Het mysterie van Gods namen

Door Zhencheng, Verenigde Staten “Jehova, Jezus en de Messias vertegenwoordigen allemaal de Geest van God, maar vertegenwoordigen slechts de tijdperke…

In de voetsporen van het Lam treden

Door Lizhong, China “Aangezien de mens in God gelooft, moet hij de voetstappen van God nauwgezet volgen, stap voor stap; hij dient ‘het Lam te volgen …

Ik ben herenigd met de Heer

  Door Lilan, Zuid-Korea Almachtige God zegt: “Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarhe…

Waar zal Jezus bij Zijn wederkomst verschijnen en Zijn werk verrichten? (Deel 1)

De Heer Jezus profeteerde dat Hij zou terugkeren in de laatste dagen en waar Hij zal verschijnen en Zijn werk verrichten is een onderwerp geworden dat broeders en zusters erg bezighoudt. Op grond van het boek Zacharia geloven veel broeders en zusters dat de Heer in de laatste dagen zal terugkeren in Israël om te verschijnen en te werken. Als ze horen dat de Heer in de laatste dagen in China is verschenen en Zijn werk verricht, kunnen ze dat niet helemaal accepteren. Dit was iets wat zuster Wen Jin niet duidelijk was, maar na een periode van onderzoek begon ze de betekenis achter het verschijnen en het werken van God in China te begrijpen en verwierf ze enige kennis over de almacht en wijsheid van God. Wil je de terugkeer van de Heer verwelkomen en de betekenis van het verschi

Een ander soort redding

Vroeger was ik een gewone gelovige in de charismatische christelijke kerk en sinds ik in de Heer ging geloven, heb ik geen enkele dienst gemist. Vooral omdat ik wist dat de laatste dagen aangebroken waren en de profetieën in de Bijbel over de terugkeer van de Heer eigenlijk al vervuld waren. De Heer zou spoedig terugkeren, dus woonde ik diensten nog enthousiaster bij om de kans niet te missen om de Heer te ontmoeten, want ik keek reikhalzend uit naar Zijn terugkeer.

Meldingen op YouTube hebben me herenigd met de Heer

In het leven kunnen toevallige gebeurtenissen soms onvoorziene gevolgen hebben. Een paar maanden geleden is mij iets onverwachts en geweldigs overkomen: meldingen op YouTube hebben me herenigd met de Heer.

Het woord van God leidt me tussen de valstrikken door

Bladerend door het artikel van Gods woorden: ‘Weet je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht’, komt er onwillekeurig een ervaring van twee jaar geleden bij me naar boven, een ervaring waarbij ik mij bevrijdde van de dwingende invloed die de geruchten op me hadden en terugkeerde voor God.

Ontsnapping uit de geruchtenvalstrik

Ik was legerofficier toen een Koreaanse voorganger me op een dag in 1999 het evangelie van de Heer Jezus predikte. Vanwege mijn oprechte streven stond ik al snel in het middelpunt van de opleiding van de voorganger en werd ik zijn belangrijkste assistent. In de zomer van 2000 kwam de voorganger voor een korte zendingsreis naar Yunnan vergezeld van meer dan een tiental studenten van de theologische opleiding van de Koreaanse Evangeliekerk. Onverwacht alarmeerde dit de CCP-overheid.

Een ander soort liefde

In 2011 kreeg ik bij toeval de kans om uit China naar Brazilië te komen. Toen ik net was aangekomen, werd ik overspoeld met frisse, nieuwe ervaringen en was ik vervuld van nieuwsgierigheid, en ik had een goed gevoel over de toekomst. Maar na verloop van tijd werd dat frisse, nieuwe gevoel al snel vervangen door eenzaamheid en verdriet omdat ik in een onbekend land ver weg zat. Dagelijks ging ik helemaal alleen naar huis en at ik in mijn eentje, en dag in, dag uit staarde ik naar de muren om me heen zonder zelfs maar iemand te hebben om mee te praten. Ik voelde me heel alleen en huilde vaak in het geheim. Net toen ik me wel heel verdrietig en hulpeloos voelde, bracht de Heer Jezus me met behulp van een vriend naar een bijeenkomst.

