De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

948 Hoe je het pad naar redding kunt volgen

1 Wanneer je redding wilt verwerven, is de kern van de zaak de vraag of je in je geloof godvrezend bent en of God een plaats in je hart heeft. Als je hart niet in staat is voor God te leven, of wanneer er geen relatie of betrekking is tussen jou en God, dan zul je nooit worden gered. Je pad naar redding zal worden geblokkeerd, je zult op een dood spoor terechtkomen. Je geloof in God zal zinloos zijn wanneer het alleen maar in naam bestaat. Het zal niet uitmaken hoeveel theorie je in staat bent op te dreunen, of hoeveel je hebt geleden. God zal zeggen: “Weg met jou, boosdoener”. Je zult worden geclassificeerd als boosdoener.

2 Je volgt Satan en demonen. Je bent je eigen heer. Zulke mensen zullen uiteindelijk worden geëlimineerd, veracht, verworpen en gestraft door God. God redt zulke mensen niet. Alleen wanneer mensen God als hun Heer en Heerser aanvaarden, alleen wanneer ze aanvaarden dat God de waarheid is, de bron van de weg en het leven van de mens, en alleen wanneer alles wat ze doen en elk pad dat ze nemen verbonden is met de waarheid en God, en het gehoorzamen aan God, en met het volgen van de weg van God – alleen dan zullen ze worden gered. Zo niet, dan zullen ze door God worden veroordeeld.

Naar ‘Alleen als je te allen tijde voor Gods aangezicht leeft, kun je het pad van redding bewandelen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Alleen zij die God vrezen leven op een waardige manier

Volgende:Wanneer je slordig bent, voer je je plicht niet uit

Gerelateerde media

 • Petrus kende God het beste

  I Petrus was trouw aan God voor jaren, toch had hij nooit een klagend hart. En zelfs Job was niet zijn gelijke, ook door de eeuwen heen de heiligen ni…

 • Christus drukt alles wat de Geest is uit

  I De geïncarneerde God kent de essentie van de mens, openbaart alle dingen die mensen doen, zelfs de mens zijn verdorven gezindheid en zijn rebellere…

 • We loven en zingen voor God

  I We horen Gods stem, keren naar Hem toe, de voetstappen volgend van het Lam. We eten en drinken bij het feestmaal van Christus Gods woord, de hele da…

 • God hoopt voor het ware geloof van de mens

  Ι God heeft altijd een strenge standaard voor de mens. Als je loyaliteit komt met voorwaarden, wil Hij je zogenaamde geloof echt niet. En God verfoei…