We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

948 Hoe je het pad naar redding kunt volgen

1 Wanneer je redding wilt verwerven, is de kern van de zaak de vraag of je in je geloof godvrezend bent en of God een plaats in je hart heeft. Als je hart niet in staat is voor God te leven, of wanneer er geen relatie of betrekking is tussen jou en God, dan zul je nooit worden gered. Je pad naar redding zal worden geblokkeerd, je zult op een dood spoor terechtkomen. Je geloof in God zal zinloos zijn wanneer het alleen maar in naam bestaat. Het zal niet uitmaken hoeveel theorie je in staat bent op te dreunen, of hoeveel je hebt geleden. God zal zeggen: “Weg met jou, boosdoener”. Je zult worden geclassificeerd als boosdoener.

2 Je volgt Satan en demonen. Je bent je eigen heer. Zulke mensen zullen uiteindelijk worden geëlimineerd, veracht, verworpen en gestraft door God. God redt zulke mensen niet. Alleen wanneer mensen God als hun Heer en Heerser aanvaarden, alleen wanneer ze aanvaarden dat God de waarheid is, de bron van de weg en het leven van de mens, en alleen wanneer alles wat ze doen en elk pad dat ze nemen verbonden is met de waarheid en God, en het gehoorzamen aan God, en met het volgen van de weg van God – alleen dan zullen ze worden gered. Zo niet, dan zullen ze door God worden veroordeeld.

Naar ‘Alleen als je te allen tijde voor Gods aangezicht leeft, kun je het pad van redding bewandelen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Zoek de waarheid in alle dingen

Volgende:Wanneer je slordig bent, voer je je plicht niet uit

Gerelateerde media