De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

89 Uit liefde

Couplet 1

Uit liefde maakte God de mens en zorgde Hij voor hen,

stelde wetten op om het leven van de mens op aarde te leiden,

werd vlees, gaf Zijn leven om de mens te verlossen.

De redding aan het kruis verspreidde zich door de wereld.

Uit liefde zet God Zichzelf in voor de mens,

zonder enige klacht of spijt, sprenkelt Hij al Zijn liefde over de wereld,

werkt om de verdorvenen te leiden en redden.

Refrein

O God! Alles dat wordt getoond in uw werk,

alles dat wordt getoond in uw woorden is liefde.

Uw liefde is niet alleen gratie en genade,

maar meer nog, tuchtiging en oordeel.

O God! Uw oordeel en tuchtiging zijn de waarste liefde, de beste redding.

we prijzen uw heilige rechtvaardige liefde, en u verdient onze eeuwige lof.

Couplet 2

Uit liefde kwam God in het vlees,

in de laatste dagen naar het land van de grote rode draak.

Uit liefde, verdraagt God afwijzing, lastering, ontberingen en vervolging.

Uit liefde, leeft God nederig met de verdorven mens,

spreekt waarheid, brengt de weg van het eeuwige leven,

oordeelt de duivelse aard van de mens met Zijn woorden.

Uit liefde, beproeft, loutert, snoeit en behandelt God ons

om onze verdorvenheid te reinigen.

Refrein

O God! Alles dat wordt getoond in uw werk,

alles dat wordt getoond in uw woorden is liefde.

Uw liefde is niet alleen gratie en genade,

maar meer nog, tuchtiging en oordeel.

O God! Uw oordeel en tuchtiging zijn de waarste liefde, de beste redding.

we prijzen uw heilige rechtvaardige liefde, en u verdient onze eeuwige lof.

Brug

Uit liefde brengt God mensen en dingen in dienst

zodat we de waarheid en het leven kunnen verkrijgen.

Uit liefde oordeelt God ons zodat we Satans macht van ons af kunnen werpen,

redding kunnen verkrijgen.

Refrein

O God! Alles dat wordt getoond in uw werk,

alles dat wordt getoond in uw woorden is liefde.

Uw liefde is niet alleen gratie en genade, maar meer nog, tuchtiging en oordeel.

O God! Uw oordeel en tuchtiging zijn de waarste liefde, de beste redding.

we prijzen uw heilige rechtvaardige liefde, en u verdient onze eeuwige lof.

Vorige:We hebben het geluk Gods komst te verwelkomen

Volgende:Gods liefde omsluit mijn hart

Gerelateerde media

 • God is rechtvaardig voor iedereen

  I Als het een vraag is hoe je God zoekt of hoe je God behandelt, het is je houding die het belangrijkst is. God kan niet worden genegeerd of op de ach…

 • We loven en zingen voor God

  I We horen Gods stem, keren naar Hem toe, de voetstappen volgend van het Lam. We eten en drinken bij het feestmaal van Christus Gods woord, de hele da…

 • Geschapen door u, behorend tot u

  I Door vele ups en downs, met ontelbare veranderingen. Weggeblazen en doorweekt door regen, volg ik u op de hielen. Gevaar en ontbering is de smederij…

 • De weg om Gods gezag te kennen

  I Jouw kennis van het gezag van God, Zijn kracht, identiteit en wezen kunnen niet verkregen of verworven worden door jouw verbeelding. Verbeeld je nie…