Wie zijn de farizeeën van deze tijd?

Door Jingmo, Maleisië In mijn 22 jaar als christen was ik voornamelijk belast met de financiën van de kerk en de zondagsschool. In mei 2017 ontmoet…

Aan een zijden draad

Door Zhang Hui, China In 2005, niet lang nadat ik het werk van de laatste dagen van Almachtige God had aanvaard, deelde ik het evangelie met een broe…

De weg naar zuivering

Door Allie, Verenigde Staten Ik ben gedoopt in naam van de Heer Jezus in 1990 en in 1998 werd ik medewerkster in de kerk. Dankzij het werk en de leid…

Kan de Bijbel de Heer vertegenwoordigen?

Door Xiangwang, Maleisië Almachtige God zegt: “God Zelf is leven en de waarheid en Zijn leven en waarheid bestaan naast elkaar. Degenen die niet in s…

Gods naam is waarlijk mysterieus

Door Jack, Canada Almachtige God zegt: “In elk tijdperk verricht God nieuw werk en heeft Hij een nieuwe naam; hoe zou Hij in verschillende tijdperken…

Ik weet nu Gods nieuwe naam

Door Zhaoxin Ik geloofde in de Heer en woonde al bijeenkomsten bij met mijn ouders toen ik klein was, dus ik ging na de middelbare school naar een ch…

Het mysterie van Gods namen

Door Zhencheng, Verenigde Staten “Hoewel Jehova, Jezus, en de Messias allen mijn Geest vertegenwoordigen, duiden deze namen alleen de verschillende t…

Neem contact op via Messenger