel religies bestudeerd. Christenen, katholieken, o…

2019-05-16 11:14:34

De ware motieven achter de afwijzing en veroordeling van Christus door de CCP

Zheng Weiguo (Minister van een gemeentelijk departement van de centrale afdeling voor het eenheidsfront van de partij): Je beweert dat zowel Jezus als Almachtige God Christus zijn. De ene is de eerste en de andere is de …

2019-05-16 11:17:14

Wat is een goede religie en wat is een boosaardige sekte?

Pan Long (Adjunct-directeur van het centrum voor hersenspoeling): Dit was een educatieve film over sektes. De centrale overheid heeft ons een definitie gegeven en noemt vijf belangrijke kenmerken. Het is echter wel een u…

2019-05-16 11:25:03

Wat voor complot zat er achter het proces van de CCP betreffende de zaak-Zhaoyuan van 28 Mei?

Zheng Weiguo: (Minister van een gemeentelijk departement van de centrale afdeling voor het eenheidsfront van de partij): De CCP onderdrukt De Kerk van Almachtige God, maar jullie denken dat het allemaal verzonnen aanklac…

2019-05-16 11:56:44

Zie je wel de echte waarheid achter het Zhaoyuan-incident in Shandong?

He Hongchang (Directeur van het centrum voor hersenspoeling): Je weet vast wel dat de overheid flink heeft geïnvesteerd om jullie te redden, door educatieve cursussen op te zetten speciaal voor christenen als jullie. Je …

2019-05-16 12:17:04

De waarheid over het religieuze beleid van de CCP, verscholen achter de grondwet

Ma Jinlong (Kapitein van het Nationale Veiligheidsteam): Han Lu, je krijgt een kans om in een beter daglicht te komen. Vertel ons wie je leiders zijn en waar het geld van je kerk wordt verborgen. Dan zullen we je niet te…

2019-05-16 14:20:46

Waarom dwingt de Chinese Communistische Partij christenen om lid te worden van de Drie-Zelf Kerk?

Hou Xiangke (Chef van het Bureau voor Openbare Veiligheid): Han Lu … Je weet vast dat de Communistische Partij een atheïstische partij is die begon vanuit de revolutie. De Communistische Partij staat bijzonder vijandig t…

2019-05-16 14:25:22

De ware motieven achter de laster en veroordeling van De Kerk van Almachtige God door de CCP

Zheng Weiguo (Minister van een gemeentelijk departement van de centrale afdeling voor het eenheidsfront van de partij): We moeten het weer over jullie geloof hebben. Weet je zeker dat je weet wie in werkelijkheid De Kerk…

2019-05-16 14:29:59

Waar komt Bliksem uit het oosten vandaan?

We leven nu in de laatste dagen, de profetieën over de wederkomst van de Heer zijn in principe vervuld en duizenden vrome gelovigen hopen vurig op de wederkomst van de Heer Jezus. Tegelijkertijd verkondigt Bliksem uit he…

2019-05-16 15:38:34

Waarom rukt Bliksem uit het oosten onstuitbaar op?

De Heer Jezus sprak: “Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de ​Mensenzoon​ komen” (Matteüs 24:27). Sinds Bliksem uit het oosten – Almachtige God, Christus van de laatste…

2019-05-16 15:53:56

Geloof hechten aan geruchten betekent Gods redding van de laatste dagen verliezen

Veel broeders en zusters zijn niet in staat aandachtig te luisteren wanneer ze iemand horen praten over het evangelie van de laatste dagen van Almachtige God en durven niet te accepteren wat er wordt gepredikt omdat ze b…

2019-05-16 16:07:13

Waarom veroordeelt en weerstaat de religieuze wereld Gods nieuwe werk altijd zo verwoed?

De twee keren dat God vlees is geworden om op aarde te wandelen en het reddingswerk voor de mensheid te verrichten, werd Hij geconfronteerd met de heftigste weerstand, veroordeling en verwoede vervolging van de leiders i…

2019-05-16 16:27:22