Ontsnappen aan de geruchtenmolen

Door William, Verenigde Staten In oktober 2016 verhuisde ik naar New York. Later werd ik in de naam van de Heer Jezus gedoopt in een Chinese kerk. Zo…

Een spirituele strijd thuis

Door Ruth, Verenigde Staten In augustus 2018 vertelde een vriendin me dat de Heer Jezus was teruggekeerd en dat Hij waarheden uitdrukte om het werk v…

Ik ben opgenomen tot voor God

Door Zhang Yue, Indonesië Toen ik 20 was, werd ik gedoopt en bekeerde ik me tot de Heer Jezus. De preken van de dominee over de liefde en de leringen…

Het licht van het oordeel

Door Enhui, Maleisië “God kijkt naar alle landen en beveelt alle dingen, en aanschouwt alle woorden en daden van de mens. Zijn management wordt in st…

Ik heb de geopende boekrol gezien

Door Jose, Spanje Toen ik de Heer aanvaardde, leerde ik door de Bijbel waar alles vandaan kwam en wat de bron van de verdorvenheid van de mens was. I…

Wie zijn de farizeeën van deze tijd?

Door Jingmo, Maleisië In mijn 22 jaar als christen was ik voornamelijk belast met de financiën van de kerk en de zondagsschool. In mei 2017 ontmoet…

Aan een zijden draad

Door Zhang Hui, China In 2005, niet lang nadat ik het werk van de laatste dagen van Almachtige God had aanvaard, deelde ik het evangelie met een broe…

De weg naar zuivering

Door Allie, Verenigde Staten Ik ben gedoopt in naam van de Heer Jezus in 1990 en in 1998 werd ik medewerkster in de kerk. Dankzij het werk en de leid…

Kan de Bijbel de Heer vertegenwoordigen?

Door Xiangwang, Maleisië Almachtige God zegt: “God Zelf is leven en de waarheid en Zijn leven en waarheid bestaan naast elkaar. Degenen die niet in s…

Gods naam is waarlijk mysterieus

Door Jack, Canada Almachtige God zegt: “In elk tijdperk verricht God nieuw werk en heeft Hij een nieuwe naam; hoe zou Hij in verschillende tijdperken…

Neem contact op via Messenger