De weg naar zuivering

 Door Allie, Verenigde Staten Ik ben gedoopt in naam van de Heer Jezus in 1990 en in 1998 werd ik medewerkster in de kerk. Dankzij het werk en de l…

Gods naam is waarlijk mysterieus

Door Jack, Canada Almachtige God zegt: “In elk tijdperk verricht God nieuw werk en heeft Hij een nieuwe naam; hoe zou Hij in verschillende tijdperken…

Ik weet nu Gods nieuwe naam

Door Zhaoxin Ik geloofde in de Heer en woonde al bijeenkomsten bij met mijn ouders toen ik klein was, dus ik ging na de middelbare school naar een …

Het mysterie van Gods namen

Door Zhencheng, Verenigde Staten “Jehova, Jezus en de Messias vertegenwoordigen allemaal de Geest van God, maar vertegenwoordigen slechts de tijdpe…

In de voetsporen van het Lam treden

Door Lizhong, China “Aangezien de mens in God gelooft, moet hij de voetstappen van God nauwgezet volgen, stap voor stap; hij dient ‘het Lam te volgen…

Ik ben herenigd met de Heer

  Door Lilan, Zuid-Korea Almachtige God zegt: “Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waar…