Zijn leden van de geestelijkheid door God benoemd? (deel 2)

Door het woord van Almachtige God met mijn broeders en zusters te communiceren, verwierf ik onderscheidingsvermogen met betrekking tot het foutieve idee dat ‘priesters, bisschoppen en de paus door God zijn benoemd’. Later, na een periode van studie van de woorden van Almachtige God, werd ik ervan overtuigd dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus was. Ik dankte God ervoor dat Hij me niet had verlaten waardoor me het geluk ten deel was gevallen persoonlijk de woorden die door God in de laatste dagen zijn uitgevaardigd te lezen en de voetstappen van het Lam bij te houden. God zij dank voor Zijn redding!

Zijn leden van de geestelijkheid door God benoemd? (deel 1)

Veel katholieken geloven dat leden van de geestelijkheid rechtstreeks door God worden benoemd. Ze denken dat wanneer ze zich aan hun priesters onderwerpen, ze zich in feite aan God onderwerpen. Ah-dong hield er ook deze overtuiging op na, maar na een periode van onderzoek en zoeken veranderde hij van mening …

Ik doorzag de leugens van de CCP en Gods liefde haalde me terug naar Hem

Om de tuin geleid door de leugens van de Chinese Communistische Partij staat hij het geloof van zijn vrouw in de weg. Maar door op zoek te gaan naar de waarheid is hij later in staat deze leugens te doorzien. Door gebeurtenissen in zijn eigen leven leert hij de liefde van God echt te ervaren. Vreugdevol aanvaardt hij het werk van God in de laatste dagen.

Hoe ik bijna een dwaze maagd werd

In de herfst van 2002 bracht zuster Zhao, die lid was van mijn denominatie, de Kerk van de Waarheid, haar nicht, zuster Wang, naar mijn huis om het grote nieuws van de komst van de Heer te vertellen. Na een paar dagen de woorden van Almachtige God te hebben gelezen en te hebben geluisterd naar de gedetailleerde communicatie van de zuster, begreep ik dat God, vanaf de schepping van de wereld tot op dit moment, drie werkfasen had uitgevoerd om de mensheid te redden. Andere waarheden die ik ook te weten kwam waren Gods aanname van een andere naam tijdens elke fase van Zijn werk, het belang van Gods naam in elk tijdperk, het mysterie van Gods incarnatie, enzovoorts. Deze waarheden waren enorme openbaringen voor me en ze waren een lust voor mijn oog. Ik dacht bij mezelf: Deze weg lijkt kristalhelder en Almachtige God is naar alle waarschijnlijkheid de wedergekeerde Heer Jezus. Ik kan dus maar beter deze kans aangrijpen en meer van de woorden van Almachtige God lezen. Voor ze vertrok liet zuster Wang een aantal boeken met Gods woorden voor me achter. Elke keer dat ik tijdens de dag wat tijd overhad, las ik Gods woorden. Hoe meer ik ze las, hoe liever ik ze las en hoe meer ik voelde dat ze de woorden van God waren. Na drie dagen begon ik me zorgen te maken. Ik dacht: Mijn zoon, die ook een gelovige is, en vele broeders en zusters in mijn kerk, weten nog steeds het grote nieuws niet. Ik kan maar beter opschieten en het hen vertellen.

Heeft God een specifiek geslacht? Ik ontdek een nieuwe interpretatie (deel 2)

God is Geest en bij Hem is er geen onderscheid naar geslacht. De reden waarom God verschillende geslachten aannam in Zijn twee incarnaties is gebaseerd op de behoeften van Zijn werk, en het is gedaan om de mensheid beter te kunnen redden. Of God nu incarneert als een man of een vrouw, het is altijd de fysieke realisatie van de Geest van God, het is Christus, en het werk dat Hij uitvoert is altijd het werk van God.